De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Buurtpreventie Een veilige en fijne buurt maak je samen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Buurtpreventie Een veilige en fijne buurt maak je samen."— Transcript van de presentatie:

1 Buurtpreventie Een veilige en fijne buurt maak je samen

2 Welkom! •Algemene informatie –Wat is een buurtpreventieproject? –Welke partijen helpen bij het project? –Hoe start u een buurtpreventieproject? •Uw eigen buurtpreventieproject (bpp) –Vuistregels –Aandachtspunten –Welk gebied/ straten –Straatcoördinatoren •Succesfactoren Foto: Bpp Doliwood; Ramen wassen bij Corry, april 2010

3 I pagina Algemene informatie Foto: Bpp Doliwood, D-day (Wijkschooonmaakactie met Gemeente, Woonpartners, Blink), april 2011

4 Een bbp? •Samen met andere buurtbewoners let u extra op. Jullie informeren elkaar en de politie of andere instanties •Jullie organiseren gezellige activiteiten in de buurt. Zo leren bewoners uit de buurt elkaar beter kennen •Een bbp werkt aan een veilige, rustige en gezellige buurt Foto: Bpp Radar; H-Oost; realisatie eenrichtingverkeer Van Meelstraat.

5 I pagina Wat is het doel? •Samen zorgen voor een leefbare en veilige buurt •Versterken participatie en zelfredzaamheid

6 We doen het samen! •Gemeente Helmond maakt beleid •Politie en LEV-groep voeren dit beleid mee uit •In de praktijk werken deze partijen goed samen: –Buurtbewoners –Wijkraad –Politie –LEV-groep –Gemeente

7 U neemt het initiatief! •Een bpp ontstaat als bewonersinitiatief •Samen zoekt u verbreding: wie werken er mee? •Als bbp heeft u voldoende draagvlak uit de buurt nodig •Tip: bekijk op www.helmond.nl het zevenstappenplan!www.helmond.nl

8 I pagina Starten maar! •Een bbp gaat van start als: –Er een bestuur is gevormd –Er genoeg straatcoördinatoren zijn –Een actieplan is opgesteld –Startsubsidie is aangevraagd –Er afstemming is met de Wijkraad Foto: Bpp Doliwood: Halloween: oktober 2011.

9 Het bbp loopt! •Als het zo ver is, zijn dit de taken van het bbp: –Voortgangsbijeenkomsten houden –Organiseren activiteiten –Veranderingen doorgeven aan partners –Participeren in wijkraadstructuur

10 Buurtbrigadier en opbouwwerker •De buurtbrigadier en de opbouwwerker staan voor u klaar! Ze ondersteunen bij het oprichten en in stand houden van uw bbp. Dat doen ze op deze manier: –Mee zoeken naar straatcoördinatoren en bestuursleden –Begeleiding actieplan –Bezoeken regelmatig bijeenkomsten –Informeren partners

11 I pagina Wat is de rol van de Wijkraad? •Regelmatig contact •Ondersteunt en adviseert •Ontvangt startsubsidie •Jaarlijks voortgangsgesprek Foto: Bpp Radar, H-Oost; verlichting in gangen en achterpaden.

12 Gemeente Helmond •Verantwoordelijk voor buurtpreventiebeleid •Stelt voorwaarden aan bpp •Plaatsen van bpp-bordjes door wijkopzichters •Neem bij vragen gerust contact op met: adviseurs wijkgericht werken

13 Aanvragen startsubsidie •Tijd voor het aanvragen van de startsubsidie. Stuur een brief met daarin: –Onderwerp: aanvraag startsubsidie bbp –Lijst bestuur en straatcoördinatoren –Actieplan –Lijst met aantal bordjes ‘Attentie Buurtpreventie’ –Gegevens contactpersoon gemeentelijke website –Adhesieverklaring politie

14 Rol van gemeente bij aanvraag •Adviseur wijkgericht werken checkt de stukken –Bij akkoord: wordt beschikking verstuurd –Let op: kosten bordjes in mindering startsubsidie •Nieuwe bpp op wijkenwebsite invoeren •Wijkopzichter plaatst in overleg met bpp bordjes ‘Attentie Buurtpreventie’

15 Specifieke informatie over uw eigen buurtpreventieproject

16 Vuistregels voor buurtpreventieprojecten •Burgerpatrouilles zijn geen onderdeel van het bpp •Geen aantasting privacy buurtbewoners •Een bbp is klein van opzet •Buurt moet contactpersonen aanwijzen •Buurt herkenbaar als bpp-buurt

17 I pagina Gebied / straten •Straten, die een binding hebben (een buurt vormen) •Jullie bpp kent volgende straten:

18 I pagina Voorbeelden van aandachtspunten •Is er veel begroeiing in de buurt? •Hoe staat het met de openbare straatverlichting •Is er toezicht bij afwezigheid van bewoners? Spelen er ‘vreemde’ zaken? •Houdt iedereen zich aan de verkeersmaatregelen? •Ben alert op inbraken! •Hoe staat het met onderhoud woningen? •Zwerfvuil/milieu Foto: Witte voeten-actie Rijpelbergse buurtpreventieprojecten en Politie. Juni 2011: vrijwilligers van bpp Doliwood.

19 Voorwaarden straatcoördinator Is hét gezicht van zijn/haar straat en dus: •Voor iedereen aanvaardbaar •Bekend in de buurt •Heeft organisatietalent •Is bereid tijd te investeren

20 Taken straatcoördinator •Hét aanspreekpunt voor buurtbewoners •Signaleert problemen •Organiseert buurtbijeenkomsten •Verwelkomt nieuwe buurtbewoners en geeft uitleg over het bbp

21 I pagina Succesfactoren Foto: Bpp Radar, Helmond-Oost. Burendag: sept. 2011.

22 I pagina Succesfactoren •Neem verantwoordelijkheid •Proactieve houding •Doe mee en toon betrokkenheid •Ontmoet elkaar in de buurt! •Ken, herken en erken mensen in uw buurt •Zorg voor een netwerk in de wijk

23 En nu … aan de slag! Succes!


Download ppt "Buurtpreventie Een veilige en fijne buurt maak je samen."

Verwante presentaties


Ads door Google