De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 ICT-ordeningskader  doorstromingsmodel  gewaarborgd aanbod.

Verwante presentaties


Presentatie over: " ICT-ordeningskader  doorstromingsmodel  gewaarborgd aanbod."— Transcript van de presentatie:

1  ICT-ordeningskader  doorstromingsmodel  gewaarborgd aanbod

2 google earth... verbetert... werolessen mindmapping… verbetert … taalverwerving en woordspinnen een beamer… vervangt … wandplaten een interactief whiteboard… vervangt … schoolborden online oefeningen … vervangen … tafelrijtjes ICT en nieuwe media om “leren” te vernieuwen ICT en nieuwe media om het “leren” te verbeteren ICT en nieuwe media om “leren” aangenamer, efficiënter, gedifferentieerder te maken dropbox web 1.0, 2.0, 3.0, … “layar” wiki ict als vervanging of aanvulling op traditionele leer- en hulpmiddelen? Substitutie … ict-gebruik als onderdeel van de onderwijsvisie en instrument om het onderwijs te veranderen? Transitie … ict als strategisch instrument voor leren op maat, samenwerking en communicatie? Transformatie … De leerlingen hebben een leerplek op internet waar ze zichzelf voor kunnen stellen, leerdoelen formuleren en samenwerken met andere kinderen aan een werkstuk … Echte verandering begint bij de visie op onderwijs … het oude Rome in 3D virtueel Groningen

3 Informatie- en communicatietechnologische kennis pedagogisch- didactisch handelen inhoudelijke kennis onderwijzen leren E-leren TE- leren Theorie !!! Tijd ??? Middelen??? Kleuters??? Werkboek !!! Eindtermen? Pfff…

4 het is uit onderzoek gebleken dat voorbeeldmateriaal als losstaand aanbod heel moeizaam een continue verandering in gang zet als radertje in een groter geheel kan voorbeeldmateriaal (…) ertoe leiden dat leerkrachten zelf verder voortborduren op de ingeslagen weg 70% van de leraren de behoefte heeft aan bruikbaar lesmateriaal en content voor computergebruik… ontdekkend leren zelfstandig leren, differentiëren en remediëren diagnosticeren en evalueren inoefenen

5 www.ict-platform.be

6 visie op onderwijs kennis en vaardigheden educatieve software / content ICT- infrastructuur

7 creatief vorm geven lerenoefenen communicerenpresenteren zoeken, verwerken en bewaren technische en instrumentele vaardigheden mediawijsheid ontwikkelen van ideeën en kennis Inbreng van ideeën en kennis construeren van nieuwe ideeën en kennis

8

9

10 groei- en leerlijnen Integratieritme eindtermen ICT evalueren en systematisch schriftelijk rapporteren en alternatieve evaluatievormen introduceren geen zicht op de output van het ICT-beleid ICT nog maar in beperkte mate gehanteerd om te communiceren registreren van de vorderingen van leerlingen op het rapport fasegewijze invoering van ICT zodat garanties betreffende het aanbod en een strategie voor leerlingenevaluatie tot de werking behoren

11

12 ICT in de basisschool inspannings- verplichtingen bouwstenen fasen content deskundigheid visie op onderwijs infrastructuur rapportering evaluatie implementatie communicatie coaching leerling school klas vaardigheden competenties mediawijsheid doorstromingsmodel bijv.via de ICT-ontwikkelingslijnen bewaking ICT-beleidsplan doorlichting schoolleiding i-coach gewaarborgd aanbod Bijv.: ICT-platform Bijv.: Pictos, ICT-beleidsplan,…


Download ppt " ICT-ordeningskader  doorstromingsmodel  gewaarborgd aanbod."

Verwante presentaties


Ads door Google