De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Schoolsportclub SCOOL (Den Haag, stadsdeel Laak)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Schoolsportclub SCOOL (Den Haag, stadsdeel Laak)"— Transcript van de presentatie:

1

2 Schoolsportclub SCOOL (Den Haag, stadsdeel Laak)
Deelnemende scholen Dr. Willem Dreesschool Dr. J.A. Gerth van Wijkschool Prins Willem Alexanderschool De Spoorzoeker De Kameleon Doel Organiseren sportieve activiteiten voor jeugd en samenwerking tussen buurt, onderwijs en sport versterken.

3 Achtergrond (1) Stadsdeel Laak is een stadsdeel waar veel nationaliteiten samenleven. De buurt is in alle geledingen actief bezig om met name de jeugd in de wijk een veilige en stimulerende omgeving te bieden. Gezamenlijk wordt sport gezien als hét middel om deze omgeving te creëren.

4 Achtergrond (2) Sport is hét middel om de veilige en stimulerende omgeving te creëren, omdat het: verbroedert bij draagt aan de groei naar volwassenheid samenwerken en teamgeest stimuleert bij draagt aan een gezond lichaam Daarnaast is er in Laak sprake van bewegingsarmoede. Dit komt door de geringe sportvoorzieningen in de wijk en de te hoge kosten van een lidmaatschap bij een sportvereniging. SCOOL speelt in op deze situatie door een goedkoop sportaanbod aan te bieden.

5 Ambities SCOOL De volgende ambities liggen ten grond slag aan SCOOL
Verhogen sportparticipatie door laagdrempeligheid en divers aanbod Verbeteren gezondheid van de jeugd Doorbreken van barrières tussen etnische groepen Efficiënt werken door bundeling van krachten en gelden

6 Het plan (1) Naast de vijf scholen nemen de volgende organisaties deel aan SCOOL: SV Laakkwartier voetbal en softbal Jumpers basketbal Shin Hachimeru judo en zelfverdediging Sparta atletiek CWP zwemmen en waterpolo Na schooltijd worden er dagelijks activiteiten georganiseerd voor verschillende leeftijdsgroepen. Drie keer per jaar kunnen de deelnemers wisselen van activiteit.

7 Het plan (2) Doelgroep Alle leerlingen van de deelnemende scholen tussen 4 en 14 jaar Jongeren uit de buurt / oud-leerlingen van de deelnemende scholen tussen 12 en 16 jaar.  scholen bepalen welke groepen er exact mee mogen doen Beoogde output Wekelijks minimaal 10 verschillende sportactiviteiten Op jaarbasis minimaal 10 verschillende sporten Wekelijks 300 deelnemende kinderen Kwalitatief hoogstaand sportaanbod door vakleerkrachten en verenigingskader

8 Het plan (3) Beoogde outcome
Jongeren hebben iets te doen en veroorzaken daardoor geen problemen Jongeren komen in aanraking met georganiseerde sport De gezondheid van de jongeren wordt bevordert. Sociale proces in de wijk wordt versneld door de samenwerking tussen scholen, instellingen in de wijk, sportverenigingen en bewoners. Evaluatie Tweejaarlijks Haagse sportdeelname onderzoek (analyse op stadsdeelniveau is mogelijk). Tweejaarlijks stadsdeelbeschrijving waardoor problemen in kaart worden gebracht. Jaarlijks rapportage door deelnemende scholen naar aanleiding van het project.

9 Eerste resultaten Het project loopt nu ongeveer een half jaar en de eerste belangrijke resultaten worden zichtbaar: SCOOL is daadwerkelijk in staat gebleken de sportieve driehoekspartners aan elkaar te knopen Efficiëntie door bundeling van budgetten in de sportieve driehoek Werkelijk samen spelen door wit en zwart uit dezelfde buurt


Download ppt "Schoolsportclub SCOOL (Den Haag, stadsdeel Laak)"

Verwante presentaties


Ads door Google