De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Commissie Wijkgericht werken Commisieleden: John van Beek, Frans Douqué, Joop Croonen en Boudewijn Maurits www.NaarderWoonBos.org.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Commissie Wijkgericht werken Commisieleden: John van Beek, Frans Douqué, Joop Croonen en Boudewijn Maurits www.NaarderWoonBos.org."— Transcript van de presentatie:

1 Commissie Wijkgericht werken Commisieleden: John van Beek, Frans Douqué, Joop Croonen en Boudewijn Maurits www.NaarderWoonBos.org

2 Commissie Wijkgericht werken •Doelstelling WGW (1): –het nemen, organiseren van initiatieven en het initiëren van activiteiten ter verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte in de wijken van Naarden; –het verbeteren van de afstemming van de gemeentelijk dienstverlening op de behoeften in/van de wijken: –het bevorderen van de onderlinge communicatie samenwerking en de afstemming van maatregelen van verschillende instellingen en partijen in de wijken, –Het bevorderen van de betrokkenheid van bewoners bij hun leefomgeving; –Het stimuleren van een zorgvuldig en zorgzaam gebruik van de leefomgeving; –Het verbeteren van de onderling verstandhouding tussen de buurtbewoners; –Het maken van duidelijke afspraken over korte en lange termijn doelstellingen over schoon, heel en veilig in de wijken;

3 www.NaarderWoonBos.org Commissie Wijkgericht werken •Doelstelling WGW (2): –Heldere communicatie met de Gemeente –Aanstelling van een projectmanager per wijk –Verbetering van de sociale cohesie binnen de wijk –(Financiële) ondersteuning voor projecten in het kader van WGW •Buurt evenementen (feesten, Koninginnedag, bijeenkomsten) •Cursussen en anderzijds •Buurtblad (opmaak, materiaal, distributie, etc.) •Moderne communicatie. Website en Forum. •En overige

4 www.NaarderWoonBos.org Commissie Wijkgericht werken •Eind 2007 eerste besprekingen met de Gemeente en 4 wijk platformen in Naarden •Resulteerde in oproep subsidie aanvragen voor projecten in het kader van WGW •Hiervoor was een potje van € 20.000 beschikbaar •Één project ingediend; realisatie Website (CMS) met geïntegreerd Forum. Geraamde kosten € 1.916

5 www.NaarderWoonBos.org Commissie Wijkgericht werken Subsidie aanvraag door Gemeente goedgekeurd met e-mail bevestigt:

6 www.NaarderWoonBos.org Commissie Wijkgericht werken Op 21-02-08 heeft Rienk Nieuwland het volgende geschreven: Geacht bestuur van de vereniging Naarderwoonbos,rienk.nieuwland@naarden.nl In het verlengde van eerdere mails en het telefoongesprek met dhr Maurits van verleden week bericht ik u het volgende. Het doet ons genoegen u mee te delen dat de door u aangevraagde subsidie, maximaal € 1916,= voor het opzetten van een website en een forum en voor het realiseren van een opleiding voor gebruikers en voor redactionele taken, aan u beschikbaar zal worden gesteld. Hiertoe dient het bestuur wel een kostenoverzicht aan mij te zenden op het moment dat de website en het forum en het merendeel van de opleidingen gereed zijn. Het bedrag zal op rekening van de vereniging worden gestort. Volledigheidshalve deel ik u nog mee: Deze beschikbaarstelling betreft het jaar 2008 Over eventuele subsidie voor 2009 en volgende jaren kan nu geen uitspraak gedaan worden. Eerst moeten de resultaten van de pilotfase geëvalueerd worden. Ik stel u voor om eind 2008 contact met mij op te nemen om te beoordelen of er nog budget voor wijkgericht werk over is voor een activiteit in het Naarderwoonbos. Met vriendelijke groet, Rienk Nieuwland

7 www.NaarderWoonBos.org Commissie Wijkgericht werken Stand van zaken: 1.domeinnaam registratie overdracht aan de vereniging ( voor Harald) 2.het afsluiten van een hosting overeenkomst (afhankelijk van 1.) 3.operationele website en forum (afhankelijk van 1. en 2.)

8 www.NaarderWoonBos.org Commissie Wijkgericht werken Stand van zaken Concept Website:

9 www.NaarderWoonBos.org Commissie Wijkgericht werken Stand van zaken Concept Forum:


Download ppt "Commissie Wijkgericht werken Commisieleden: John van Beek, Frans Douqué, Joop Croonen en Boudewijn Maurits www.NaarderWoonBos.org."

Verwante presentaties


Ads door Google