De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM bij de workshop Samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten verbeteren Congres Zorg Beter met Vrijwilligers Fase 2 21 november 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM bij de workshop Samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten verbeteren Congres Zorg Beter met Vrijwilligers Fase 2 21 november 2013."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM bij de workshop Samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten verbeteren Congres Zorg Beter met Vrijwilligers Fase 2 21 november 2013

2 Samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten verbeteren Herman Boers hermanboers57@gmail.com Anne-Marie Vrijssen | Laurens a.vrijssen@laurens.nl

3 Programma •Inleiding Waarom is betere samenwerking nodig? door Herman Boers •Presentatie door Anne-Marie Vrijssen •Doel project Zorg Beter met Vrijwilligers •Verschillende stappen tijdens project •Voortgang project in toekomst •Ervaren spel 'In de Wandelgangen' •Evaluatie

4

5 Waarom is betere samenwerking nodig? •Meer zorg en ondersteuning door mantelzorg, familie, sociaal netwerk, vrijwilligers, buurt/wijk •Meer aandacht voor (individueel) welzijn en ondersteuning (naast zorg) •Formele zorg: van ‘zorgen voor’… naar ‘zorgen dat …’ 21 november 2013 - Zorg Beter met Vrijwilligers – hermanboers57@gmail.com

6 Formele zorg: van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ Mantelzorgers en cliënten ondersteunen •Versterken eigen regie (o.a. leren te vragen aan persoonlijke netwerk, directe omgeving en inzet vrijwilligers) •Digitale communicatie met netwerk (en ook formele welzijn en zorg) > ondersteuning makkelijker organiseren •Dagbestedingsactiviteiten Sociaal netwerk mobiliseren •Gebruik van instrumenten als netwerkkaart of ecogram •Mee helpen mobiliseren, ondersteunen en faciliteren Inzet vrijwilligers versterken •Via wijken en buurten •Via vrijwilligers- en welzijnsorganisaties

7 Anne-Marie Vrijssen | Laurens Liduina ZORG BETER MET VRIJWILLIGERS

8 LAURENS LIDUINA -Woonzorgcentrum -kleinschalige teams -115 bewoners -40 p.g. -75 somatiek - 120 medewerkers - 115 vrijwilligers 21 november 2013 - Zorg Beter met Vrijwilligers - a.vrijssen@laurens.nl

9 TOEKOMSTIGE ZORG ROND DE BEWONER 21 november 2013 - Zorg Beter met Vrijwilligers - a.vrijssen@laurens.nl

10 DE WEG NAAR VRIJWILLIGER ALS TEAMSPELER Het gaat om: - beter samenspel beroepskrachten - vrijwilligers - vrijwilliger als volwaardige teamspeler door project ZORG BETER MET VRIJWILLIGERS - deelproject Samenwerking

11 Project Zorg Beter met Vrijwilligers DOEL Samenwerking zodanig vormgeven dat het in heel Liduina een vanzelfsprekendheid wordt dat medewerkers en (afdelingsgebonden) vrijwilligers bij aanwezigheid elkaar zodanig informeren en met elkaar communiceren en samenwerken, dat dit voor de bewoners een zo optimaal mogelijke zorg oplevert. 21 november 2013 - Zorg Beter met Vrijwilligers - a.vrijssen@laurens.nl

12 WAT IS ER GEBEURD - Betere communicatie tussen medewerkers en vrijwilligers - Informatie-uitwisseling over en weer - Taakomschrijving medewerkers en vrijwilligers m.b.t. samenwerking > heldere verwachtingen

13 21 november 2013 - Zorg Beter met Vrijwilligers - a.vrijssen@laurens.nl De weg naar de vrijwilliger als volwaardige teamspeler - 1 WIFA-scan: - Waarderen - Informeren - Faciliteren - Afstemmen • Nulmeting • Jaarlijks herhalen

14 21 november 2013 - Zorg Beter met Vrijwilligers - a.vrijssen@laurens.nl De weg naar de vrijwilliger als volwaardige teamspeler - 2 PROTOCOLLEN en CHECKLISTS • m.b.t. werkzaamheden afdelingsgebonden vrijwilligers: • wat te verwachten van medewerkers en van vrijwilligers? - Koffieronddelers - Bezoekvrijwilligers - Wandelvrijwilligers - Vrijwilligers die bewoners begeleiden naar ziekenhuis - Administratieve vrijwilligers

15 - Vrijwilligers melden zich bij binnenkomst en bij vertrek > telefoonnummer bekend bij receptie. - Fotocollages op alle etages. - 'Vrijwilligers' vast agendapunt teamoverleg medewerkers > bespreken hoe contact verloopt: wat gaat goed, wat niet? - Extra momenten van waardering > Dag van de Vrijwilliger (7 december) > Dag van de Verpleging (12 mei) 21 november 2013 - Zorg Beter met Vrijwilligers - a.vrijssen@laurens.nl De weg naar de vrijwilliger als volwaardige teamspeler - 3

16 Fotocollages 21 november 2013 - Zorg Beter met Vrijwilligers - a.vrijssen@laurens.nl

17 AANDACHTSVELDER VRIJWILLIGERS (avv-ers) - Beschrijving taken avv-ers. - Toerusting avv-ers (twee trainingsmiddagen). * Ambassadeur’ vrijwilligers(werk) > voor medewerkers en vrijwilligers. * Aanspreekpunt voor afdelingsgebonden vrijwilligers > algemene zaken en problemen. 21 november 2013 - Zorg Beter met Vrijwilligers - a.vrijssen@laurens.nl De weg naar de vrijwilliger als volwaardige teamspeler - 4

18 21 november 2013 - Zorg Beter met Vrijwilligers - a.vrijssen@laurens.nl De weg naar de vrijwilliger als volwaardige speler - 5 CONTACTVERZORGENDEN betrekken INDIVIDUELE VRIJWILLIGERS bij zorg rond bewoner (zorgleefplan) - Beschrijving taken contactverzorgenden. - Toerusting van contactverzorgenden (twee trainingsmiddagen) - Beschrijving taken vrijwilligers. - Toerusting van vrijwilligers.

19 5a: Contact c.v. en vrijwilliger, ook vóór en na zorgleefplan Taken CONTACTVERZORGENDE: * Aanspreekpunt voor individuele vrijwilliger m.b.t. bewoner. * Verzoek om informatie voor bespreking ZLP > 2-3 weken voor bespreking > standaardformulier > eventueel toelichting * C.v. neemt inhoud mee in bespreking ZLP * C.v. koppelt terug naar vrijwilliger na afloop bespreking ZLP 21 november 2013 - Zorg Beter met Vrijwilligers - a.vrijssen@laurens.nl -

20 5b: Contact c.v. en vrijwilliger, ook vóór en na zorgleefplan Taken INDIVIDUELE VRIJWILLIGER: * Geregeld contact met c.v. * Deelt op verzoek informatie over situatie bewoner afgelopen halfjaar (standaardformulier) * Ontvangt na ZLP van c.v. relevante informatie terug m.b.t. veranderingen in het contact met bewoner. 21 november 2013 - Zorg Beter met Vrijwilligers - a.vrijssen@laurens.nl

21 De weg naar de vrijwilliger als volwaardige teamspeler - 6 INTERVISIE VRIJWILLIGERS - Individuele vrijwilligers - Koffieronddelers

22 21 november 2013 - Zorg Beter met Vrijwilligers - a.vrijssen@laurens.nl De weg naar de vrijwilliger als volwaardige teamspeler - 7 GEZAMENLIJKE BIJEENKOMSTEN VAN MEDEWERKERS EN AFDELINGSGEBONDEN VRIJWILLIGERS - per etage Inhoudelijke thema's over zorg Gezellig accent > Spel In de Wandelgangen

23 Spel In de wandelgangen

24 Zorg Beter met Vrijwilligers > project Informele Zorg -verder mét ervaringen van ZBmV -vervolg cultuuromslag -samenwerking medewerker met vrijwilliger én mantelzorger TOEKOMSTIGE ZORG ROND DE BEWONER 21 november 2013 - Zorg Beter met Vrijwilligers - a.vrijssen@laurens.nl

25 TOEKOMSTIGE ZORG ROND DE BEWONER

26 Meer informatie Spel ‘In de wandelgangen’ ●Anne-Marie Vrijssen - a.vrijssen@laurens.nl Fotostrips ‘Sandra en Siona werken samen met vrijwilligers’ Film ‘Samenspel binnen kleinschalig wonen’ ●www.zorgbetermetvrijwilligers.nl > samenwerking 21 november 2013 - Zorg Beter met Vrijwilligers – hermanboers57@gmail.com


Download ppt "WELKOM bij de workshop Samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten verbeteren Congres Zorg Beter met Vrijwilligers Fase 2 21 november 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google