De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Depressie bij kinderen en adolescenten. Jolien Persyn.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Depressie bij kinderen en adolescenten. Jolien Persyn."— Transcript van de presentatie:

1 Depressie bij kinderen en adolescenten. Jolien Persyn

2 Het artikel ‘Depressie bij kinderen en adolescenten’ Wetenschappelijke publicatie. Benedikte Timbremont en Caroline Braet 2005 Tijdschrift: kind en adolescent

3 Soorten depressie volgens DSM-IV Depressieve stoornis: gedurende twee weken verandering in stemming, snel geïrriteerd, verlies van plezier + 1 van deze: verandering eetpatroon, gewichtsschommeling, gevoel van waardeloosheid, concentratiestoornis, extreme moeheid, … Dysthyme stoornis: op de meeste dagen een depressieve of geïrriteerde stemming. Depressieve stoornis niet anders omschreven: slechts enkele van bovenstaande symptomen.

4 Volwassenen ≠ kinderen Meeste symptomen gelijk. Ontwikkelingsniveau speelt een rol Kinderen nog geen cognitieve (schuldgevoelens, eigenwaarde, …) en suïcidaliteit. Verschil in uiting: ▫Peuters: separatieangsten ▫Kinderen: slechter presteren op school ▫Adolescenten: verdringen van de symptomen

5 Assessment Zelfbeoordelingvragenslijsten en vragenlijsten voor anderen Kinder depressie schaal Globale screening: ▫Gedragsvragenlijst voor kinderen ▫Teachter’s report form ▫Klinisch interview ▫Spelobservaties ▫Child assessment schedule

6 Etiologie: determinanten Factoren in het kind zelf: ▫Genetische verandering ▫Hechtingsstoornis ▫Negatieve cognitieve stijl ▫... Factoren in de omgeving: ▫Kind-ouder relatie ▫School ▫Vrienden ▫…▫… Factoren in de levensloop: ▫Scheiding ▫Verlies van dierbare ▫…▫…

7 Etiologie: modellen Biologische: genen, overerving, nuvo mutatie, … toch meer omgevingsfactoren. Operante: vicieuze cirkel: Gebrek sociale vaardigheden Verlies sociale steundepressie

8 Etiologie: modellen Aangeleerde hulpeloosheid: aangeleerde verwachtingen tegenover externe gebeurtenissen waardoor ze zich al hulpeloos opstellen nog voor de gebeurtenis.

9 Etiologie: modellen Informatieverwerking: de wijze waarop men informatie verwerkt of interpreteert speelt een rol in het tot stand komen of houden van depressie. ▫Zogenaamde ‘schema’s’: cognitieve structuren die de basis vormen voor de wijze waarop iemand ervaringen interpreteert. Bij depressie wordt dan het schema gecentreerd rond waardeloosheid, schuld, … Zo zullen dingen meer negatief geïnterpreteerd en herinnerd worden.

10 Samenvattend - definitie Depressie is een zich heterogeen ontwikkelende stoornis waarbij verschillende processen een uitwerking kunnen hebben in de pathogenese.


Download ppt "Depressie bij kinderen en adolescenten. Jolien Persyn."

Verwante presentaties


Ads door Google