De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst - Brugge. Output Output als insteek voor kwaliteitszorg als insteek voor kwaliteitszorg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst - Brugge. Output Output als insteek voor kwaliteitszorg als insteek voor kwaliteitszorg."— Transcript van de presentatie:

1 Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst - Brugge. Output Output als insteek voor kwaliteitszorg als insteek voor kwaliteitszorg

2 Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst - Brugge. OUTPUT ALS INSTEEK VOOR KWALITEITSZORG. S E S S I E 1 1.1 Relatie output – beleidsvoerend vermogen 1.2 Wat is output ? 1.3 Output in ontwikkelingsperspectief 1.4 Output in verantwoordingsperspectief 1.5 Output als insteek voor kwaliteitszorg 1.6 Tien outputindicatoren – tien gewichten 1.7 Conclusie ! 1.8 Outputindicator 8 : tevredenheid bij het team

3 Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst - Brugge. OUTPUT ALS INSTEEK VOOR KWALITEITSZORG. 1.1 Relatie output – beleidsvoerend vermogen ┗ output in kader van beleidseffectiviteit Primaire opdracht van de school : kwaliteitsvol onderwijs ►de school bepaalt haar kwaliteit ►de school bevordert haar kwaliteit ►de school bewaakt haar kwaliteit

4 Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst - Brugge. Beslissingen nemen. Werking bijsturen. Vastzetten SWP Proces en resultaten evalueren. Uitvoeren van de acties. Plannen; prioriteiten kiezen; acties bepalen. PLANMATIG WERKEN

5 Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst - Brugge. 1.2 Wat is output? Output evalueren als kwaliteitszorg PROCES PRODUCT Als school een waarde toekennen aan de output ! Hoe van een decretale verplichting een toegevoegde waarde maken ?

6 Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst - Brugge. 1.3 Output in ontwikkelingsperspectief ⇒ bewaken en bevorderen van de eigen kwaliteit 1.4 Output in verantwoordingsperspectief ⇒ naar de kinderen, ouders, externen

7 OUTPUT ALS INSTEEK VOOR KWALITEITSZORG context input context input context PROCES OUTPUT  PROCES kwaliteitsbepaling vanuit 5 opdrachten OKB iets doen om te bereiken registreren meten analyseren evalueren diagnosticeren beoordelen beslissen terugkoppelen doelen middelen (o.a. 10 OI) verbeteracties vastzetten verbeteren

8 OUTPUT ALS INSTEEK VOOR KWALITEITSZORG context input context input context PROCES OUTPUT  PROCES Wat doet de school Voldoet de school aan haar Wat doet de school om kwalitatief goed maatschappelijke opdracht ? met de verzamelde onderwijs na te gegevens ? streven ? Hoe weet ze dat ? Hoe organiseert zij Welk betrouwbaar en Hoe zorgt ze ervoor daartoe haar aanvaardbaar beeld heeft dat de onderwijs- onderwijs ? de school van haar kwaliteit verbetert ? onderwijskwaliteit ? kwaliteitsbepaling vanuit 5 opdrachten OKB

9 Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst - Brugge. 1.5 Output als insteek voor kwaliteitszorg

10 Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst - Brugge. De dragers van beleidseffectiviteit * doeltreffende communicatie * ondersteunende professionele/persoonlijke relaties * gedeeld leiderschap * gezamenlijke doelgerichtheid * responsief vermogen * innovatief vermogen * geïntegreerd beleid * reflectief vermogen * komt ontwikkeling van de kinderen ten goede Een vingeroefening (cfr. Eric Verbiest, “Samen Wijs”, blz. 22)

11 Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst - Brugge. 1.6 Tien outputindicatoren - tien gewichten intern rendement tevredenheid schoolloopbaangegevens 1ET 5 leerlingen 6 vertraging / uitstroom 2OD 8 team 7 afwezigheden 3leerwinst 9 ouders 4getuigschriften extern rendement 10 doorstroming SO

12 Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst - Brugge. 1.7 Conclusie output verantwoordingsperspectief ontwikkelingsperspectief registreren beoordelen verbeteren / ontwikkelen het “TOON AAN”- verhaal wat deed je ermee ???? 10 OI ………. ……….

13 Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst - Brugge. 1.8 Output indicator acht : tevredenheid bij het team De school toont met betrouwbare en valide gegevens aan dat het team tevreden is over de schoolwerking en de werkcondities.

14 Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst - Brugge. OUTPUT ALS INSTEEK VOOR KWALITEITSZORG. S E S S I E 2 2.1 Vanuit ontwikkelingsperspectief omgaan met de outputindicatoren  het ‘toon-aan-verhaal’ 2.2 P raktijkvoorbeelden i.v.m. outputindicator 1 – 2 – 3

15 Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst - Brugge. Niet noodzakelijk een succesverhaal. Uitvoerige beschrijving van de gebeurtenissen : wat is er gebeurd? Waarom is er gebeurd wat er is gebeurd ? 2.1 Kenmerken van een toon-aan-verhaal OUTPUT ALS INSTEEK VOOR KWALITEITSZORG.

16 Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst - Brugge. OI 1 De school toont met valide en betrouwbare gegevens op schoolniveau aan dat leerlingen aan het eind van hun schoolloop- baan in de basisschool de leergebiedgebonden eindtermen bereiken. OI 2 De school toont met valide en betrouwbare gegevens op schoolniveau aan dat ze de ontwikkelingsdoelen, de leergebied- overschrijdende en de attitudinale eindtermen nastreeft. OI 3 De school toont de voortgang en/of de leerwinst bij de leerlingen aan met betrouwbare en valide gegevens in overzichten van leerlingengroepen en op schoolniveau.

17 Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst - Brugge. Kwaliteitskenmerken van de gekozen instrumenten  validiteit : meten wat echt bedoeld wordt te meten  betrouwbaarheid : gestandaardiseerde toets ? bij herhaalde meting dezelfde resultaten ?  objectiviteit : scoringsvoorschriften ? resultaat niet beïnvloedbaar door afnemer toets  effeciëntie : tijd en energie in verhouding tot belang evaluatie ?

18 Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst - Brugge. Soorten evaluatievormen  Formatieve evaluatie tussentijds info verzamelen over de vorderingen van de leerlingen  Summatieve evaluatie info verzamelen om schoolloopbaan te oriënteren  harde evaluatie   zachte evaluatie

19 Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst - Brugge. OUTPUT ALS INSTEEK VOOR KWALITEITSZORG. S E S S I E 3 3.1 Elke school heeft een eigen toon-aan-verhaal * praktijkverhaal Ann Huyghe * praktijkverhaal Kathleen Casselman 3.2 Stappenplan om outputbeleid op te starten 3.3 Output op niveau scholengemeenschap * praktijkverhaal Filip Defauw

20 Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst - Brugge. Tien outputindicatoren - tien gewichten intern rendement tevredenheid schoolloopbaangegevens 1ET 5 leerlingen 6 vertraging / uitstroom 2OD 8 team 7 afwezigheden 3leerwinst 9 ouders 4getuigschriften extern rendement 10 doorstroming SO registreren  beoordelen  ontwikkelen P D C A


Download ppt "Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst - Brugge. Output Output als insteek voor kwaliteitszorg als insteek voor kwaliteitszorg."

Verwante presentaties


Ads door Google