De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom nieuwe leerlingen!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom nieuwe leerlingen!"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom nieuwe leerlingen!
Voor wie? Waar? Wat? Wanneer? Hoe lang?

2 bijna % van school- populatie is hoog- begaafd

3 Plaatsing in deze groep:
Leerlingen van groep 5 t/m 7 TIQ ≥ 130 Vragenlijsten leerkracht, ouders en leerling Doortoetsen tot B- niveau op rekenen, spelling en begrijpend lezen→ voorsprong van 6-12 maanden of meer Niet te zware bijkomende problemen Extra leerstofaanbod op school Aanmelding dossier door IB- er bij PCL Gescreend en geplaatst door coördinator

4 De meest voorkomende problemen bij HB- leerlingen op de basisschool
Onderpresteren (relatief en absoluut) Verveling Faalangst Perfectionisme Sociaal- emotionele problemen Ieder kind moet zichzelf kunnen zijn..

5 Wat zijn de doelstellingen?
Rijk of waardevol onderwijsaanbod, afgestemd op de leerling, Hierbij drie mogelijke doelen: leren leren, leren denken, en leren communiceren. Verwerven van kennis en ontwikkelen van vaardigheden Verrijkingsmaterialen en middelen Evalueren en beoordelen van werkelijke opbrengsten of producten.

6 Verrijken of rijk worden….?
onderzoeken ontdekken observeren bronnen raadplegen nadenken filosoferen overleggen presenteren luisteren leiding geven volgen vragen stellen slim spelen organiseren structureren

7 Wanneer en hoe lang? Iedere woensdagochtend Van 8.45 uur – 12.15 uur
In twee periodes: tot aan de meivakantie en van de meivakantie – zomervakantie.

8 Uit de praktijk blijkt dat:
Leerlingen, ouders en leerkrachten een HB- groep of plusaanbod als zeer waardevol ervaren Het niet vanzelfsprekend is dat opgedane expertise van dit traject geborgen wordt in de zorgcultuur van scholen Structurele begeleiding en aandacht (één op één) van de leerling van elementaire betekenis is Omgang met ontwikkelingsgelijken erg belangrijk is Terugkoppeling nodig is naar leerkracht/IB-er Uitwerking van protocol HB mbt signaleren, diagnosticeren en handelen moet groeien.


Download ppt "Welkom nieuwe leerlingen!"

Verwante presentaties


Ads door Google