De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

13-7-2014 Herinrichting openbare ruimte project Van Ballegooijsingel Arjan Reverdink projectmanager.

Verwante presentaties


Presentatie over: "13-7-2014 Herinrichting openbare ruimte project Van Ballegooijsingel Arjan Reverdink projectmanager."— Transcript van de presentatie:

1 13-7-2014 Herinrichting openbare ruimte project Van Ballegooijsingel Arjan Reverdink projectmanager

2 Geschiedenis en stand van zaken Start/aanleiding: - Visie voetbal vitaal en Stadsvisie (beiden 2007; gemeenteraad) Genomen besluiten: -Aangepast Masterplan (2010; B&W) -Stedenbouwkundig randvoorwaarden; incl uitgewerkte Masterplan-variant (2011; B&W) -Bestemmingsplan (2012; gemeenteraad) -Kapvergunning (2012; DB) -PvE inrichtingsplan openbare ruimte (2012; deelraad)

3 Vervolgbesluiten/-acties Nog te nemen besluiten: -Afronden inrichtingsplan openbare ruimte (tot begin 2013) -Bouwrijpmaken; incl ‘groen-voor-de-buurt-actie’ (2012 t/m 2014) -Verkopen bouwrijpe kavels (eind 2013/begin 2014) -Uitgifte en start 1 e bouw (eind 2014/begin 2015)

4 Onderwerp bijeenkomst Voorlopig ontwerp inrichtingsplan openbare ruimte (VO): -Betreft voorstel/concept -obv genomen besluiten (o.a. PvE) -DB en deelraad nog vaststellen -Procedure inrichtingsplan: PvE (DB en deelraad), VO (DB en deelraad), DO (DB)

5 Doel bijeenkomst Doel: -Toelichten voorstel/concept VO, incl verantwoording inzake ontvangen input -Nieuwe input verkrijgen van belanghebbenden ter verbetering ontwerp, met name qua type beplanting (NB: veel ligt nl al vast obv genomen besluiten)

6 Opzet bijeenkomst 19.30-19.45 inloop 19.45-19.55 welkom 19.55-20.10 doel, stand van zaken en opzet avond 20.10-20.35 toelichting VO 20.35-20.45 verduidelijkende vragen 20.45-21.30 discussie VO in groepen 21.30-21.45 centrale terugkoppeling bevindingen groepen 21.45-21.55 slotconclusie en vervolg 21.55-22.00 dankwoord en afsluiting


Download ppt "13-7-2014 Herinrichting openbare ruimte project Van Ballegooijsingel Arjan Reverdink projectmanager."

Verwante presentaties


Ads door Google