De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Plusgroepen in het basisonderwijs. Doelgroep Hoogbegaafdheid Intrinsieke motivatie Hoge intellectuele capaciteiten Creatief denkvermogen Gezin Peers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Plusgroepen in het basisonderwijs. Doelgroep Hoogbegaafdheid Intrinsieke motivatie Hoge intellectuele capaciteiten Creatief denkvermogen Gezin Peers."— Transcript van de presentatie:

1 Plusgroepen in het basisonderwijs

2 Doelgroep

3 Hoogbegaafdheid Intrinsieke motivatie Hoge intellectuele capaciteiten Creatief denkvermogen Gezin Peers School Model Mönks

4 Signaleren / diagnosticeren doelgroep •Beschikbare informatie : –Intake –(groeps)observatie o.b.v. leer- en persoonlijkheidseigenschappen –Cito LOVS : alternatief groepsprofiel •DHH •Sidi-R •MHR

5 Begeleidingsmaatregelen voor (hoog)begaafde leerlingen •Vervroegde doorstroming •Compacten •Verrijken Het aanbieden van leerstof die een beroep doet op de specifieke leereigenschappen van een (hoog)begaafde leerling Binnen de eigen klas Plusgroepen

6 Plusgroep Tweede leerlijn Eerste leerlijn

7 Plusgroepen •Voor- en nadelen van verrijking in de eigen groep •Voor- en nadelen van verrijken binnen een plusgroep Erkenning en herkenning Welbevinden

8 Criteria plusgroep •Inhoudelijke criteria –visie school –gedefinieerde doelgroep –doelstelling en aanbod verrijkingsgroep •Praktische criteria –tijd –ruimte –(aantal) begeleider(s) –(aantal) leerlingen in verrijkingsgroep –overige beschikbare onderwijsaanpassingen –beschikbare middelen Wat heeft deze leerling op dit moment nodig?

9 Organisatie van een plusgroep/plusgroepen •welke groepen? •wekelijks op vaste locatie en tijd •hoeveel tijd per bijeenkomst? •groepsgrootte •competenties leerkracht The teacher is the key! •middelen •op basis van groepsplan

10 Welke stof is geschikt: • beroep op creativiteit • open opdrachten • hoog abstractieniveau • hoge mate van complexiteit • meerwaarde bieden ten opzichte van reguliere leerstof • stimuleren van onderzoekende houding • beroep doen op zelfstandigheid van de leerling • uitlokken van een reflectieve houding / beroep doen op metacognitieve vaardigheden • uitlokken van interactie

11 Doelen en vaardigheden plusgroep •Leren denken –logisch leren denken –creatief leren denken –kritisch leren denken •Leren leren –leervaardigheden aanleren –onderzoeksvaardigheden aanleren •Leren leven –vaardigheden m.b.t. persoonlijke groei –vaardigheden m.b.t. motivatie –communicatievaardigheden

12 Leer- werkstrategieën

13 Groepsplan 1.Bepaal de beginsituatie / hulpvraag 2. Bepaal aan welke doelen wordt gewerkt 3. Bepaal aan welke vaardigheden wordt gewerkt 4.Bepaal de organisatie 5.Bepaal hoe wordt geëvalueerd GROEPSPLAN Namen: Groep(en): Datum: Opgesteld door: Vak- / vormingsgebied: Beginsituatie / hulpvraag: Doelen: 1. Leren denken 2. Leren leren 3. Leren leven Vaardigheden: ad. 1. ad. 2. ad. 3. Organisatie ○ Onderwijsaanpassing: ○ Methoden / materialen / oefeningen: ○ Wanneer (tijdstip / frequentie / duur): ○ Wie: Evaluatie: ○ Wanneer en hoe? ○ Doelen / vaardigheden bereikt? ○ Vervolgstappen: Opmerkingen:

14 Voorbeelden verrijkingsstof in plusklassen

15 Terugkoppeling en beoordeling •Terugkoppeling : –door leerling naar de klas –plusklasleerkracht / leerkracht –ouders •Beoordeling : -product en proces op basis van gestelde leerdoelen -weergeven op rapport

16 Evaluatie en beleid •Evaluatie op leerlingniveau met alle betrokkenen –2 tot 3 keer per jaar –adhv evaluatieformulier/reflectieverslag/portfolio –op basis van in groepsplan gestelde doelen •Evaluatie van beleid op schoolniveau - beleidsplan - schoolgids / website - communicatie met ouders

17 Checklist ‘Hoogbegaafdenwijzer Basisonderwijs http://www.infohoogbegaafd.nl/hbpo/school/00007/00002/ Onderdelen 1.Algemeen 2.Signalering en vaststellen van onderwijsbehoeften 3.Aanpassingen in onderwijsaanbod en begeleiding 4.Evaluatie 5.Het opstellen van een beleidsstuk

18 Handout Aandachtspunten en afspraken met betrekking tot de organisatie van een plusgroep

19 Vragen?

20


Download ppt "Plusgroepen in het basisonderwijs. Doelgroep Hoogbegaafdheid Intrinsieke motivatie Hoge intellectuele capaciteiten Creatief denkvermogen Gezin Peers."

Verwante presentaties


Ads door Google