De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteitszorg in het (v)so 13,14,19,20 april 2010 Cor Hoffmans 0652282169.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteitszorg in het (v)so 13,14,19,20 april 2010 Cor Hoffmans 0652282169."— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteitszorg in het (v)so 13,14,19,20 april 2010 Cor Hoffmans hoffmans@henh.org www.henh.org 0652282169

2  I Beginsituatie  II Motieven  III Inhoud ZEK  IV Werkwijze ZEK  V Auditing

3 NU ?

4 ◦ Kwaliteit en opbrengsten ◦ Kwaliteitszorg ◦ Uitstroomprofielen ◦ Leerlijnen ◦ Arbeidstoeleiding ◦ Beheersing groei ◦ Terugdringen wachtlijsten ◦ Vormgeving Passend onderwijs

5 1234 1 inzicht onderwijsbehoeften 979683 2 onderwijsconcept 846658 3 evalueert opbrengsten. 331074 4 evalueert het leren en onderwijzen. 34366 5 evalueert leerlingenzorg. 514411 6 planmatige verbeteractiviteiten. 918756 7 borgen kwaliteit leren en onderwijzen en leerlingenzorg 404115 8 rapporteren belanghebbenden 464011

6 Draagvlak Rekenschap Leren en verbeteren

7 Doen we de goede dingen? Doen we de dingen goed, hoe weten we dat? Wat vinden anderen daarvan? Wat doen we met die kennis? ZEK Doen we wat we beloven?

8 INSPECTIETOEZICHT INTERN TOEZICHTSORGAAN BESTUURSORGAAN INSTELLING stakeholder jaarverslag

9 Draagvlak Leerlingen/ouders Leraren School Bestuur

10  Inspectie-proof  (V)SO-eigen  Op maat  Samenhang tussen sectoren

11

12 Aanbod&tijd ========= Onderw.aanbod Tijd Onderw.proces ========= Effectiviteit Afst. instructie Afst.verwerking Soc.em.problemen Communicatie Handelings bekwaamheid Begeleiding ========= Handelingsplan Onderwijszorg- arrangement Rapportage ouders Omgeving ========= Stimulering Veiligheid Betrokkenheid Vaste begeleiding Planmatigheid Beleid ========= Onderw.k. beleid Middelenbeleid Personeelsbeleid Veiligheidsbeleid Externe contacten Kwaliteitszorg Zorgstructuur ========= Zorgbeleid Begel.systeem Volgsysteem Coördinatie Zorgoverleg Intake Beleid arb.toel. Voorw. arb.toel. Stagecoördinatie Beleid dyslexie ========= Dossiervorming Beleid Opbrengsten ========= Tevredenh. Partn. Tevredenh.person. Tevredenh. leerl. Tevredenh. Ouders Tevredenheid AB Resultaten leerl. Resultaten organ.

13  Zelfevaluatie personeel en directie  Observatie  Documentenanalyse  Dossieronderzoek  Tevredenheid personeel  Tevredenheid ouders  Tevredenheid leerlingen  Tevredenheid partners  Tevredenheid AB scholen/ouders/leerlingen  Inzet middelen  Resultaten

14

15  Verwachtingen  Uitgangssituatie  Wat is er al  Deelnemers  Organisatie  Communicatie

16  Keuze vragenlijsten  Keuze domeinen  Verzamelen actuele gegevens  Documentenanalyse  Planning  E-mails deelnemers

17  Uitzetten digitale instrument  Communicatie

18  Standaardrapportage  Benchmark  Wat zijn de echte problemen achter de antwoorden?  Voorbereiden consentgesprek

19  Bijstellen oordelen  Zoeken verklaringen  Ontwikkelpunten prioriteren

20  Acties  Prioriteiten  Smart  Evaluatie en afsluiting

21  Inpassen in de plancyclus van de school  Natuurlijk inpassen in processen  Cyclisch i.p.v. eenmalig  Betrouwbaar en valide naar de mate waarin meer bronnen worden gebruikt  Verbeteracties uitvoeren

22

23  Betrouwbaarheid vergroten  Extern draagvlak vergroten  Feedback op plannen  Dubbele opbrengsten bij collegiale audits

24  Voorbereiding ◦ Training commissie ◦ Vragen formuleren ◦ Programma opstellen  Uitvoering ◦ Commissie ◦ Programma uitvoeren  Afsluiting ◦ Rapportage

25 zelfevaluatie

26


Download ppt "Kwaliteitszorg in het (v)so 13,14,19,20 april 2010 Cor Hoffmans 0652282169."

Verwante presentaties


Ads door Google