De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Tweede openbare casuïstiekbespreking 2012

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Tweede openbare casuïstiekbespreking 2012"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Tweede openbare casuïstiekbespreking 2012
Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland Angelique de Wit, netwerkcoördinator Tel: ;

2 Programma Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ) Waardenland
Casemanagers palliatieve zorg Consultatief Palliatief Team (CPT) Waardenland Angst in de palliatieve fase Terugkoppeling

3 Doel NPZ Waardenland De kwaliteit en de toegankelijkheid
van de palliatieve zorgverlening in de regio door samenwerking op een zo hoog mogelijk niveau te tillen.

4 NPZ Waardenland Deskundigheidsbevordering en informatievoorziening
- Basisscholing palliatieve zorg - Les palliatieve sedatie - Casuistiekbesprekingen Casemanagement palliatieve zorg Annelies Siebers en Grazielle Stofberg Telefoon:

5 Casemanagement palliatieve zorg
Ondersteunen, informeren en adviseren van patiënten in de palliatieve fase Coördineren van zorg tussen de diverse zorg- en hulpverleners Het bewaken van de continuïteit en de samenhang van de palliatieve zorg op cliënten niveau in de thuissituatie. Met uitdrukkelijke aandacht voor de naasten (mantelzorgers) Het overdragen van kennis en ervaring aan andere zorg- en hulpverleners Bijdrage leveren aan het functioneren en ontwikkelen van de eigen functie Het initiëren en onderhouden van contacten binnen het netwerk

6 Voorwaarden casemanagers palliatieve zorg
Onafhankelijke positie en eenduidige werkwijze Elke cliënt een kan begeleiding krijgen van een casemanager palliatieve zorg Aanvullend op reguliere zorg Participatie in netwerk Methodisch en vraaggericht werken Werken met gericht opgeleide professionals

7 CPT Waardenland Doelstelling
Het optimaliseren van palliatieve zorgverlening aan de individuele patiënt en diens naasten, ongeacht de plaats waar de patiënt verblijft. Dit gebeurt altijd aanvullend op en in overleg met de bestaande hulpverlening

8 CPT Waardenland Verleent de volgende consulten: Telefonisch Op locatie
Bereikbaar van: Maandag t/m Vrijdag van – uur Telefoonnummer:

9 CPT Waardenland Procedure: Verpleegkundige neemt de telefoon aan
Indien mogelijk direct antwoord Indien nodig overleg met collega teamlid Advies binnen 24 uur Aan de consultverlening zijn geen kosten verbonden

10 CPT Waardenland Staat voor u klaar voor vragen over:
Symptomen o.a. pijn, misselijkheid, benauwdheid, obstipatie Psycho-sociale ondersteuning Palliatieve sedatie Plaatsing; welk zorgaanbod binnen de palliatieve zorg bestaat En alle andere vragen op palliatief gebied

11 CPT Waardenland Methode palliatief redeneren
Breng het probleem in kaart Vat problematiek en beleid samen Maak afspraken over evaluatie en beleid Stel beleid zo nodig bij en blijf evalueren


Download ppt "Welkom Tweede openbare casuïstiekbespreking 2012"

Verwante presentaties


Ads door Google