De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

  Donderdag 14 oktober 2010 bent u en uw gezin als buurtbewoners van harte welkom bij ROC Aventus om te zien wat buurtpreventie is en wat wij als uw Buurtpreventieteam.

Verwante presentaties


Presentatie over: "  Donderdag 14 oktober 2010 bent u en uw gezin als buurtbewoners van harte welkom bij ROC Aventus om te zien wat buurtpreventie is en wat wij als uw Buurtpreventieteam."— Transcript van de presentatie:

1 Donderdag 14 oktober 2010 bent u en uw gezin als buurtbewoners van harte welkom bij ROC Aventus om te zien wat buurtpreventie is en wat wij als uw Buurtpreventieteam doen. Kom gerust langs van uur tot om een kijkje te nemen bij de diverse stands in de Hi-street van onze goede buur, ROC Aventus aan de Laan van de Mensenrechten. In ieder geval zijn politie, gemeente, wijkraad Zuid, Wisselwerk, Vigilat, buurtzorg, het brandwondencentrum, ROC Aventus, de brandweer, buurtcentrum Ons Honk, THOR en uw Buurt Preventie Team aanwezig. De standhouders geven uitleg en verstrekken informatie over veiligheid en preventie. Tevens kunt u een hapje en drankje nuttigen, deze worden gratis verstrekt. Bent u ondernemer in onze mooie buurt en wilt u uw onderneming tijdens deze avond promoten? Dat kan, meldt u aan voor uiterlijk 9 oktober op ons mailadres Z.O.Z

2 Kennismaking met Buurt Preventie Team Brummelhof-Oost.
Wie zijn wij: Wij zijn een aantal buurtbewoners uit Brummelhof-Oost die ongeveer een jaar geleden dit team (in samenwerking met de Gemeente en Wisselwerk) hebben opgestart. Ons team is ontstaan na de opening van het ROC-Aventus en de ingebruikname van de nieuwe fietstunnel. Er zijn in onze buurt toen wat irritaties ontstaan over het gedrag van met name uitgaanspubliek en de 6 tot 8 duizend fietsers die dagelijks door onze wijk kwamen. In goed overleg met gemeente, Wisselwerk (opbouwwerker Henk van der Meer) en wijkagent (Metin Kurt) zijn toen een aantal maatregelen genomen in de wijk. Wat is ons werkgebied. Het gebied gelegen tussen de Laan van de Mensenrechten, Kayersdijk, Reigersweg, en 1e Wormenseweg. We praten dan over ruim 400 huishoudens ofwel ongeveer 1000 mensen. Wat doen wij: Het doel van ons preventie team is dat bewoners en politie er samen voor zorgen dat dieven, inbrekers, vernielers en herrieschoppers minder gemakkelijk de kans krijgen hun slag te slaan. Maar ook bijvoorbeeld dat de irritaties die ontstaan als gevolg van zwerfafval sneller kunnen worden aangepakt. Dat kan door wat extra op te letten en wat meer betrokken te zijn bij de buurt waarin u woont. Wij als buurtpreventieteam hebben een kort lijntje om met onze wijkagent in contact te komen bij eventuele problemen. Daarom hebben wij regelmatig een ontmoetingsavond en bespreken dan diverse zaken met bewoners, twee vaste afgevaardigden van de gemeente, een vaste afgevaardigde van Wisselwerk en onze wijkagent. Door deze dingen met elkaar te bespreken zijn er al diverse irritaties en problemen opgelost. Om maar even te noemen het plaatsen van extra afvalbakken her en der in de wijk. Het plaatsen van meer groenstruiken en bomen waar dat was gevraagd. Het afsluiten/omleiden van bepaalde doorgangen waar grote hinder was van jongeren zowel overdag maar ook ‘s-nachts. Het aanpassen van de doorsteek bij de Parallelweg. Wat is het niet: Buurtpreventie heeft dus alles te maken met ogen en oren openhouden in uw eigen belang en dat van uw directe omgeving. Bedenkt u wel dat het niet de bedoeling is "controle" uit te oefenen of inbreuk te maken op het privéleven van anderen. Het is dus niet de bedoeling om burgerpatrouilles te organiseren. En natuurlijk heeft het "eigen rechter spelen" niets met buurtpreventie te maken. Al was het alleen maar omdat dat simpelweg verboden is. En wat kunt u betekenen: Buurtpreventie begint bij u zelf en uw medebewoners. Door bijvoorbeeld voorzorgsmaatregelen te nemen zoals goede sloten op de deuren, het merken van waardevolle spullen of het aanlaten van lampen als u weggaat. Ook als u op vakantie gaat geef dat dan even aan bij de buren. Zoals we eerder al hebben aangegeven dat iedereen wat meer oplet in de buurt en wat scherper is op verdachte situaties. Het is natuurlijk ook belangrijk om bij verdachte situaties dit direct aan de politie door te geven. En ook als u slachtoffer bent geworden, doe daar dan altijd aangifte van. Zo kunnen wij met zijn allen ook onze buurt veilig en vooral prettig houden. Mocht u ook interesse krijgen of wat meer informatie willen loop dan eens binnen, regelmatig zijn wij te vinden in Buurthuis “Ons Honk”. Graag eerst mailen naar Met vriendelijke groet: Buurt Preventie Team Brummelhof-Oost. (BPT.BO)


Download ppt "  Donderdag 14 oktober 2010 bent u en uw gezin als buurtbewoners van harte welkom bij ROC Aventus om te zien wat buurtpreventie is en wat wij als uw Buurtpreventieteam."

Verwante presentaties


Ads door Google