De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Plusgroepen in het basisonderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Plusgroepen in het basisonderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 Plusgroepen in het basisonderwijs

2 Doelgroep

3 Model Mönks Gezin Hoogbegaafdheid School Peers

4 Signaleren / diagnosticeren doelgroep
Beschikbare informatie : Intake (groeps)observatie o.b.v. leer- en persoonlijkheidseigenschappen Cito LOVS : alternatief groepsprofiel DHH Sidi-R MHR

5 Begeleidingsmaatregelen voor (hoog)begaafde leerlingen
Vervroegde doorstroming Compacten Verrijken Het aanbieden van leerstof die een beroep doet op de specifieke leereigenschappen van een (hoog)begaafde leerling Binnen de eigen klas Plusgroepen

6 Plusgroep Tweede leerlijn Eerste leerlijn

7 Erkenning en herkenning
Plusgroepen Voor- en nadelen van verrijking in de eigen groep Voor- en nadelen van verrijken binnen een plusgroep Erkenning en herkenning Welbevinden

8 Wat heeft deze leerling op dit moment nodig?
Criteria plusgroep Inhoudelijke criteria visie school gedefinieerde doelgroep doelstelling en aanbod verrijkingsgroep Praktische criteria tijd ruimte (aantal) begeleider(s) (aantal) leerlingen in verrijkingsgroep overige beschikbare onderwijsaanpassingen beschikbare middelen Wat heeft deze leerling op dit moment nodig?

9 Organisatie van een plusgroep/plusgroepen
welke groepen? wekelijks op vaste locatie en tijd hoeveel tijd per bijeenkomst? groepsgrootte competenties leerkracht The teacher is the key! middelen op basis van groepsplan

10 Welke stof is geschikt:
beroep op creativiteit • open opdrachten • hoog abstractieniveau • hoge mate van complexiteit • meerwaarde bieden ten opzichte van reguliere leerstof • stimuleren van onderzoekende houding • beroep doen op zelfstandigheid van de leerling • uitlokken van een reflectieve houding / beroep doen op metacognitieve vaardigheden uitlokken van interactie

11 Doelen en vaardigheden plusgroep
Leren denken logisch leren denken creatief leren denken kritisch leren denken Leren leren leervaardigheden aanleren onderzoeksvaardigheden aanleren Leren leven vaardigheden m.b.t. persoonlijke groei vaardigheden m.b.t. motivatie communicatievaardigheden

12 Leer- werkstrategieën

13 Groepsplan Bepaal de beginsituatie / hulpvraag
Namen: Groep(en): Datum: Opgesteld door: Vak- / vormingsgebied: Beginsituatie / hulpvraag: Doelen: 1. Leren denken 2. Leren leren 3. Leren leven Vaardigheden: ad. 1. ad. 2. ad. 3. Organisatie ○ Onderwijsaanpassing: ○ Methoden / materialen / oefeningen: ○ Wanneer (tijdstip / frequentie / duur): ○ Wie: Evaluatie: ○ Wanneer en hoe? ○ Doelen / vaardigheden bereikt? ○ Vervolgstappen: Opmerkingen: Bepaal de beginsituatie / hulpvraag 2. Bepaal aan welke doelen wordt gewerkt 3. Bepaal aan welke vaardigheden wordt gewerkt Bepaal de organisatie Bepaal hoe wordt geëvalueerd

14 Voorbeelden verrijkingsstof in plusklassen

15 Terugkoppeling en beoordeling
door leerling naar de klas plusklasleerkracht / leerkracht ouders Beoordeling : product en proces op basis van gestelde leerdoelen weergeven op rapport

16 Evaluatie en beleid Evaluatie op leerlingniveau met alle betrokkenen
2 tot 3 keer per jaar adhv evaluatieformulier/reflectieverslag/portfolio op basis van in groepsplan gestelde doelen Evaluatie van beleid op schoolniveau - beleidsplan - schoolgids / website - communicatie met ouders

17 Checklist ‘Hoogbegaafdenwijzer Basisonderwijs
Onderdelen Algemeen Signalering en vaststellen van onderwijsbehoeften Aanpassingen in onderwijsaanbod en begeleiding Evaluatie Het opstellen van een beleidsstuk

18 Handout Aandachtspunten en afspraken met betrekking tot de organisatie van een plusgroep

19 Vragen?

20


Download ppt "Plusgroepen in het basisonderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google