De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Preventieve aanpak van gedragsproblemen bij kinderen: een uitdaging voor kind en gezin.” Door: Jeroen De Clercq.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Preventieve aanpak van gedragsproblemen bij kinderen: een uitdaging voor kind en gezin.” Door: Jeroen De Clercq."— Transcript van de presentatie:

1 “Preventieve aanpak van gedragsproblemen bij kinderen: een uitdaging voor kind en gezin.”
Door: Jeroen De Clercq

2 Inhoud Gedragsproblemen bekeken binnen een ontwikkelingspsychopathologisch denken Preventieve interventie op jonge leeftijd: de rol van Kind en Gezin Implicaties voor preventie en interventie

3 Gedragsproblemen bekeken binnen een ontwikkelingspsychopathologisch denken
Gedragsproblemen => frequent geestelijk gezondheidsprobleem Het ecologische of contextuele model Ontwikkelingsmodellen vanuit de ontwikkelingspsychopathologie bekeken Beïnvloedende factoren

4 Gedragsproblemen bekeken binnen een ontwikkelingspsychopathologisch denken
3 domeinen die het probleemgedrag van jonge kinderen kunnen bijsturen Positief gezinsklimaat De school Aangepaste sociale cognities

5 Preventieve interventie op jonge leeftijd: de rol van Kind en Gezin
In Vlaanderen is een belangrijk deel van de preventieve zorg toegewezen aan Kind & Gezin Vlaamse openbare instelling Behartigen van levenskansen, welzijn en gezondheid van kind en ouders Missie K&G= voor elk kind zoveel mogelijk kansen creëren

6 Preventieve interventie op jonge leeftijd: de rol van Kind en Gezin
Uitgangspunten Opvoeden = interactioneel proces dat complementair en circulair is Opvoedingsondersteuning moet je bieden daar waar mensen al komen Opvoedingsondersteuning is primaire preventie Het moet zo vroeg mogelijk worden geboden, liefst tijdens de eerste levensjaren

7 Preventieve interventie op jonge leeftijd: de rol van Kind en Gezin
6 strategische doelstellingen Ouders voelen zich bekwaam in opvoeding van kind Ouders bewust van wisselwerking tussen kind, ouders en omgeving Beschikken over rijke inzichten en opvoedingsvaardigheden Ouders gesteund door formele –en informele netwerken Antwoord bij opvoedingsvragen en spanning kinderen in POS worden vroegtijdig opgespoord, opgevolgd en doorverwezen

8 Implicaties voor preventie en interventie
Kenmerken van vroegtijdige interventies Niveaus van preventieve interventies Moment van interveniëren

9 Implicaties voor preventie en interventie
Kenmerken van effectieve vroegtijdige interventies Vroegtijdige detectie = essentieel voor preventie Beïnvloeding van de omgevingsfactoren van het kind = belangrijke interventiestrategie Prenatal and Early Childhood Nurse Home Visitation Program Centrale positie van het gezin, samenwerkingsverband tussen gezin en hulpverlener, gebruik van handelingsgerichte diagnostiek en uitbouw van een sociaal netwerk

10 Implicaties voor preventie en interventie
Niveaus van preventieve interventies 2 niveaus een universele aanpak, gericht op de gehele populatie met als doel het voorkomen van probleemgedrag binnen deze populatie te doen dalen Een geïndiceerde aanpak, waarbij kinderen die risico lopen op de ontwikkeling van ernstige gedragsproblemen worden geïdentificeerd op basis van hun gedrag met als doel het probleemgedrag te verminderen

11 Implicaties voor preventie en interventie
Moment van interveniëren Overwegen om te starten bij geboorte of zelfs eerder wanneer mogelijke risicofactoren zijn vastgesteld Overgang van kinderopvang naar kleuterklas, deze overgang kan zeer ingrijpend zijn voor zowel het kind als voor het hele gezin

12 Auteurs Thierry Meerschaert en Guy Bosmans wetenschappelijke medewerkers verbonden aan de vakgroep ontwikkelings-, persoonlijkheids- en sociale psychologie van de Universiteit Gent. Annemie Boone is een medewerkster van Kind en Gezin in Gent.


Download ppt "“Preventieve aanpak van gedragsproblemen bij kinderen: een uitdaging voor kind en gezin.” Door: Jeroen De Clercq."

Verwante presentaties


Ads door Google