De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vriendschapsrelaties van dove en slechthorende adolescenten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vriendschapsrelaties van dove en slechthorende adolescenten"— Transcript van de presentatie:

1 Vriendschapsrelaties van dove en slechthorende adolescenten

2 Inhoudstafel + Vriendschap → Relaties + Kinderen ontwikkelen + Vriendschappen van dove en slechthorende kinderen en jongeren + Participanten + Onderzoek instrumenten + Procedure + Resultaten + Conclusie en discussie

3 Vriendschap → Relaties
Groot belang voor: Sociaal-emotionele ontwikkeling Cognitieve ontwikkeling Ontwikkelingscontext → vaardigheden → houdingsaspect Relaties met leeftijdsgenoten zijn: Bron van steun →Dragen bij aan persoonlijke ontwikkeling →Zorgen voor emotionele stabiliteit Vriendschap is één vorm van relaties tussen leeftijdsgenoten

4 Kinderen ontwikelen… Chumchips = Hechte wederkerige relaties tussen kinderen van het zelfde geslacht. Chumchips: → Verschillen sterk van hiërarchische relaties tussen kind en ouders. → zorgen voor de eerste werkelijke inter-persoonlijke ervaringen van kinderen, gebaseerd op wederkerigheid en gelijk waardigheid in interactie.

5 Vriendschappen van dove en slechthorende kinderen en jongeren
- Niet gehoorverlies die sociale relaties beïnvloed maar de taalvaardigheid van de kinderen. → Verschil in wijze van communicatie maken interactie tussen dove en slechthorende kinderen lastig - Dove kinderen bespreken persoonlijke zaken met ouders horende adolescenten met leeftijdsgenoten. - Dove en slechthorende jongeren meer moeite zorgen te delen dan horende leeftijdsgenoten. → gevolg vriendschappen dove en slechthorende adolescenten komt trager dan vriendschappen horende jongeren

6 Onderzoek slechthorende en dove participanten
N= het aantal

7 Onderzoek instrumenten
Omvang & kwaliteit sociaal netwerk onderzocht met de Social Network Map. → Bevat vragen over leden van het sociale netwerk in acht domeinen → Ook gevraagd in hoeverre de persoon praktische en persoonlijke steun heeft aan de leerling via 3 puntschaal → Daarnaast is de wederkerigheid van steun gemeten via 5 puntschaal → Tot slot achtergrond informatie verzamelt van dove en slechthorende proefpersonen via vragenlijst ontleed

8 Procedure - Alle data zijn verzamelt in individuele interviews
- De participante leerlingen zijn allen in het Nederlands geïnterviewd → De items zijn hardop voorgelezen → De deelnemers hebben de antwoorden opgeschreven

9 Resultaten - Het onderzoek wijst uit dat de omvang van het sociale netwerk bij dove en slechthorende jongeren vergelijkbaar is met horende leeftijdsgenoten.

10 Discussie en conclusie
→ We kunnen voorzichtig concluderen dat volwassenen in het netwerk bij de onderzochte dove en slechthorende jongeren niet de rol lijkt over te nemen van de leeftijdsgenoten. → De tweede hypohese, Namelijk dat een minder grote kwaliteit van vriendschaprelaties een negatief effect heeft op het welbevinden , Moet vooralsnog verworpen worden

11 - Conclusie → Vriendschap van onderzochte dove en slechthorende jongeren kwalitatief mindergoed zijn dan horende gelijkheidsgroepen. → De resultaten ondersteunen dat de vriendschaprelaties van dove en slechthorende jongeren minder hecht zijn dan horende jongeren. → Veel meer dove en slechthorende dan horende jongeren haven aan dat ze graag meer vrienden in hun sociale netwerk willen hebben. → Het aantal relatie van dove en slechthorende jongeren met volwassenen niet signatief hoger is dan goed horende jongeren


Download ppt "Vriendschapsrelaties van dove en slechthorende adolescenten"

Verwante presentaties


Ads door Google