De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

combinatiefuncties woensdag 12 september D&C Amsterdam Alda Koolmees

Verwante presentaties


Presentatie over: "combinatiefuncties woensdag 12 september D&C Amsterdam Alda Koolmees"— Transcript van de presentatie:

1 combinatiefuncties woensdag 12 september D&C Amsterdam Alda Koolmees

2 Project D&C Amsterdam Projectteam OSA/OOG 6 Samenwerkingsverbanden
Waarin 65 organisaties participeren: Schoolbesturen van de 185 deelnemende scholen Alle 14 stadsdelen Alle welzijnsorganisaties 13 kinderopvangorganisties

3 Amsterdamse Context Jong Amsterdam: brede talentontwikkeling
uitdagender omgeving Ontwikkelingskansen optimaal benutten door realisatie sluitende dagindeling van opvang, educatie, zorg en vrijetijdsaanbod.

4 Inzetten op: Professionalisering personeel Uitdagend aanbod van activiteiten Toegankelijkheid van het aanbod Koppeling NSO – NSA Betaalbare dagarrangementen Dit betekent verder gaan dan voldoen aan de opvangplicht! Namelijk: Stadsbrede ontwikkeling richting brede scholen

5 Doelstellingen D&C Amsterdam Scholing en Combinatiefunctionarissen
Modellen voor beroepskwalificatie voor 4 typen combinatiefuncties Minimaal 300 personen werken in combinatiefuncties bij scholen, welzijns- en kinderopvangorganisaties Minimaal 150 uitkeringsgerechtigden worden ingezet op dit experiment, via opleiding uitzicht op werk Minimaal 150 ouders die werken als vrijwilliger in de TSO, volgen een cursus

6 Nu ongeveer 100 combinatiefunctionarissen bij partners project D&C
Aanbod TSO en VSO heeft geleid tot aanstellen van combinatiefunctionarissen. Bij zittende mensen op vrijwillige basis Bij nieuwe medewerkers als onderdeel van selectieprocedure.

7 Om welke combinatiefuncties gaat het?
Combinatie BSO met TSO komt het vaakst voor. Aantal BSO+TSO+VSO Aantal VSO+medewerker kinderdagverblijf 15 Medewerkers (voorschool)peuterspeelzaal werken in de VSO of in de TSO 6 Kinder-, sport-, jongerenwerker welzijn+VSO+TSO 8 Beheerders paar Brede scholen werken voor onderwijs en welzijn

8 contractvormen Uitbreiding van huidige contract voor x-aantal uren voor uitvoering/coördinatie VSO en/of TSO Medewerkers speelzalen met een 2e contract van werkgever KO voor uitvoering VSO en/of TSO Medewerkers speelzalen en beheerders contract bij Welzijn met facturering welzijn aan KO of onderwijs voor geleverde prestaties

9 Ambities, verwachtingen
Men wil meer sportbuurtwerkers inzetten bij de uitvoering van de dagarrangementen. In twee regio’s is behoefte aan de combinatiefunctie wijkcoördinator die werkt voor alle partners. Onderwijs- en klassenassistenten ook inzetten voor uitvoering VSO+TSO Meer beheerders in MFA’s die werken voor onderwijs en welzijn. De combinatiefunctie BSO+TSO zal groeien gezien proffesionalisering van de TSO

10 Hoopvolle berichten Regering stelt geld beschikbaar voor aanstellen 2500 combinatiefunctionarissen Taskforce pleit voor opheffen BTW plicht bij detachering tussen onderwijs en opvang PWC zoekt uit onder welke voorwaarden combinatiefunctionaris kan werken voor kosten gemene rekening In Amsterdam marktonderzoek en eventuele start Sociale Firma per 1 januari aanstaande

11 ?????????VRAGEN???????????


Download ppt "combinatiefuncties woensdag 12 september D&C Amsterdam Alda Koolmees"

Verwante presentaties


Ads door Google