De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten verbeteren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten verbeteren"— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten verbeteren
WELKOM bij de workshop Samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten verbeteren Congres Zorg Beter met Vrijwilligers Fase 2 21 november 2013

2 Samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten verbeteren
Herman Boers Anne-Marie Vrijssen | Laurens

3 Programma Inleiding Waarom is betere samenwerking nodig? door Herman Boers Presentatie door Anne-Marie Vrijssen Doel project Zorg Beter met Vrijwilligers Verschillende stappen tijdens project Voortgang project in toekomst Ervaren spel 'In de Wandelgangen' Evaluatie

4

5 Waarom is betere samenwerking nodig?
Meer zorg en ondersteuning door mantelzorg, familie, sociaal netwerk, vrijwilligers, buurt/wijk Meer aandacht voor (individueel) welzijn en ondersteuning (naast zorg) Formele zorg: van ‘zorgen voor’… naar ‘zorgen dat …’ 21 november Zorg Beter met Vrijwilligers –

6 Formele zorg: van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’
Mantelzorgers en cliënten ondersteunen Versterken eigen regie (o.a. leren te vragen aan persoonlijke netwerk, directe omgeving en inzet vrijwilligers) Digitale communicatie met netwerk (en ook formele welzijn en zorg) > ondersteuning makkelijker organiseren Dagbestedingsactiviteiten Sociaal netwerk mobiliseren Gebruik van instrumenten als netwerkkaart of ecogram Mee helpen mobiliseren, ondersteunen en faciliteren Inzet vrijwilligers versterken Via wijken en buurten Via vrijwilligers- en welzijnsorganisaties

7 ZORG BETER MET VRIJWILLIGERS
Anne-Marie Vrijssen | Laurens Liduina

8 LAURENS LIDUINA Woonzorgcentrum kleinschalige teams 115 bewoners
40 p.g. 75 somatiek - 120 medewerkers - 115 vrijwilligers 21 november Zorg Beter met Vrijwilligers -

9 TOEKOMSTIGE ZORG ROND DE BEWONER
zowel professionele als informele zorg 21 november Zorg Beter met Vrijwilligers -

10 VRIJWILLIGER ALS TEAMSPELER
DE WEG NAAR VRIJWILLIGER ALS TEAMSPELER Het gaat om: - beter samenspel beroepskrachten - vrijwilligers - vrijwilliger als volwaardige teamspeler door project ZORG BETER MET VRIJWILLIGERS - deelproject Samenwerking 21 november Zorg Beter met Vrijwilligers -

11 Project Zorg Beter met Vrijwilligers
DOEL Samenwerking zodanig vormgeven dat het in heel Liduina een vanzelfsprekendheid wordt dat medewerkers en (afdelingsgebonden) vrijwilligers bij aanwezigheid elkaar zodanig informeren en met elkaar communiceren en samenwerken, dat dit voor de bewoners een zo optimaal mogelijke zorg oplevert. 21 november Zorg Beter met Vrijwilligers -

12 WAT IS ER GEBEURD - Betere communicatie tussen medewerkers en vrijwilligers - Informatie-uitwisseling over en weer - Taakomschrijving medewerkers en vrijwilligers m.b.t. samenwerking > heldere verwachtingen 21 november Zorg Beter met Vrijwilligers -

13 De weg naar de vrijwilliger als volwaardige teamspeler - 1
WIFA-scan: - Waarderen - Informeren - Faciliteren - Afstemmen Nulmeting Jaarlijks herhalen 21 november Zorg Beter met Vrijwilligers -

14 De weg naar de vrijwilliger als volwaardige teamspeler - 2
PROTOCOLLEN en CHECKLISTS m.b.t. werkzaamheden afdelingsgebonden vrijwilligers: wat te verwachten van medewerkers en van vrijwilligers? - Koffieronddelers - Bezoekvrijwilligers - Wandelvrijwilligers - Vrijwilligers die bewoners begeleiden naar ziekenhuis - Administratieve vrijwilligers 21 november Zorg Beter met Vrijwilligers -

15 De weg naar de vrijwilliger als volwaardige teamspeler - 3
- Vrijwilligers melden zich bij binnenkomst en bij vertrek > telefoonnummer bekend bij receptie. - Fotocollages op alle etages. - 'Vrijwilligers' vast agendapunt teamoverleg medewerkers > bespreken hoe contact verloopt: wat gaat goed, wat niet? - Extra momenten van waardering > Dag van de Vrijwilliger (7 december) > Dag van de Verpleging (12 mei) 21 november Zorg Beter met Vrijwilligers -

16 Fotocollages 21 november Zorg Beter met Vrijwilligers -

17 De weg naar de vrijwilliger als volwaardige teamspeler - 4
AANDACHTSVELDER VRIJWILLIGERS (avv-ers) - Beschrijving taken avv-ers. - Toerusting avv-ers (twee trainingsmiddagen). * Ambassadeur’ vrijwilligers(werk) > voor medewerkers en vrijwilligers. * Aanspreekpunt voor afdelingsgebonden vrijwilligers > algemene zaken en problemen. 21 november Zorg Beter met Vrijwilligers -

18 De weg naar de vrijwilliger als volwaardige speler - 5
CONTACTVERZORGENDEN betrekken INDIVIDUELE VRIJWILLIGERS bij zorg rond bewoner (zorgleefplan) - Beschrijving taken contactverzorgenden. - Toerusting van contactverzorgenden (twee trainingsmiddagen) - Beschrijving taken vrijwilligers. - Toerusting van vrijwilligers. 21 november Zorg Beter met Vrijwilligers -

19 5a: Contact c.v. en vrijwilliger, ook vóór en na zorgleefplan
Taken CONTACTVERZORGENDE: * Aanspreekpunt voor individuele vrijwilliger m.b.t. bewoner. * Verzoek om informatie voor bespreking ZLP > 2-3 weken voor bespreking > standaardformulier > eventueel toelichting * C.v. neemt inhoud mee in bespreking ZLP * C.v. koppelt terug naar vrijwilliger na afloop bespreking ZLP 21 november Zorg Beter met Vrijwilligers - -

20 5b: Contact c.v. en vrijwilliger, ook vóór en na zorgleefplan
Taken INDIVIDUELE VRIJWILLIGER: * Geregeld contact met c.v. * Deelt op verzoek informatie over situatie bewoner afgelopen halfjaar (standaardformulier) * Ontvangt na ZLP van c.v. relevante informatie terug m.b.t. veranderingen in het contact met bewoner. 21 november Zorg Beter met Vrijwilligers -

21 De weg naar de vrijwilliger als volwaardige teamspeler - 6
INTERVISIE VRIJWILLIGERS - Individuele vrijwilligers - Koffieronddelers 21 november Zorg Beter met Vrijwilligers -

22 De weg naar de vrijwilliger als volwaardige teamspeler - 7
GEZAMENLIJKE BIJEENKOMSTEN VAN MEDEWERKERS EN AFDELINGSGEBONDEN VRIJWILLIGERS - per etage Inhoudelijke thema's over zorg Gezellig accent > Spel In de Wandelgangen 21 november Zorg Beter met Vrijwilligers -

23 Spel In de wandelgangen

24 TOEKOMSTIGE ZORG ROND DE BEWONER
Zorg Beter met Vrijwilligers > project Informele Zorg verder mét ervaringen van ZBmV vervolg cultuuromslag samenwerking medewerker met vrijwilliger én mantelzorger 21 november Zorg Beter met Vrijwilligers -

25 TOEKOMSTIGE ZORG ROND DE BEWONER
21 november Zorg Beter met Vrijwilligers -

26 Meer informatie Spel ‘In de wandelgangen’
Anne-Marie Vrijssen - Fotostrips ‘Sandra en Siona werken samen met vrijwilligers’ Film ‘Samenspel binnen kleinschalig wonen’ > samenwerking 21 november Zorg Beter met Vrijwilligers –


Download ppt "Samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten verbeteren"

Verwante presentaties


Ads door Google