De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Krimp ALV PO-Raad 7 juni 2012. Krimp: Van regionaal naar landelijk 2000-2010: – Noordoost Groningen: -17% – Zeeuws-Vlaanderen: -13% – Parkstad Limburg:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Krimp ALV PO-Raad 7 juni 2012. Krimp: Van regionaal naar landelijk 2000-2010: – Noordoost Groningen: -17% – Zeeuws-Vlaanderen: -13% – Parkstad Limburg:"— Transcript van de presentatie:

1 Krimp ALV PO-Raad 7 juni 2012

2 Krimp: Van regionaal naar landelijk 2000-2010: – Noordoost Groningen: -17% – Zeeuws-Vlaanderen: -13% – Parkstad Limburg: - 21% 2011: Landelijke daling leerlingaantallen

3 Krimpverwachting 2011-2020 Landelijke krimp leerlingaantallen zet fors door In 2020 zijn er ongeveer 100.000 leerlingen minder dan nu Grote regionale verschillen in omvang en tempo 70 (!) gemeenten met leerlingenkrimp :-30% of meer

4 Krimpverwachting 2011-2020 Aantal scholen met minder dan 145 leerlingen stijgt van 33% nu tot 40% in 2020 Aantal scholen met minder dan 100 leerlingen stijgt van 19% nu tot 25% in 2020 Aantal scholen met een gemiddelde schoolgrootte van 100 leerlingen stijgt 8% nu tot 13% in 2020

5 Krimpverwachting: regionale verschillen

6 Kleine scholen en kwaliteit Veel kleine scholen leveren goede kwaliteit Aantal zwakke en zeer zwakke kleine scholen is in 2011 sterk afgenomen Oordeel inspectie: Kwaliteit kleine scholen kwetsbaar: – Geen/ beperkte mogelijkheden voor specialisatie en ondersteuning – Noodzaak combinatieklassen (vraagt specifieke vaardigheden leraren) – Deze kwetsbaarheid doet zich vooral voor bij schoolbesturen met (zeer) veel kleine scholen.

7 Toezichtarrangementen naar schoolgrootte

8 Onderzoek ALV ALV van december: Onderzoek kwaliteit / schoolnabijheid. Opdracht Argumentenfabriek: – 1 e fase: Feiten en voor- en nadelen kleine scholen – 2 e fase: Oplossingrichtingen: Voorstel Netwerk Krimp(met ondersteuning Argumentenfabriek)

9 Doel Doel van het onderzoek is tweeledig: – Versterking van de slagkracht van schoolbesturen via het aanreiken van verschillende handelingsscenario’s (opties); – Het ontsluiten en ordenen van informatie over krimp/ kleine scholen ten behoeve van de discussie op ‘macro-’niveau;

10 Visie PO-Raad verkiezingen 100.000 leerlingen minder betekent ook: – € 500 mln minder budget voor de sector – Verlies van ca. 7000 arbeidsplaatsen De PO-Raad vraagt van de politiek: – Behoud van de door krimp vrijvallende middelen in de transitiefase – Inzet van deze middelen voor landelijke aanpak: Ondersteuning regio’s bij oplossingen Ruimte voor werving/ behoud jonge leraren

11 Samenwerking en brede kindcentra Samenwerking faciliteren Opheffen schotten tussen stelsels van onderwijs en opvang Betere aansluiting tussen voorschool en vroegschool Uitbreiden experiment ‘groep nul’ (onderwijs voor 3-jarigen) Verbinding met sport, cultuur en naschoolse opvang (NSO).


Download ppt "Krimp ALV PO-Raad 7 juni 2012. Krimp: Van regionaal naar landelijk 2000-2010: – Noordoost Groningen: -17% – Zeeuws-Vlaanderen: -13% – Parkstad Limburg:"

Verwante presentaties


Ads door Google