De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Model-handelingsprotocol AMHK 10 uitgangspunten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Model-handelingsprotocol AMHK 10 uitgangspunten"— Transcript van de presentatie:

1 Model-handelingsprotocol AMHK 10 uitgangspunten
Presentatie op bijeenkomst voor gemeenteambtenaren op 1 april 2014 Wicher Pattje

2 AMHK: de regionale specialist
Het AMHK is een gespecialiseerd regionaal centrum op het gebied van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling van en voor alle gemeenten in de regio bundeling van hoogwaardige expertise adviseert over en bevordert veiligheid op de korte en langere termijn bij huiselijk geweld en kindermishandeling AMHK filtert bij voorkeur alle zorgmeldingen en geleid ze direct door naar het juiste niveau van afhandeling

3 Adviseren & doorgeleiden naar hulp
Het AMHK is primair gericht op het geven van advies, het bieden van ondersteuning en het doorgeleiden naar hulpverlening, waar mogelijk naar het lokale niveau logische consequentie van Wet Verplichte Meldcode logische consequentie van 3D principiële breuk met verleden: melding = NIET onderzoek

4 Onderzoek als het niet anders kan
Het AMHK verricht alleen nader onderzoek: in situaties waarin ernstige vermoedens bestaan van huiselijk geweld of kindermishandeling en het gezin of het huishouden niet mee wenst te werken aan nadere verduidelijking van aard en omvang van het geweld of de mishandeling of niet mee wenst te werken aan een hulpverleningstraject

5 Vertrouwen Het AMHK werkt aan het winnen van vertrouwen van zowel direct en indirect betrokkenen bij huiselijk geweld en kindermishandeling, als van professionals methodisch handelen zorgvuldig handelen transparant handelen 24/7 bereikbaar, deskundig advies, constructieve samenwerking

6 Samenhang en integraliteit
Het AMHK creëert samenhang tussen de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en werkt aan een integrale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling zijn voor het AMHK primair veiligheidsvraagstukken van jaar, alle leden van gezin of huishouden kinderen als slachtoffer of getuige van huiselijk geweld worden benaderd vanuit één aanpak herstelplannen altijd op alle leefgebieden

7 Afbakening verantwoordelijkheden
Gemeenten bepalen de verantwoordelijkheidsverdeling tussen het AMHK en het lokale veld AMHK en lokale veld zijn qua expertise complementair aan elkaar; gaat dus om de vraag: waar concentreer je de expertise? expertise = opleiding, ervaring en frequentie van casuïstiek advies Ondersteuningsprogramma: niet risicovol experimenteren, bij twijfel niet inhalen

8 1 plan, 1 casusregisseur Het AMHK werkt, ook in de samenwerking met het lokale veld, volgens het principe één gezin, één plan, een contactpersoon (casusregisseur) bij groot veiligheidsrisico: AMHK casusregie overdragen aan lokaal niveau vraagt casusregie op lokaal niveau, die vanaf het eerste contact betrokken is; die moet er dus zijn (en betaald worden) afspraken maken over betrokkenheid AMHK gedurende verloop casus

9 Systeemgericht Het AMHK werkt systeemgericht
slachtoffers, pleger en getuigen (uit sociaal netwerk) betrekken bij analyse en oplossing oog houden voor individuele problematiek kinderen (slachtoffer of getuige) ook actief betrekken afstemming met politie en OM (dadergericht)

10 Aansluiten bij eigen kracht
Het AMHK sluit bij het bieden van ondersteuning aan bij de eigen kracht van de direct betrokkenen en hun sociale netwerk oplossingsgericht aansluiten bij sterke kanten en talenten leren zelf invloed uit te oefenen op je eigen veiligheid leren op tijd je sociale netwerk in te schakelen

11 Privacy Het AMHK deelt privacygevoelige informatie met zo weinig mogelijk personen en alleen indien en voor zover dat voor het borgen van de veiligheid noodzakelijk is informatie delen alleen met professionals die wat in het gezin te zoeken hebben alleen voor zover ze informatie nodig hebben om hun werk te kunnen doen nooit toestemming vragen aan betrokkenen als je bij weigering toch informatie over hen gaat delen; meedelen dat je informatie gaat delen

12 ?


Download ppt "Model-handelingsprotocol AMHK 10 uitgangspunten"

Verwante presentaties


Ads door Google