De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Artikel over een wetenschappelijk onderzoek Gemaakt door Vicky Peers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Artikel over een wetenschappelijk onderzoek Gemaakt door Vicky Peers."— Transcript van de presentatie:

1 Artikel over een wetenschappelijk onderzoek Gemaakt door Vicky Peers

2  Auteurs van het artikel Mariëlle Dekker Hans Koot

3   Inleiding  Methode • Onderzoeksgroep • Meetinstrumenten  Resultaten • Betrouwbaar – en geldigheid van de VOG • Jeugdigen met en zonder verstandelijke beperkingen vergeleken • Verschillen schools functioneren  Discussie en conclusie  Bronnen Inhoud

4   Emotionele problemen en gedragsproblemen leiden tot belemmering van: • Schoolse leren • Sociale functioneren • Latere persoonlijke onafhankelijkheid • Invloed op het functioneren rest van gezin  Belangrijk: problemen met emoties en gedrag op betrouwbare en geldige manier vaststellen  Hoe? Behulp van een op de doelgroep toegespitst instrument Inleiding

5  Onderzoeksgroep  Zes- tot achttienjarigen • Thuiswonende leerlingen uit het (zeer) moeilijke lerende kinderen (Z)MLK-onderwijs • KDC (kinderdagcentra voor jeugdigen met verstandelijke beperkingen) Methode

6  Meetinstrumenten  De Vragenlijst over Ontwikkeling en Gedrag (VOG). Deze vragenlijst is bedoeld om emotionele – en gedragsproblemen van kinderen en jeugdigen met een verstandelijke beperking in kaart te brengen. Methode

7  Betrouwbaar – en geldigheid van de VOG  De VOG blijkt een zeer betrouwbaar middel voor het vaststellen van emotionele problemen en gedragsproblemen. De uitslagen van de VOG worden opgedeeld via schalen die opgedeeld zijn in verschillende problematieken Resultaten

8  Jeugdigen met en zonder verstandelijke beperkingen vergeleken: • Uit de vergelijking van jeugdigen met en zonder verstandelijke beperking is gebleken dat jongeren met een verstandelijke beperking hoger scoren op de schaal Totale Problemen • Als we naar het geheel van de schaal Totale Problemen kijken kunnen we zien dat bijna de helft van de (Z)MLK-leerlingen afwijkend probleemgedrag vertoont. In verhouding een drie tot ruim vier keer hogere kans dan jeugdigen zonder verstandelijke beperkingen Resultaten

9  Verschillen schools functioneren • MLK-en ZMLK-leerlingen hebben meer problemen op de schaal Storend en Anti-Sociaal gedrag dan KDC-bezoekers • MLK-leerlingen hebben meer problemen op de schalen Angstig/Depressief en Delinquent gedrag dan ZMLK-leerlingen. • ZMLK-Leerlingen scoorden dan weer hoger op de schalen: Teruggetrokken, Denkproblemen, Sociale Problemen en Aandachtsproblemen Resultaten

10  De Vragenlijst over Ontwikkeling en Gedrag (VOG) blijkt een betrouwbaar instrument te zijn en wordt aangeraden voor de klinische praktijk om: • Problemen met emoties en gedrag vast te stellen • Dit te registreren • Om tussenkomsten te evalueren Conclusie

11  De meest voorkomende problemen waren: • Sociale problemen • Aandachtsproblemen • Agressief gedrag Deze problemen dienen extra aandacht te krijgen binnen de jeugdzorg Conclusie

12   Voor jeugdigen met verstandelijke beperkingen blijkt de VOG een goede kandidaat. Er is echter meer onderzoek nodig om vast te stellen voor welk niveau of soort probleemgedrag welke vragenlijst het meest optimaal is. Discussie

13   Dekker, M., & Koot, H. (2004). Problemen met emoties en gedrag bij jeugdigen met verstandelijke beperkingen. Kind en Adolescent,25, 211-223. Bronnen


Download ppt "Artikel over een wetenschappelijk onderzoek Gemaakt door Vicky Peers."

Verwante presentaties


Ads door Google