De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KENMERKEN VAN EEN STERK ICT-BELEID Jan Saveyn 5 maart 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "KENMERKEN VAN EEN STERK ICT-BELEID Jan Saveyn 5 maart 2007."— Transcript van de presentatie:

1 KENMERKEN VAN EEN STERK ICT-BELEID Jan Saveyn 5 maart 2007

2 EEN ICT-BELEID OP VERSCHILLENDE NIVEAUS overheid onderwijskoepel school / scholengemeenschap

3 ICT en overheidsbeleid *een visie ontwikkelen (…) *voorwaarden scheppen materiële uitrusting (1998 ….) informatie en vorming schoolinterne ondersteuning (2002) ontwikkelingswerk ? *concipiëren van ICT-leerdoelen (2004- 2007)

4 ICT-beleid en onderwijskoepels *een visie ontwikkelen (→ pedag. concept) *leerplanontwikkeling operationele doelen leerlijnen / BASO integratie in leergebieden *info en netwerking *pedagogische begeleiding (BVV / IKZ)

5 ICT-beleid op school ( en scholengemeenschap ) Een sterk beleid is gekenmerkt door 1gerichtheid op de gezamenlijke doelen 2hoge betrokkenheid en stimulerend leiderschap 3kunnen en willen samenwerken 4responsief vermogen t.o.v. omgeving 5reflecterend vermogen, gericht op bijsturing 6zorg voor proces van vernieuwing 7professionalisering via interne en externe ondersteuning 8consequente taakafbakening 9integraal beleid, gericht op het verbeteren van onderwijsleerprocessen

6 ICT-beleid op school ( en scholengemeenschap ) ICT 4 X integreren 1school-als-organisatie 2onderwijs aan een leerlingengroep (klas) 3onderwijsleerproces 4leerdoelen / curriculum

7 1Integratie ICT – werking / beheer van de school OPDRACHTEN -administratieve taken -logistieke ondersteuning -ontwikkeling pedagogisch project -vorming van het team -personeelsbeheer -interne communicatie -communicatie met externen -enz… ICT-TOEPASSINGEN -tekstverwerking -elektronische agenda -gegevensbestanden -website -A.V.-presentaties, PPT -elektronisch netwerk -software voor schooldiagnose, lessenrooster, klasboek, enz…

8 2Integratie ICT – beheer van onderwijs aan een leerlingengroep OPDRACHTEN -jaarplanning -voorbereiding van lessen, projecten, extra-murosactiviteiten -ontwikkeling leermateriaal -evaluatie van de leerlingen -rapporteren -enz ICT-TOEPASSINGEN -algemene toepassingssoftware (rekenblad, tekstverwerking, PPT, zoeken op internet… -specifieke software (elektronisch klasboek, computerbeheerd LVS, coursewaresystemen…) -enz…

9 3Integratie ICT – onderwijsleerproces OPDRACHTEN ALGEMEEN: creëren van krachtige leeromgevingen (actief, doelbewust, zelfgereguleerd, coöperatief … leren) SOORTEN LEREN: zintuiglijke discriminatie feitenkennis algoritmen toepassen begrippen en relaties inzien algemene oplossingsmethoden toepassen motorische vaardigheden sociale vaardigheden attitudes enz… ICT-TOEPASSINGEN ONDERWIJZEN MET BEHULP VAN ICT - multimedia, enz. COMPUTERONDERSTEUND LEREN - oefen- en drilprogramma’s - tutoriële- of dialoogprogramma’s - simulatie- of spelprogramma’s OPEN ICT-LEEROMGEVINGEN - internet, intranet, half-open netwerken - elektronisch communiceren

10 4Integratie ICT – curriculum ( eindtermen/leerplandoelen ) *ICT-leerdoelen (attitudes en competenties) *leergebiedoverschrijdende doelen *(instrumentele kennis en vaardigheden)

11 IMPLEMENTATIE ICT-LEERDOELEN =oefening in beleidsvoering =zorg voor …. *visieontwikkeling “ICT en leren” / “integratie” *proces van vernieuwing

12 ICT-leerdoelen integreren in curriculum: ritsen instructie en PPT LeerplandoelICT-competentie oefenprogramma webquest onderwijsleeromgeving ICT-competentie Leerplandoel lesthema instrumentele kennis en vaardigheden

13 ICT – INTEGRATIE = PROCES VAN VERNIEUWING 1Wat is ons doel? (visie) 2Wat doen we al? 3Welke prioriteit? 4Wie leidt, coördineert? 5Vorming / interne ondersteuning nodig? 6Voorzien in bijkomende materiële uitrusting? 7Stappenplan 8Reflectie / evaluatie 9Bijsturing van planning / aansluitend nieuw initiatief

14 ICT- COÖRDINATIE visieontwikkeling en beleidsondersteuning procesbegeleiding (vernieuwingsproces) teamleden coachen (pedagogisch/ bij ritsen) technische ondersteuning (differentiatie?)

15 J. Saveyn (2005). Naar een ICT-beleid op de basisschool. J. Saveyn (2007). Aan ICT-doelen werken in de basisschool. Zie portaalsite: www.vvkbao.be


Download ppt "KENMERKEN VAN EEN STERK ICT-BELEID Jan Saveyn 5 maart 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google