De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Begeleidingsplannen GGZ

Verwante presentaties


Presentatie over: "Begeleidingsplannen GGZ"— Transcript van de presentatie:

1 Begeleidingsplannen GGZ

2 Instrument voor persoonsgerichte ondersteuning
Het begeleidingsplan is bedoeld om: persoonsgericht werken te bevorderen de eigen regie van cliënten te vergroten. Dit uitgangspunt sluit aan bij de in Nederland breed geaccepteerde visie op zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen, waarin begrippen als ‘herstel’, ‘eigen regie’ en ‘kwaliteit van leven’ centraal staan.

3 Kenmerken persoonsgerichte benaderingen
De ondersteuning wordt gebaseerd op individuele behoeften en doelen van de cliënt De ondersteuning is gericht op herstel en stimuleert eigen kracht (empowerment) Cliënt wordt actief betrokken bij maken keuzes

4 Cliënt wordt in de context van zijn sociale netwerk en eigen omgeving geplaatst
De ondersteuning is gericht op verbeteren van herstel, sociale relaties, participatie, inclusie, respect en mogelijkheden tot gevarieerde ervaringen

5 Methodisch en professioneel werken
Begeleidingsplan wordt in overleg door de cliënt en de begeleider opgesteld Wensen van cliënt zijn het vertrekpunt Begeleidingsplan is een leidraad voor de dagelijkse praktijk

6 Cliënt en begeleider toetsen regelmatig of de afspraken worden nagekomen
Ondersteuning bij het maken van keuzes en het stellen van doelen en prioriteiten Middel voor communicatie en overleg tussen de cliënt, het sociale netwerk en hulpverleners

7 Methodisch werken met het begeleidingsplan
Fase 1: Inventarisatie wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen Fase 2: Ontwikkeling en uitvoering begeleidingsplan

8 Betrekken van het netwerk
Het sociaal netwerk, de cliënt zelf, maatschappelijke dienstverleners en professionele hulpverleners geven gezamenlijk en in samenhang ondersteuning.


Download ppt "Begeleidingsplannen GGZ"

Verwante presentaties


Ads door Google