De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

21 mei – ontmoetingsdag - sessie 2a - 13 uur tot 14.30 uur - lokaal A (aula)

Verwante presentaties


Presentatie over: "21 mei – ontmoetingsdag - sessie 2a - 13 uur tot 14.30 uur - lokaal A (aula)"— Transcript van de presentatie:

1 21 mei – ontmoetingsdag - sessie 2a - 13 uur tot 14.30 uur - lokaal A (aula)

2 "Een kritische kijk op het ICT-ordeningskader om via een schooleigen doorstromingsmodel doelgericht te streven naar een gewaarborgd ICT-aanbod”  ICT-ordeningskader  doorstromingsmodel  gewaarborgd aanbod

3 google earth... verbetert... werolessen mindmapping… verbetert … taalverwerving en woordspinnen een beamer… vervangt … wandplaten een interactief whiteboard… vervangt … schoolborden online oefeningen … vervangen … tafelrijtjes ICT en nieuwe media om “leren” te vernieuwen ICT en nieuwe media om het “leren” te verbeteren ICT en nieuwe media om “leren” aangenamer, efficiënter, gedifferentieerder te maken dropbox web 1.0, 2.0, 3.0, … “layar” wiki ict als vervanging of aanvulling op traditionele leer- en hulpmiddelen? Substitutie … ict-gebruik als onderdeel van de onderwijsvisie en instrument om het onderwijs te transformeren? Transformatie … ict als strategisch instrument voor leren op maat, samenwerking en communicatie? Transitie … De leerlingen hebben een leerplek op internet waar ze zichzelf voor kunnen stellen, leerdoelen formuleren en samenwerken met andere kinderen aan een werkstuk … Echte verandering begint bij de visie op onderwijs … het oude Rome in 3D virtueel Groningen

4 Informatie- en communicatietechnologische kennis pedagogisch- didactisch handelen inhoudelijke kennis onderwijzen leren E-leren TE- leren Theorie !!! Tijd ??? Middelen??? Kleuters??? Werkboek !!! Eindtermen? Pfff…

5 ICT- opdrachten i.v.m. een schoolproject rond “Roodkapje” • Zet beeld- en geluidsmateriaal (filmpje of foto’s) van het optreden op de website van uw school. Mail ons een bericht zodra alles op de website van de school staat. • Maak een powerpointpresentatie of een fotoreportage van ‘Variaties op Roodkapje’. Eventueel kunt u dit uitbreiden met ‘The making of Roodkapje’. Toon dit aan ouders en zet het op de website van de school. • Wissel de informatie uit binnen de scholengemeenschap waartoe de school behoort. • Dit veronderstelt competenties als “(op)zoeken”, “bewerken”, “bewaren”, “ontwerpen”, “presenteren”, “communiceren” • Dit vraagt vaardigheden van omgaan met een digitaal fototoestel, een beamer, een website, powerpoint, een geluidsinstallatie, een brochure typen en printen, foto’s invoegen, e-mailen, … • Dit impliceert evaluatie en zelfevaluatie en kan leiden tot een woordelijke rapportering.

6 • het is uit onderzoek gebleken dat voorbeeldmateriaal als losstaand aanbod heel moeizaam een continue verandering in gang zet • als radertje in een groter geheel kan voorbeeldmateriaal (…) ertoe leiden dat leerkrachten zelf verder voortborduren op de ingeslagen weg • 70% van de leraren de behoefte heeft aan bruikbaar lesmateriaal en content voor computergebruik… ontdekkend leren zelfstandig leren, differentiëren en remediëren diagnosticeren en evalueren inoefenen <

7 visie op onderwijs kennis en vaardigheden educatieve software / content ICT- infrastructuur

8 creatief vorm geven lerenoefenen communicerenpresenteren zoeken, verwerken en bewaren technische en instrumentele vaardigheden mediawijsheid ontwikkelen van ideeën en kennis Inbreng van ideeën en kennis construeren van nieuwe ideeën en kennis

9

10  groei- en leerlijnen liggen niet expliciet vast  integratieritme  eindtermen ICT evalueren en systematisch schriftelijk rapporteren en alternatieve evaluatievormen introduceren  geen zicht op de output van het ICT-beleid  ICT nog maar in beperkte mate gehanteerd om te communiceren  registreren van de vorderingen van leerlingen op het rapport  fasegewijze invoering van ICT zodat garanties betreffende het aanbod en een strategie voor leerlingenevaluatie tot de werking behoren

11  de school moet met betrekking tot de leergebiedoverschrijdende eindtermen een neergeschreven en expliciete visie hebben, de leerkrachten moeten met die visie vertrouwd moeten zijn en alle participanten moeten erover ingelicht moeten zijn  afspraken die over het nastreven van die eindtermen moeten gemaakt, meer bepaald hoe ze in de verschillende leergebieden en in de lessen kunnen worden geïntegreerd, kunnen in het schoolwerkplan worden vastgelegd  verder dient nog opgemerkt dat het feit dat dit soort doelen moet worden nagestreefd, niet inhoudt dat de school er vrijblijvend kan mee omgaan. Er is wel degelijk een verplichting om inspanningen te leveren. Daar kan de school onder andere bij een schooldoorlichting worden op aangesproken.  vanaf wanneer men voor welke eindterm inspanningen moet beginnen leveren, is niet voorgeschreven

12 ICT in de basisschool inspannings- verplichtingen bouwstenen fasen content deskundigheid visie op onderwijs infrastructuur rapportering evaluatie implementatie communicatie coaching leerling school klas vaardigheden competenties mediawijsheid doorstromingsmodel bijv.via de ICT-leerlijn bewaking ICT-beleidsplan doorlichting schoolleiding i-coach gewaarborgd aanbod Bijv.: ICT-platform Bijv.: Pictos, ICT-beleidsplan,…

13 Aanbod van leerprocesgerichte inhouden : • per domeinrubriek • volgens de leerplannen • als een samenhangend geheel Aanbod van leerprocesgerichte inhouden : • per domeinrubriek • volgens de leerplannen • als een samenhangend geheel Beschrijving, bewaking en evaluatie van : • visie op ict en onderwijs • infrastructuur • kennis en vaardigheden • inzet van educatieve software / applicaties Beschrijving, bewaking en evaluatie van : • visie op ict en onderwijs • infrastructuur • kennis en vaardigheden • inzet van educatieve software / applicaties team - gemeenschap leerkracht - team Aanbod van software en applicaties : • rond leerstof en vaardigheden • ter ontwikkeling van ict-competenties • horizontale en verticale samenhang Aanbod van software en applicaties : • rond leerstof en vaardigheden • ter ontwikkeling van ict-competenties • horizontale en verticale samenhang kinderen (via de coach) Initiatieven en ondersteuning omtrent : • samenwerkingsverbanden • professionalisering en vorming • visie op ict en onderwijs Initiatieven en ondersteuning omtrent : • samenwerkingsverbanden • professionalisering en vorming • visie op ict en onderwijs schooloverstijgend (aanstiplijsten als bewakingsinstrument) (jaarplanningen via beleidsformulier)


Download ppt "21 mei – ontmoetingsdag - sessie 2a - 13 uur tot 14.30 uur - lokaal A (aula)"

Verwante presentaties


Ads door Google