De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorg Beter mét Vrijwilligers Cecil Scholten, 15 april 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorg Beter mét Vrijwilligers Cecil Scholten, 15 april 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Zorg Beter mét Vrijwilligers Cecil Scholten, 15 april 2014

2 Vrijwilligers zijn voor mij… Even voorstellen

3 Nieuw beleid Vrijwilligers in beeld Grenzen verleggen ‘Zorgzame’ kanteling Inhoud

4 Ontwikkelingen

5 Toenemend beroep op informele zorg en ondersteuning

6

7 Hoeveel vrijwilligers zijn er actief in de zorg?  Zitten: 150.000  Staan: 450.000  Staan opzij: 1,2 miljoen

8 Aantal uur vrijwilligerswerk in de zorg gemiddeld per week?  Zitten: minder dan 1 uur per week  Staan: 4 à 5 uur per week  Staan opzij: 10 uur per week

9 Over grenzen: Vrijwilliger mag cliënt met slikproblemen helpen met eten geven  Zitten: oneens  Staan: eens  Staan opzij: weet niet, geen mening

10 Over grenzen: Vrijwilliger mag pinnen voor cliënt  Zitten: oneens  Staan: eens  Staan opzij: weet niet, geen mening

11 Aansprakelijkheid Vrijwilligers: Organisaties waar ze werkzaam zijn, zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor handelen van vrijwilligers. Organisatie moet er ook voor zorgen dat uitvoering van handelingen op kwalitatief goede manier gebeurt. Mantelzorgers en bekenden uit netwerk: zijn zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun handelen. Ook na instructies van formele zorg. En ook als naaste in verzorgings- of verpleeghuis verblijft. Organisatie waar cliënt verblijft, heeft wel toezichthoudende rol.

12 Van oud naar nieuw denken?! Oude denken : primaat van zorg bij formele zorg en gescheiden werelden met informele zorg, waaronder vrijwilligers in de zorg Oude context: informeel netwerk ondersteunen en overnemen, verdringen van banen ___________________________________________ Nieuwe denken : samenspel tussen informele zorgverleners (mantelzorgers, familie en sociaal netwerk, vrijwilligers) en formele zorgverleners en ondersteu- ners Nieuwe context: focus op mogelijkheden en behoeften van informeel netwerk, keuzes in betaalde ondersteuning en kijken naar resultaten

13 Rol vrijwilligers •In the lead •Gelijkwaardig, =/ gelijk •Aanvullend op beroepsmatige hulp

14 Voordelen •afstand tot cliënt vaak kleiner •buitenwereld binnenhalen •meer tijd en aandacht voor cliënt •vele talenten in te zetten

15 Gedeeld netwerk Gedeeld netwerk van zorg en ondersteuning geba- seerd op ‘zorgen met’ tbv welbevinden van cliënten!

16 Film Toekomst van vrijwilligerswerk in de zorg

17 Zorg en welzijn van cliënten worden beter door vrijwilligers, ik zorg daarom voor… Even stilstaan bij

18 Samenwerken Op basis van WIFA: •Welkom heten en Waarderen •Informeren •Faciliteren •Afstemmen

19 Samenwerken Op basis van WIFA: •Welkom heten en Waarderen •Informeren •Faciliteren •Afstemmen

20 Kennismaking

21 Toerusting van vrijwilligers •Inzicht – hoe is het georganiseerd •Kennis – hoe werkt het •Vaardigheden – hoe te handelen •Houding –hoe te reageren Oftewel competenties van vrijwilligers!

22 Toerusting binnen organisatie •Inzicht – wat zijn wensen en behoeften van (diverse groepen) vrijwilligers •Kennis – randvoorwaarden en faciliteiten •Vaardigheden – wat moeten we kunnen om goed om te gaan met vrijwilligers •Houding –hoe te reageren op vrijwilligers Oftewel competenties van beroepskrachten en bestuur!

23 Discrepantie visie en praktijk Vaak mooie woorden, maar te weinig zicht op goede, verantwoorde voorwaarden: •Toerusting  te weinig of te zwaar •Matching  te onbekend •Begeleiding  te weinig tijd en deskundigheid •Informatie en communicatie  schermen met privacy •Inspraak  gebrek aan gelijkwaardige positie

24 Werken aan: Visie = opvattingen over betekenis die vrijwilligers hebben voor organisatie/ cliënten en omgekeerd Voorwaarden = omstandigheden die ertoe leiden dat vrijwilligers goed en prettig kunnen functioneren Verbintenis = investeren in wederzijdse betrokkenheid

25 Kunst van het verbinden Veel succes! Voor meer informatie: • www.zorgbetermetvrijwilligers.nl www.zorgbetermetvrijwilligers.nl • c.scholten@vilans.nl c.scholten@vilans.nl


Download ppt "Zorg Beter mét Vrijwilligers Cecil Scholten, 15 april 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google