De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Krimp ALV PO-Raad 7 juni 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Krimp ALV PO-Raad 7 juni 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Krimp ALV PO-Raad 7 juni 2012

2 Krimp: Van regionaal naar landelijk
: Noordoost Groningen: -17% Zeeuws-Vlaanderen: -13% Parkstad Limburg: - 21% 2011: Landelijke daling leerlingaantallen

3 Krimpverwachting Landelijke krimp leerlingaantallen zet fors door In 2020 zijn er ongeveer leerlingen minder dan nu Grote regionale verschillen in omvang en tempo 70 (!) gemeenten met leerlingenkrimp :-30% of meer

4 Krimpverwachting Aantal scholen met minder dan 145 leerlingen stijgt van 33% nu tot 40% in 2020 Aantal scholen met minder dan 100 leerlingen stijgt van 19% nu tot 25% in 2020 Aantal scholen met een gemiddelde schoolgrootte van 100 leerlingen stijgt 8% nu tot 13% in 2020

5 Krimpverwachting: regionale verschillen

6 Kleine scholen en kwaliteit
Veel kleine scholen leveren goede kwaliteit Aantal zwakke en zeer zwakke kleine scholen is in 2011 sterk afgenomen Oordeel inspectie: Kwaliteit kleine scholen kwetsbaar: Geen/ beperkte mogelijkheden voor specialisatie en ondersteuning Noodzaak combinatieklassen (vraagt specifieke vaardigheden leraren) Deze kwetsbaarheid doet zich vooral voor bij schoolbesturen met (zeer) veel kleine scholen.

7 Toezichtarrangementen naar schoolgrootte

8 Onderzoek ALV ALV van december: Onderzoek kwaliteit / schoolnabijheid.
Opdracht Argumentenfabriek: 1e fase: Feiten en voor- en nadelen kleine scholen 2e fase: Oplossingrichtingen: Voorstel Netwerk Krimp(met ondersteuning Argumentenfabriek)

9 Doel Doel van het onderzoek is tweeledig:
Versterking van de slagkracht van schoolbesturen via het aanreiken van verschillende handelingsscenario’s (opties); Het ontsluiten en ordenen van informatie over krimp/ kleine scholen ten behoeve van de discussie op ‘macro-’niveau;

10 Visie PO-Raad verkiezingen
leerlingen minder betekent ook: € 500 mln minder budget voor de sector Verlies van ca arbeidsplaatsen De PO-Raad vraagt van de politiek: Behoud van de door krimp vrijvallende middelen in de transitiefase Inzet van deze middelen voor landelijke aanpak: Ondersteuning regio’s bij oplossingen Ruimte voor werving/ behoud jonge leraren

11 Samenwerking en brede kindcentra
Samenwerking faciliteren Opheffen schotten tussen stelsels van onderwijs en opvang Betere aansluiting tussen voorschool en vroegschool Uitbreiden experiment ‘groep nul’ (onderwijs voor 3-jarigen) Verbinding met sport, cultuur en naschoolse opvang (NSO).


Download ppt "Krimp ALV PO-Raad 7 juni 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google