De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jeugd investeert in Amsterdam, Amsterdam investeert in jeugd 1 januari 2003 Doorlopend activiteitenaanbod: Afstemming school en vrije tijd Tussenbalans.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jeugd investeert in Amsterdam, Amsterdam investeert in jeugd 1 januari 2003 Doorlopend activiteitenaanbod: Afstemming school en vrije tijd Tussenbalans."— Transcript van de presentatie:

1 jeugd investeert in Amsterdam, Amsterdam investeert in jeugd 1 januari 2003 Doorlopend activiteitenaanbod: Afstemming school en vrije tijd Tussenbalans bijeenkomst Dagarrangementen en Combinatiefuncties 12 september 2007 Hans de Roode – Openschoolgemeenschap Bijlmer Jane Edeling – Gemeente Amsterdam

2 jeugd investeert in Amsterdam, Amsterdam investeert in jeugd OSB -Breed  Context project in D&C  Visie invulling van de Brede School  Stand van zaken september 2007  Doorlopende activiteiten van 08:30u. tot 17:00u. –Aanpak programmatisch –Partners –Financiën –Personeel  Oplossingsrichtingen

3 jeugd investeert in Amsterdam, Amsterdam investeert in jeugd D&C : PO (21 miljoen) en VO (1,2 miljoen)  D&C : PO (21 miljoen) en VO (1,2 miljoen)  VO : 7 scholen uit 4 schoolbesturen + regionale aanpak Brede School  Stimuleren Brede school activiteiten op VO + faciliteren (in aansluiting Sport: Topscore, infrastructuur en cultuureducatie)  D&C complementair bestaande subsidies + eigen middelen School  VO autonoom invulling Brede School

4 jeugd investeert in Amsterdam, Amsterdam investeert in jeugd D&C: OSB subsidie  D&C: OSB subsidie € 310.000 –1600 lln, streefcijfer bereik 550 lln –OSB- Breed 50 clubs –Projecten ICT en Nieuwe Media  Visie op Brede School: –verhouding hart, hoofd, handen evenwichtig aanbod voor leerlingen in elke les en elke schooldag –programma binnen en buitenschools Het naschoolse aanbod heeft het risico in zich van een tweedeling, schooldag cognitief, naschools creatief/sportief –Experimenten Aanbod van naschools aanbod moet ook (bij succes) in het reguliere aanbod terecht kunnen komen

5 jeugd investeert in Amsterdam, Amsterdam investeert in jeugd School van 8.30 – 16.30  Personeel: –Zetten we “eigen” personeel in, of worden externe partners gezocht, om het naschoolse aanbod te verzorgen?  Financiën: toekomstbestendigheid –Wil de brede school in het VO een kans krijgen, dan moet het van experimenteel geld, structureel geld worden  Partners: –afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden zal de invulling van het naschoolse aanbod door externe partners gedaan worden, de school moet de regie voeren

6 jeugd investeert in Amsterdam, Amsterdam investeert in jeugd Personeel:  Academische Opleidinggschool  Motivering  Visie  Toekomst

7 jeugd investeert in Amsterdam, Amsterdam investeert in jeugd Partners  Rol Gemeente –School en gemeente hebben elkaar heel hard nodig, 1+1 moet meer dan twee zijn  Stadsdeel Masterplan –Start van samenwerking in stadsdeel Zuidoost  Bestaande partners –Topscore Amsterdam, welzijnsorganisatie Swazoom, jeugdtheaterschool etc  Nieuwe partners –?–?

8 jeugd investeert in Amsterdam, Amsterdam investeert in jeugd Financiën  Toekomstbestendigheid –Naschools aanbod is zaak van lange aanpak en voor ons een bijdrage om een zinvolle invulling te geven aan de tijd na school, de school moet hiervoor kiezen! Vinden we het een taak van de school?  Structurele subsidie –Willen scholen een organisatie voor het naschoolse aanbod opbouwen dan moet er continuïteit voor de komende jaren zijn  Wijkenaanpak –Niet elke stad en elke wijk heeft behoefte aan een brede school, we moeten zoeken naar maatwerk  Fondsen  Prioritering binnen de school


Download ppt "Jeugd investeert in Amsterdam, Amsterdam investeert in jeugd 1 januari 2003 Doorlopend activiteitenaanbod: Afstemming school en vrije tijd Tussenbalans."

Verwante presentaties


Ads door Google