De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

D E ROL VAN OUDERS IN DE ONTWIKKELING VAN ALCOHOLGEBRUIK ONDER ADOLESCENTEN Engels, R. & van der Vorst, H. (2008). De rol van de ouders in de ontwikkeling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "D E ROL VAN OUDERS IN DE ONTWIKKELING VAN ALCOHOLGEBRUIK ONDER ADOLESCENTEN Engels, R. & van der Vorst, H. (2008). De rol van de ouders in de ontwikkeling."— Transcript van de presentatie:

1 D E ROL VAN OUDERS IN DE ONTWIKKELING VAN ALCOHOLGEBRUIK ONDER ADOLESCENTEN Engels, R. & van der Vorst, H. (2008). De rol van de ouders in de ontwikkeling onder adolescenten. Verslaving, 4(3), 19-27. DOI: 10.1007/BF03078933 Door Elisa De Jonghe

2 I NHOUDSTAFEL Inleiding Gezin en gezondheidstudie Alcoholspecifieke opvoeding Regels stellen Communicatie over alcohol Drinkende ouders Thuis beginnen met drinken Adolescenten beïnvloeden hun ouders Besluit

3 INLEIDING Nederlands project Gemiddelde leeftijd dat Nederlandse jongeren beginnen drinken : 11-14 jaar  Hoog in vergelijking met andere Europese landen met eerdere generatie Sociale omgeving  leeftijdsgenoten Rol van ouders  het sociale aanleren Veel vragen bleven onbeantwoord in voorgaande onderzoeken Dit artikel: bouwt verder op eerder onderzoek naar de invloed van op ouders 428 Nederlandse gezinnen met 2 adolescente kinderen

4 G EZIN EN GEZONDHEIDSTUDIE Studie van 5 jaar Uit 885 gezinnen  selectie van 428 gezinnen Selectie op basis van:  Ouders getrouwd / samenwonend  2 eigen biologische kinderen die thuis wonen Elk jaar: getrainde interviewers  Alle 4 de gezinsleden  individueel gestructureerde vragenlijsten 95% van de gezinnen Nederlandstalige nationaliteit Evenveel meisjes als jongens 1/3  vmb& evenveel havo en vwo

5 A LCOHOLSPECIFIEKE OPVOEDING Stellen van regels voor drinken MAAR  Veel praten over alcohol  Reacties op dronken thuiskomen  averechts gevolg De invloed van ouders op drinken verandert niet in de loop van adolescentie Ouders verschillen behoorlijk in perceptie van de mate waarin ouders een alcoholspecifieke opvoeding hanteren voorbeeld: ouders denken dat ze vaker over alcohol praten dan dat hun kind ervaren,  onduidelijk is of dit verschil echt is of het gevolg van de ouders om hun kind meer sociaal wenselijke te maken

6 R EGELS STELLEN Leidt tot minder en later drinken door jongeren Ouders toleranter en toegeeflijker  jongeren drinken vaker en meer Eenmaal een drankpatroonontwikkeld  invloed van ouderlijke regels neemt af Persoonskenmerken veranderen niets Ouders die zelfs (zwaar) drinken  minder bezwaar tegen drinken van hun kinderen Ouders worden toegeeflijker voor alcoholgebruik naarmate kinderen ouder worden  weinig effect op het alcoholgebruik  het gaat erom hoe streng de ouderlijke regels waren toen de kinderen begonnen te drinken  strenge regels helpen het meest op een leeftijd van 10 à 11 jaar Ouders zijn strenger voor hun oudste kinderen dan voor hun jongsten  risico op zwaarder alcoholgebruik  reden van toegeeflijkheid is onbekend

7 C OMMUNICATIE OVER ALCOHOL Verbale communicatie  meest efficiënt Frequentere communicatie  meer drinken Kan 2 dingen betekenen  Praten zet aan tot alcoholgebruik  Ouders praten meer  zo merken dat kinderen drinken Ouders communiceren niet constructief of te laat Ouders ging niet echt dialoog aan met hun kinderen  wel dialoog aan maar op verkeerde momenten Communicatie prikkelt nieuwsgierigheid aan

8 D RINKENDE OUDERS Ouders drinken regelmatig en veel  kans groter dat kinderen op jonge leeftijd drinken + i/d toekomst meer gaan drinken Vaders hebben grotere invloed dan moeders Invloed van beide ouders  in beginfase v/h drinken groot Invloed leeftijdsgenoten speelt grotere rol Alle ouders kunnen iets doen om te voorkomen dat hun kinderen vroeg en veel gaan drinken MAAR  drinkende ouders doen minder aan alcoholspecifieke opvoeding  dit betekent niet dat ondernomen acties geen effect hadden

9 T HUIS BEGINNEN MET DRINKEN Populair advies: Ouders moeten samen alcohol drinken om zo de jongere verantwoord met alcohol te laten kennismaken  experimenteren met alcohol  Kan geen kwaad  Moet gecontroleerd gebeuren  Jongeren gaan hun zelfcontrole minder snel verliezen MAAR  Deze jongeren consumeren later wel meer alcohol  Hebben grotere kans om problemen met alcohol te krijgen

10 A DOLESCENTEN BEÏNVLOEDEN HUN OUDERS Kinderen die drinken  Ouders losser in normen  Minder toezicht op het dagelijkse leven  Ze zien ze als volwassen  meer ruimte  Geen acceptatie  grotere afstand tussen jongere en ouder

11 BESLUIT Rol van ouders is groot  vooral in fase dat kinderen beginnen drinken Strenge regels stellen de leeftijd uit tot drinken Zowel ouders als adolescenten hebben een invloed op elkaar in het alcoholgebruik Preventie is belangrijk  risico’s van gevaar vermijden Ouders moeten het alcoholgebruik van hun kinderen zo lang mogelijk uitstellen


Download ppt "D E ROL VAN OUDERS IN DE ONTWIKKELING VAN ALCOHOLGEBRUIK ONDER ADOLESCENTEN Engels, R. & van der Vorst, H. (2008). De rol van de ouders in de ontwikkeling."

Verwante presentaties


Ads door Google