De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteitshandboek CLB Genk-Maasland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteitshandboek CLB Genk-Maasland."— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteitshandboek CLB Genk-Maasland

2 Inleiding ISO 9001 versie 2008 en implementatiemodel POC
zeg wat je doet doe wat je zegt bewijs het Toenemende eisen van de klant Continu verbeteren: PDCA (Deming) Plan Do: uitvoering Check: beoordelen Act: bijsturen Kwaliteit aan de klant

3

4 Organisatieprofiel Identificatiegegevens Omkadering Doelgroepen
Regelgeving

5 Het kwaliteitsmanagementsysteem
KH Procedures Werkinstructies Formulieren - Regelgeving

6 Het kwaliteitsmanagementsysteem (2)
Interacties tussen de processen Processen  omschreven in procedures en werkinstructies Beheersing van de documentatie: Procedures Werkinstructies Formulieren Publicaties Orthotheek documenten goedkeuren, vooraleer uitgeven documenten beoordelen, actualiseren, opnieuw goedkeuren wijzigingen en revisiestatus identificeren documenten op werkplekken waar nodig documenten leesbaar en makkelijk herkenbaar externe documenten die nodig zijn bij de werking, identificeren en distributie beheersen gebruik van vervallen documenten voorkomen

7

8 Verantwoordelijkheid van de directie
Betrokkenheid van de directie Toepassing regelgeving Prioritair doel: welbevinden leerling en tevredenheid leerling, ouders en school Scholen  beleidsplan / -contract Netwerk  samenwerkingsovereenkomsten Intern  kwaliteitsbeleid Klantgerichtheid: Tevredenheidsonderzoeken leerlingen, ouders, scholen belang kenbaar maken om te voldoen aan eisen van klanten en aan wet- en regelgeving kwaliteitsbeleid vaststellen ervoor zorgen dat kwaliteitsdoelen vastgesteld zijn directiebeoordelingen uitvoeren zorgen voor de nodige middelen

9 Verantwoordelijkheid van de directie (2)
Kwaliteitspolitiek: Missie Visie Kwaliteitsplanning: Kwaliteitsdoelen: beleidsplan, strategisch plan Planning: startnota, operationele doelen via team-overleg, disciplinair overleg, stuurgroep, … Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en communicatie: Verantwoordelijkheden en bevoegdheden Kwaliteitscoördinator Interne communicatie Ervoor zorgen dat het kwaliteitsbeleid: geschikt is voor het doel van de organisatie een verbintenis inhoudt te voldoen aan de eisen en de doeltreffendheid van het KMS continu te verbeteren een kader biedt voor het vaststellen en beoordelen van de kwaliteitsdoelstellingen kenbaar gemaakt wordt en begrepen binnen de organisatie wordt beoordeeld op geschiktheid

10 Verantwoordelijkheid van de directie (3)
Beoordeling door de directie Belang van kwaliteitszorg en regelgeving aangeven Personeelsvergaderingen  beleidslijnen Kwaliteitsdoelstellingen bepalen (cf. strategisch plan) Kwaliteitssysteem beoordelen Zorgen voor de nodige middelen Kwaliteitssysteem beoordelen gebeurt op basis van audits, metingen klantentevredenheid, prestaties, status verbetermaatregelen, maatregelen van vorige directiebeoordelingen, veranderingen die van invloed kunnne zijn op het kwaliteitsmanagementsysteem, aanbevelingen ter verbetering.

11

12 Beheer van de middelen De begroting  beschikbaar stellen van de middelen Personeel : IFB Functionerings- en evaluatiegesprekken Bekwaamheid, training, … Infrastructuur  nodige infrastructuur bepalen, ter beschikking stellen en onderhouden Gebouwen Procesuitrusting: hard- en software Werkomgeving: Onderhoud Wensen en verwachtingen personeel (poolvergadering)

13

14 Realiseren van de CLB-opdrachten
Planning van de opdrachten Procedures en werkinstructies (opstellen) Cliëntgerichte processen Vereisten Beoordeling vereisten Communicatie met de cliënt: leerling, ouders, school Afsprakennota’s Ontwerp en ontwikkeling Volgens stappen van projectplan kwaliteitsdoelen en eisen voor het product processen vastleggen, documenten opmaken, middelen Planning opdrachten = voor bestaande processen Ontwerp en ontwikkeling = voor nieuwe processen de vereiste metingen registraties Te bepalen: Eisen van de klant Andere eisen Eisen vanuit regelgeving van toepassing op het product Alle aanvullende eisen

15 Realiseren van de CLB-opdrachten (2)
Aanschaf van materialen en middelen Het leveren van de diensten aan cliënten Procesbeheer: LLB, LPB, SCHO, PGZ (PR’s en WI’s uitvoeren) Identificatie en naspeurbaarheid: Dienstverlening: registratie in MDD, LARS Middelen: inventaris middelen, orthotheek, testotheek, … Eigendom van de cliënt Toegang MDD Beheer MDD Materiële goederen cliënten Beheer en instandhouding  vaccins De organisatie moet afgewerkte producten in goede staat houden. Dit impliceert de passende identificatie, behandeling, verpakking, opslag, bescherming.

16 Realiseren van de CLB-opdrachten (3)
Beheersing van bewakings- en meetmiddelen Biometrische instrumenten  standaarden VWVJ Psychologische tests en schoolse peilproeven

17

18 Registratie, evaluatie en verbetering
Algemeen Registratie (dagboek) t.e.m. schooljaar LARS (volledig vanaf september 2011) Bewaking en meting Cliënttevredenheid Interne audits Monitoring en meting van processen Monitoring en meting van de dienstverlening en de producten

19 Registratie, evaluatie en verbetering (2)
Beheersing van producten/diensten met afwijkingen Analyse van de gegevens leidt tot info over: Cliënttevredenheid De mate waarin we aan de gestelde vereisten voldoen Te treffen verbetermaatregelen en/of preventieve maatregelen Samenwerkingsverbanden en leveranciers Verbetering Continue verbetering via verbetermaatregelen Maatregelen om de oorzaken van afwijkingen op te heffen Preventieve maatregelen De organisatie moet continu de doeltreffendheid van het KMS verbeteren door gebruik te maken van: het kwaliteitsbeleid de kwaliteitsdoelstellingen de auditresultaten de analyse van gegevens de verbetermaatregelen de directiebeoordeling

20 Powerpoint naar het voorbeeld van de ppt KZ_ISO_90012008_POC van Anita Faucompret (POC)


Download ppt "Kwaliteitshandboek CLB Genk-Maasland."

Verwante presentaties


Ads door Google