De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteit met beleid Petra Verhagen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteit met beleid Petra Verhagen"— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteit met beleid Petra Verhagen
Basisboek voor sociale studies

2 Inhoud presentatie Doel: kwaliteitsbesef ontwikkelen
Het primaire proces De PDCA-cirkel De dialoog Deel 1: leren en ontwikkelen Deel 2: verantwoorden en legitimeren Extra’s Enkele begrippen

3 Doel: kwaliteitsbesef ontwikkelen
Doelgroep: Studenten sociale studies Uitgangspunt: Inzicht in eigen positie en rol bij ‘beleid en kwaliteit’ door het centraal stellen van: - Het primaire proces - De PDCA-cirkel - De lerende organisatie - De dialoog

4 Het primaire proces (1) “De weg die de klant binnen de organisatie aflegt vanaf het moment dat deze zich aanmeldt of wordt aangemeld en wat er zich tijdens die ‘reis’ afspeelt” Is kerntaak van de organisatie Zakelijke overeenkomst: transactie Doel: gerichte verandering bij de klant Klant als medeproducent Vraaggericht werken

5 Het primaire proces (2) Kenmerken van de uitvoeringsfase
1. Nauwe relatie klant – beroepskracht (empowermentbenadering) 2. Grote invloed sociale netwerk van de klant 3. Werken met regels, richtlijnen en protocollen Dilemma’s in de uitvoeringsfase 1. Maatwerk versus standaardisering (regelcapaciteit) 2. Belangen opdrachtgever versus klant 3. Face to face versus online begeleiding 4. Stoppen of doorgaan?

6 De PDCA-cirkel (opwaartse spiraal)
Plan, Do, Check, Act op alle niveaus Beroepskrachten Dagelijks in het eigen werk Regelmatig in allerlei (team)overleg Jaarlijks bij R&O-gesprek / POP Doel: eigen kwaliteit verbeteren en input geven aan beleid Leiding Tussentijdse evaluaties Jaarlijks: jaarverslag, beleidsplan, TOP, R&O, POP

7 De dialoog Het hart van het werken aan beleid en kwaliteit ligt in deze sector in de dialoog. De interne dialoog gaat vooral over ‘leren en ontwikkelen’: hoe kunnen we het met z’n allen (nog) beter doen? (deel 1 van het boek) In de dialoog met de ‘buitenwereld’ ligt de nadruk op verantwoorden en legitimeren: hoe kunnen we belanghebbenden erbij betrekken en hen laten zien dat we goed bezig zijn? (deel 2)

8 Deel 1: leren en ontwikkelen
Centraal staat: Hoe kun jij als beroepskracht, individueel en als lid van een team, kwaliteit leveren en input geven aan het beleid? Aan bod komt: Aspecten van individuele kwaliteit / teamkwaliteit Methoden om die kwaliteit te ‘meten’, te verbeteren en vast te houden Relatie met het beleid van de organisatie

9 Deel 2: verantwoorden en legitimeren
Centraal staat: Hoe kunnen we belanghebbenden betrekken bij ‘kwaliteit en beleid’ en hoe kunnen we laten zien dat we goed bezig zijn? Aanbod komt: Klantparticipatie Stakeholdersdialoog Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

10 Extra’s Veel praktijkvoorbeelden
Checklists . Samen vormen ze een ‘kwaliteitshandboek’ Uitgebreide begrippenlijst Website met aanvullend (verdiepend) materiaal

11 Enkele begrippen Beleid Kwaliteit De PDCA-cirkel Kwaliteitszorg
De lerende organisatie

12 Beleid “Het streven naar het bereiken van bepaalde doeleinden met bepaalde middelen en bepaalde tijdskeuzes” Doen we de goede dingen?

13 Kwaliteit “De mate waarin het proces en het resultaat van een geleverd(e) product/dienst voldoet aan de behoeften en verwachtingen van relevante belanghebbenden in relatie tot de visie van de organisatie; dit komt tot uitdrukking in objectieve en subjectieve beoordelingen van de belanghebbenden” Doen we de dingen goed?

14 De PDCA-cirkel

15 Kwaliteitszorg “Werken aan kwaliteitsverbetering door middel van systematische, gerichte en geplande activiteiten”

16 De lerende organisatie
“Een organisatie waarin ‘leren en ontwikkelen’ een centrale plaats inneemt”


Download ppt "Kwaliteit met beleid Petra Verhagen"

Verwante presentaties


Ads door Google