De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Effectieve interventies tegen jeugddelinquentie Geen tucht en discipline, maar oudertraining en therapie Door Leonieke Boendermaker en Deniz Ince Presentatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Effectieve interventies tegen jeugddelinquentie Geen tucht en discipline, maar oudertraining en therapie Door Leonieke Boendermaker en Deniz Ince Presentatie."— Transcript van de presentatie:

1

2 Effectieve interventies tegen jeugddelinquentie Geen tucht en discipline, maar oudertraining en therapie Door Leonieke Boendermaker en Deniz Ince Presentatie door Jasna Van den Heede, 1 BaO C

3 Delinquentie = complex samenspel RisicofactorenBeschermende factoren  In gezin en opvoeding:  Ouders met psychische problemen  Inconsequente en ruwe opvoedingsstijl  Wisselingen opvoeders  Ingrijpende gebeurtenissen  In gezin en opvoeding:  Ouders die betrokkenheid tonen  Ouders die positief met elkaar omgaan  Ouders die hun eigen boosheid goed in de hand kunnen houden

4 Delinquentie = complex samenspel RisicofactorenBeschermingsfactoren  In de omgeving  Armoede  Slechte buurt  Vriendenkring die negatief gedrag vertoont  In het kind  Lage hartslag in rust = minder angst  Vaststaande negatieve opvattingen  In de omgeving  Personen in de buurt of het gezin met wie de jeugdige wel een goede band heeft  In het kind  Vrolijk karakter  Gevoel voor humor

5 Verschil in interventie Waarin wordt verschil gemaakt bij de interventie?  De risico- en beschermende factoren vaststellen per individu, dus voor iedereen verschillend -> meer gerichte interventies die de invloed van risicofactoren verminderen en die van beschermende factoren versterken  Onderscheid tussen:  Kinderen bij wie de problemen al op jonge leeftijd beginnen en voortduren tot in de volwassenheid  Kinderen bij wie de problemen beperkt blijven tot de adolescentie

6 Soorten interventies Om de ontwikkeling van gedragsstoornissen en delinquent gedrag te voorkomen Bij chronische problemen: vaak meer nodig  Cognitieve gedragstherapie voor kinderen  Training van opvoedingsvaardigheden van ouders  Trainingen die beide elementen combineren  Cognitieve gedragstherapie voor jongeren  Interventies in het gezin  Interventies gericht op meerdere systemen

7 Bij chronische problemen Cognitieve gedragstherapie voor jongeren  Aanleren van sociale en probleemoplossende vaardigheden  Veranderen van irrationele cognities (vaststaande ideeën of overtuigingen)  Beste resultaten indien deze therapie gecombineerd wordt met het leren beheersen van boosheid, zowel in groep als individueel  Interventies met meer sessies en van langere totale duur hebben betere uitkomsten (afbeelding:http://www.kuleuven.be/thomas/secundair_onderwijs/in_de_kijker/70_jeugddelinquentie.php, geraadpleegd op 12/11/2010)

8 Bij chronische problemen Interventies in het gezin  Training van opvoedingsvaardigheden van ouders  Gezinstherapie gericht op verandering van de interacties tussen gezinsleden  Gezinstherapie gericht op het verbeteren van het functioneren van de individuele gezinsleden en van het gezin als geheel  Onderlinge communicatiepatronen veranderen  Verduidelijken welk gedrag gewenst is en gezamenlijk oplossingen voor problemen vinden (afbeelding: http://home.planet.nl/~korre003/85leer.html, geraadpleegd op 12/11/2010)

9 Bij chronische problemen Interventies gericht op meerdere systemen  Interventies  Op de jongere zelf (agressiebeheersing, probleemoplossende vaardigheden)  Op het gezin (training in opvoedingsvaardigheden)  Indien nodig: op school (advies aan leerkrachten over aanpak van de jongere)  Op de vriendenkring (jongere in contact brengen met niet-delinquente jongeren)  Op de buurt  Op verdere familie  Welke interventies: afhankelijk van de factoren die in een individueel geval het probleemgedrag in stand houden

10 Besluit Het is belangrijk om interventies af te stemmen op de factoren die bij een jongere problemen veroorzaken en op diens karakteristieken. (afbeelding: http://www.anthe.be/medewerkers_heeren.html, geraadpleegd op 12/11/2010)


Download ppt "Effectieve interventies tegen jeugddelinquentie Geen tucht en discipline, maar oudertraining en therapie Door Leonieke Boendermaker en Deniz Ince Presentatie."

Verwante presentaties


Ads door Google