De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerking casemanager dementie en casemanager palliatieve zorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerking casemanager dementie en casemanager palliatieve zorg"— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerking casemanager dementie en casemanager palliatieve zorg
Dorenda Zonnevijlle Grazielle Stofberg Angelique de Wit

2 Voorstellen

3 Samenwerking Casemanagers
Opbouw workshop Organisatie in regio Ketenstructuur Samenwerking Casemanagers Vragen

4 Stichting Drechtzorg In 2000 opgericht samenwerkingsverband van zorgaanbieders in regio Dordrecht en Gorinchem Doelstelling: Drechtzorg stimuleert en ondersteunt initiatieven, activiteiten en projecten gericht op samenhang, afstemming en continuïteit van de zorg Bestuur Drechtzorg en deelnemersraad Manager Drechtzorg Werkstructuur Ketens

5 Regio Waardenland

6 Korte lijnen Werken vanuit samenwerkingsverband leidt tot korte lijnen
Regelmatig overleg coördinatoren keten dementie en palliatieve zorg Tot stand brengen van verbindingen tussen de beide ketens Bundelen van aanwezige kennis en kunde komt ten goede aan de kwaliteit van de zorg aan de mensen met dementie die in de palliatieve fase terecht komen Blijvende ontwikkeling

7 Regiocoördinator 2 casemanagers Caseload ± 20 cliënten Gemiddeld 5-6 maanden betrokken Regiocoördinator 22 casemanagers Caseload ± 75 cliënten Gemiddeld 6-8 jaar betrokken

8 Uitgangspunten casemanagement
Onafhankelijke positie en eenduidige werkwijze Elke cliënt kan begeleiding krijgen van een casemanager dementie en/of een casemanager palliatieve zorg Aanvullend op reguliere zorg Methodisch en vraaggericht werken, gericht op cliëntsysteem Werken met gericht opgeleide professionals Participatie in netwerk; -bijdrage aan innovatie -bijdrage aan beleidsontwikkeling

9 Taken Casemanagers Ondersteunen, informeren en adviseren van cliënten/patiënten Coördineren van zorg tussen de diverse zorg- en hulpverleners. Het bewaken van de continuïteit Het overdragen van kennis en ervaring aan andere zorg- en hulpverleners Bijdrage leveren aan het functioneren en ontwikkelen van de eigen functie. Het initiëren en onderhouden van contacten binnen het netwerk.

10 Handreiking palliatieve zorg bij dementie
Vilans heeft in opdracht van ZonMw vanaf januari 2012 gewerkt aan de handreiking in samenwerking met het Netwerk Palliatieve zorg Zuid Hollandse Eilanden en met de Ketenzorg Dementie Zuid-Hollandse Eilanden Beschrijving hoe de integrale palliatieve zorg voor mensen met dementie kan verbeteren door verbinding te leggen tussen twee zorgketens

11 Handreiking palliatieve zorg bij dementie
Mogelijkheden om binnen je eigen regio met de verbinding aan de slag te gaan en te werken aan betere afstemming, overdracht en samenwerking Samenwerking binnen de regio Waardenland wordt in de handreiking benoemd als goed voorbeeld Verzorging van workshop tijdens landelijke lancering van deze handreiking

12 Samenwerking regio Waardenland
Ontwikkeling workshop samenwerking casemanagement Gezamelijke casuistiekbespreking Voorlichting over zorg bij levenseinde in Alzheimer café’s Handreiking in de regio gebruiken voor het bevorderen van verdere samenwerking binnen beide ketens Gezamenlijke activiteiten in kader van Wereld-Alzheimerdag en de Internationale dag van de Palliatieve Zorg

13 Samenwerking casemanagers
Aan de hand van scenes uit de film “Gerrit en Joke”


Download ppt "Samenwerking casemanager dementie en casemanager palliatieve zorg"

Verwante presentaties


Ads door Google