De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteitshandboek CLB Genk-Maasland. Inleiding  ISO 9001 versie 2008 en implementatiemodel POC  zeg wat je doet  doe wat je zegt  bewijs het  Toenemende.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteitshandboek CLB Genk-Maasland. Inleiding  ISO 9001 versie 2008 en implementatiemodel POC  zeg wat je doet  doe wat je zegt  bewijs het  Toenemende."— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteitshandboek CLB Genk-Maasland

2 Inleiding  ISO 9001 versie 2008 en implementatiemodel POC  zeg wat je doet  doe wat je zegt  bewijs het  Toenemende eisen van de klant  Continu verbeteren: PDCA (Deming)  Plan  Do: uitvoering  Check: beoordelen  Act: bijsturen  Kwaliteit aan de klant

3

4 Organisatieprofiel  Identificatiegegevens  Omkadering  Doelgroepen  Regelgeving

5 Het kwaliteitsmanagementsysteem KH Procedures Werkinstructies Formulieren - Regelgeving

6 Het kwaliteitsmanagementsysteem (2)  Interacties tussen de processen  Processen  omschreven in procedures en werkinstructies  Beheersing van de documentatie:  Procedures  Werkinstructies  Formulieren  Publicaties  Orthotheek  …

7

8 Verantwoordelijkheid van de directie  Betrokkenheid van de directie  Toepassing regelgeving  Prioritair doel: welbevinden leerling en tevredenheid leerling, ouders en school  Scholen  beleidsplan / -contract  Netwerk  samenwerkingsovereenkomsten  Intern  kwaliteitsbeleid  Klantgerichtheid:  Tevredenheidsonderzoeken leerlingen, ouders, scholen

9 Verantwoordelijkheid van de directie (2)  Kwaliteitspolitiek:  Missie  Visie  Kwaliteitsplanning:  Kwaliteitsdoelen: beleidsplan, strategisch plan  Planning: startnota, operationele doelen via team-overleg, disciplinair overleg, stuurgroep, …  Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en communicatie:  Verantwoordelijkheden en bevoegdheden  Kwaliteitscoördinator  Interne communicatie

10 Verantwoordelijkheid van de directie (3)  Beoordeling door de directie  Belang van kwaliteitszorg en regelgeving aangeven  Personeelsvergaderingen  beleidslijnen  Kwaliteitsdoelstellingen bepalen (cf. strategisch plan)  Kwaliteitssysteem beoordelen  Zorgen voor de nodige middelen

11

12 Beheer van de middelen  De begroting  beschikbaar stellen van de middelen  Personeel :  IFB  Functionerings- en evaluatiegesprekken  Bekwaamheid, training, …  Infrastructuur  nodige infrastructuur bepalen, ter beschikking stellen en onderhouden  Gebouwen  Procesuitrusting: hard- en software  Werkomgeving:  Onderhoud  Wensen en verwachtingen personeel (poolvergadering)

13

14 Realiseren van de CLB-opdrachten  Planning van de opdrachten  Procedures en werkinstructies (opstellen)  Cliëntgerichte processen  Vereisten  Beoordeling vereisten  Communicatie met de cliënt: leerling, ouders, school  Afsprakennota’s  Ontwerp en ontwikkeling  Volgens stappen van projectplan

15 Realiseren van de CLB-opdrachten (2)  Aanschaf van materialen en middelen  Het leveren van de diensten aan cliënten  Procesbeheer: LLB, LPB, SCHO, PGZ (PR’s en WI’s uitvoeren)  Identificatie en naspeurbaarheid:  Dienstverlening: registratie in MDD, LARS  Middelen: inventaris middelen, orthotheek, testotheek, …  Eigendom van de cliënt  Toegang MDD  Beheer MDD  Materiële goederen cliënten  Beheer en instandhouding  vaccins

16 Realiseren van de CLB-opdrachten (3)  Beheersing van bewakings- en meetmiddelen  Biometrische instrumenten  standaarden VWVJ  Psychologische tests en schoolse peilproeven

17

18 Registratie, evaluatie en verbetering  Algemeen  Registratie (dagboek) t.e.m. schooljaar 2009-2010  LARS (volledig vanaf september 2011)  Bewaking en meting  Cliënttevredenheid  Interne audits  Monitoring en meting van processen  Monitoring en meting van de dienstverlening en de producten

19 Registratie, evaluatie en verbetering (2)  Beheersing van producten/diensten met afwijkingen  Analyse van de gegevens leidt tot info over:  Cliënttevredenheid  De mate waarin we aan de gestelde vereisten voldoen  Te treffen verbetermaatregelen en/of preventieve maatregelen  Samenwerkingsverbanden en leveranciers  Verbetering  Continue verbetering via verbetermaatregelen  Maatregelen om de oorzaken van afwijkingen op te heffen  Preventieve maatregelen

20  Powerpoint naar het voorbeeld van de ppt KZ_ISO_90012008_POC van Anita Faucompret (POC)KZ_ISO_90012008_POC


Download ppt "Kwaliteitshandboek CLB Genk-Maasland. Inleiding  ISO 9001 versie 2008 en implementatiemodel POC  zeg wat je doet  doe wat je zegt  bewijs het  Toenemende."

Verwante presentaties


Ads door Google