De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KWALITEITSZORG IN INTERNATEN 1 september 2005. A.KWALITEIT Wat is kwaliteit in internaten ? Internaten moeten zelf instaan voor de vormgeving van een.

Verwante presentaties


Presentatie over: "KWALITEITSZORG IN INTERNATEN 1 september 2005. A.KWALITEIT Wat is kwaliteit in internaten ? Internaten moeten zelf instaan voor de vormgeving van een."— Transcript van de presentatie:

1 KWALITEITSZORG IN INTERNATEN 1 september 2005

2 A.KWALITEIT Wat is kwaliteit in internaten ? Internaten moeten zelf instaan voor de vormgeving van een eigen beleid Een internaat is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar dienstverlening Wat is kwaliteit?

3 1. Wat is kwaliteit in internaten? Doen we goede dingen? Doen we de dingen goed?

4 2. Een internaat is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar dienst- verlening Daartoe moet je bereid zijn dingen te verbeteren en/of te vernieuwen waar nodig

5 3. Internaten moeten zelf instaan voor de vormgeving van een eigen beleid Daartoe moet je goed kunnen evalueren (en moet je zicht hebben op de mogelijkheden én op de hinderpalen)

6 4. Wat is kwaliteit ? is subjectief evolueert is manipuleerbaar

7 B.KWALITEITSZORG 1. Wat is kwaliteitszorg? 2. Kwaliteitsdriehoek 3. Eigen kwaliteitsbeleid

8 1. Wat is kwaliteitszorg ? Vraagt om actie: 1. kijken naar wat goed loopt behouden 2. wat kan beter? verbeteren

9 2. De kwaliteitsdriehoek  actie  reflectie expliciteren communiceren evalueren

10 3. Eigen kwaliteitsbeleid zelf verantwoordelijk voor kwaliteit dienstverlening evalueren (+ en -) verbeteren/vernieuwen

11 C.ZELFEVALUATIE 1. wat houdt zelfevaluatie in ? 2. definitie naar Van Petegem 3. voordelen 4. proces zelfevaluatie

12 1. Wat houdt zelfevaluatie in ? géén nieuw gegeven durven voor de spiegel gaan staan! zowel voor de beheerder als voor het team (feedback geven en krijgen) een unieke kans om als team samen te werken !! een hulpmiddel voor kwaliteitsbeleid

13 2. Zelfevaluatie definitie naar prof. P. Van Petegem, UA Een proces in hoofdzaak geïnitieerd door het internaat zelf, waarbij welgekozen participanten op een systematische wijze het functioneren van het internaat beschrijven en beoordelen met het oog op het nemen van initiatieven in het kader van algehele internaat ontwikkeling

14 3. Voordelen Beleid van het internaat wordt verhelderd: waar we naartoe willen? Duidelijkheid over -wat goed loopt -welke klachten er zijn -wát moet verbeteren Kans tot samenwerking Het is de keuze van de betrokkenen

15 4. Proces Zelfevaluatie Voorbereiding Feitelijke en gewenste situatie met ZIN Vaststellingen beoordelen Werkpunten kiezen Plan opstellen en uitvoeren

16 D.ZELFEVALUATIE-INSTRUMENT VOOR INTERNATEN: ZIN 1. kenmerken van het instrument 2. structuur 3. praktische info 4. verloop van het proces

17 1. Kenmerken van ZIN (1) breed instrument, alle relevante aspecten van het internaatsleven tegensprekelijke uitspraken, op verschillende plaatsen aanvoelen van de medewerkers persoonlijk interpretatiekader

18 1. Kenmerken van ZIN (2) beoordeling van het resultaat doe je ZELF biedt aandachtspunten, geen normen werkpunten zijn een uitdaging, aanzet tot gesprek en nadenken

19 2. Structuur 9 bouwstenen  leef- en opvoedingsklimaat  begeleiding van de internen  organisatie van het internaat  rol en betrokkenheid van de internaatsparticipanten  pedagogisch project  infrastructuur, accommodatie, veiligheid en welzijn  overleg en participatie  groei naar een lerende organisatie  leiding en beheer van het internaat omschrijving aandachtspunten uitspraken

20 3. Verloop van het proces invullen vragenlijst verwerking op de Dienst Internaten vaststellingen bespreking van de resultaten keuze van actie/prioriteiten uitwerken van stappenplan realisatie evaluatie

21 4. Praktische info invultijd: ongeveer 1,5 uur individueel in te vullen anoniem in te vullen dienst Internaten inventariseert vaststellingen worden aan internaat gestuurd

22 KWALITEITSZORG En nu aan de slag! ! !


Download ppt "KWALITEITSZORG IN INTERNATEN 1 september 2005. A.KWALITEIT Wat is kwaliteit in internaten ? Internaten moeten zelf instaan voor de vormgeving van een."

Verwante presentaties


Ads door Google