De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Inleiding  Auteurs  COM-Procedure  VSPS  PSI  Geschiktheid voor registratie van problematiek  Conclusie.

Verwante presentaties


Presentatie over: " Inleiding  Auteurs  COM-Procedure  VSPS  PSI  Geschiktheid voor registratie van problematiek  Conclusie."— Transcript van de presentatie:

1

2  Inleiding  Auteurs  COM-Procedure  VSPS  PSI  Geschiktheid voor registratie van problematiek  Conclusie

3  Er worden drie instrumenten gebruikt bij de registratie van problematiek bij jongeren.  Commissie Harmonisatie van Normen wordt daarbij gebruikt  De hanteerbaarheid, de dekking, de betrouwbaarheid en de validiteit worden hierbij overlopen

4  T.A. van Yperen is programmaleider bij het Nederlandse Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) in Utrecht.  J.M. Koot is universitair docent bij de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Sophia Kinderziekenhuis/Erasmus Universiteit te Rotterdam.

5  Combinatie van een aantal specifieke variabelen:  COM-lijst  schalen waar jongeren op worden geplaatst  Follow-Up-lijst  vragen om op te volgen  Mutatie-lijst  de effecten van hulp bij overplaatsing  Exit-lijst  lijst van jongeren die de instellingen verlaten

6  Hanteerbaarheid: hoofdelementen  Dekking: grote schalen problematiek  Betrouwbaarheid: interne consistentie  Concluderend: COM-lijst is geschikt voor jongeren tussen 0 en 21 jaar.

7  Vragenlijst Sociale en Pedagogische Situatie  Nieuw instrument voor ‘basisdiagnostiek’  Leidraad voor verzamelen van gegevens van jongeren en psychosociale situatie  Brede informatieverzameling die leidt tot ordenen van risicofactoren

8  Emotionele ontwikkeling: somberheid; angstig gedrag; sociaal angstig gedrag;  Gedragsontwikkeling: overbewegelijk gedrag; agressief gedrag; antisociaal gedrag;  Persoonlijkheid: zelfcontrole; zelfbeeld; zelfbepaling; zelfhandhaving;  Gezin: persoonlijke problemen opvoeders, gezinsconflicten, gezinscommunicatie, gedragsbegeleiding; opvoedingsstijl; gezins- of opvoedingsklimaat;  School: motivatie; prestaties; relaties met leerlingen; relaties met leerkrachten;  Vriendengroep: vrijetijdsbesteding; relaties met leeftijdgenoten; aard vriendengroep.

9  Hanteerbaarheid: hoofddimensies van problematiek in beeld brengen  Dekking: problemen en samenhangende risico’s in kaart gebracht.  Betrouwbaarheid: interne consistentie  Validiteit: onderscheid tussen groepen in Opvoedingshuis, Behandelingshuis of ambulante hulp  Concluderend: interessante nieuwkomer

10  Pedagogische SignaliseringsInstrumentarium  Primair middel voor onderbouwing van hulpverleningsplan.  Maatschappelijk werker op gestructureerde wijze, problemen in opvoedingssituatie in kaart brengen.  Mix van ontwikkelingspsychologische en pedagogische theorie, wetenschappelijk onderzoek, klinische ervaring en notities

11  Hanteerbaarheid: reduceert grote hoeveelheid tot overzichtelijke tekst  Dekking: brede en diepe dekking van kinderen van 0 tot 11 jaar  Betrouwbaarheid: interne consistentie  Validiteit: 2 gebieden onderzocht: “De staat van het kind” en “Opvoedingsbelemmerende factoren”  Concluderend: vaststellen van problematiek in gezin op speciale manier

12  Sterke kanten van COM-Procedure, VSPS en PSI.  Zwakke kanten van COM-Procedure, VSPS en PSI.  Instrumenten gebruiken in kader van registratiedoeleinden.

13  Niet duidelijk welke dimensies in de problematiek in de COM-Procedure worden onderscheiden.  De VSPS voldoet aan theoretisch opzicht maar nog niet in empirisch onderzoek

14  COM-Procedure is nogal tweeslachtig.  Enerzijds gericht op differentiatie, anderzijds onderzoek doen naar problemen bij jongeren  Bij VSPS is dekking breed.  Groot aantal aspecten van functioneren van de jongere in zijn omgeving.  Protectieve factoren.  PSI heeft brede dekking bij problemen van kinderen 0 tot 11 jaar.

15  Betrouwbaarheid COM-Procedure is zeer zwak.  Test-hertestbetrouwbaarheid en interbeoordelaar-overeenstemming zijn onbekend.  Voor VSPS enkel interne consistentie goed onderzocht.  Voor PSI ook enkel interne consistentie van toepassing

16  COM-Procedure maakt over algemeen een redelijk onderscheid.  Waarden van indexen onbekend van COM- Procedure in huidige situatie  VSPS redelijk goed te differentiëren.  Bij PSI te weinig onderzocht.

17  Bij COM-Procedure is meetpretentie niet duidelijk.  De VSPS is gebaseerd op expliciet theoretisch kader en biedt een procedure waarmee brede diagnostiek inventarisatie van problematiek bij kinderen(0 tot 6) kan worden verricht.  PSI benadert vaststellingen van de problematiek in gezinnen op speciale manier, op een gestructureerde wijze.

18  Hiervoor moet je 4 vragen stellen: 1. Zijn er richtlijnen over wat voor alle cliënten ten minste geregistreerd moet worden? 2. Welke doelen moet de registratie dienen(ondersteuning van de diagnostiek; management en beleidsbepaling; wetenschappelijk onderzoek)? 3. Zijn er geschikte instrumenten bij de gestelde doelen? 4. Is de registratie goed te implementeren in de organisatie?

19  COM-Procedure, VSPS en PSI moeten vooral worden bekeken als instrumenten die zijn ontwikkeld voor een speciaal doel. We kunnen zeggen dat het geen primaire instrumenten zijn maar dat er veel energie is ingestopt om ze te ontwikkelen. De instrumenten zijn ontwikkeld om meer doelgerichte informatie te verzamelen


Download ppt " Inleiding  Auteurs  COM-Procedure  VSPS  PSI  Geschiktheid voor registratie van problematiek  Conclusie."

Verwante presentaties


Ads door Google