De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Door: Jeroen De Clercq.  Gedragsproblemen bekeken binnen een ontwikkelingspsychopathologisch denken  Preventieve interventie op jonge leeftijd: de rol.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Door: Jeroen De Clercq.  Gedragsproblemen bekeken binnen een ontwikkelingspsychopathologisch denken  Preventieve interventie op jonge leeftijd: de rol."— Transcript van de presentatie:

1 Door: Jeroen De Clercq

2  Gedragsproblemen bekeken binnen een ontwikkelingspsychopathologisch denken  Preventieve interventie op jonge leeftijd: de rol van Kind en Gezin  Implicaties voor preventie en interventie

3  Gedragsproblemen => frequent geestelijk gezondheidsprobleem  Het ecologische of contextuele model  Ontwikkelingsmodellen vanuit de ontwikkelingspsychopathologie bekeken  Beïnvloedende factoren

4  3 domeinen die het probleemgedrag van jonge kinderen kunnen bijsturen ◦ Positief gezinsklimaat ◦ De school ◦ Aangepaste sociale cognities

5  In Vlaanderen is een belangrijk deel van de preventieve zorg toegewezen aan Kind & Gezin ◦ Vlaamse openbare instelling ◦ Behartigen van levenskansen, welzijn en gezondheid van kind en ouders ◦ Missie K&G= voor elk kind zoveel mogelijk kansen creëren

6  Uitgangspunten ◦ Opvoeden = interactioneel proces dat complementair en circulair is ◦ Opvoedingsondersteuning moet je bieden daar waar mensen al komen ◦ Opvoedingsondersteuning is primaire preventie ◦ Het moet zo vroeg mogelijk worden geboden, liefst tijdens de eerste levensjaren

7  6 strategische doelstellingen ◦ Ouders voelen zich bekwaam in opvoeding van kind ◦ Ouders bewust van wisselwerking tussen kind, ouders en omgeving ◦ Beschikken over rijke inzichten en opvoedingsvaardigheden ◦ Ouders gesteund door formele –en informele netwerken ◦ Antwoord bij opvoedingsvragen en spanning ◦ kinderen in POS worden vroegtijdig opgespoord, opgevolgd en doorverwezen

8  Kenmerken van vroegtijdige interventies  Niveaus van preventieve interventies  Moment van interveniëren

9  Kenmerken van effectieve vroegtijdige interventies ◦ Vroegtijdige detectie = essentieel voor preventie ◦ Beïnvloeding van de omgevingsfactoren van het kind = belangrijke interventiestrategie ◦ Prenatal and Early Childhood Nurse Home Visitation Program ◦ Centrale positie van het gezin, samenwerkingsverband tussen gezin en hulpverlener, gebruik van handelingsgerichte diagnostiek en uitbouw van een sociaal netwerk

10  Niveaus van preventieve interventies ◦ 2 niveaus  een universele aanpak, gericht op de gehele populatie met als doel het voorkomen van probleemgedrag binnen deze populatie te doen dalen  Een geïndiceerde aanpak, waarbij kinderen die risico lopen op de ontwikkeling van ernstige gedragsproblemen worden geïdentificeerd op basis van hun gedrag met als doel het probleemgedrag te verminderen

11  Moment van interveniëren ◦ Overwegen om te starten bij geboorte of zelfs eerder wanneer mogelijke risicofactoren zijn vastgesteld ◦ Overgang van kinderopvang naar kleuterklas, deze overgang kan zeer ingrijpend zijn voor zowel het kind als voor het hele gezin

12  Thierry Meerschaert en Guy Bosmans wetenschappelijke medewerkers verbonden aan de vakgroep ontwikkelings-, persoonlijkheids- en sociale psychologie van de Universiteit Gent.  Annemie Boone is een medewerkster van Kind en Gezin in Gent.


Download ppt "Door: Jeroen De Clercq.  Gedragsproblemen bekeken binnen een ontwikkelingspsychopathologisch denken  Preventieve interventie op jonge leeftijd: de rol."

Verwante presentaties


Ads door Google