De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opvoedingsproblemen Opvoedingsonzekerheid Opvoedingsspanning

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opvoedingsproblemen Opvoedingsonzekerheid Opvoedingsspanning"— Transcript van de presentatie:

1 Opvoedingsproblemen Opvoedingsonzekerheid Opvoedingsspanning
Opvoedingscrisis Problematische opvoedingssituatie

2 Problematische opvoedingssituatie (POS)
Het opvoeden is volledig vastgelopen, het perspectief is verdwenen bij opvoeders en omgeving Zonder hulp van buitenaf geen oplossing (definitie Ter Horst)

3 POS in de bijzondere jeugdbijstand
“Een toestand waarin de fysieke integriteit, de affectieve, morele, intellectuele of sociale ontplooiingskansen van minderjarigen in het gedrang komen, door bijzondere gebeurtenissen, relationele conflicten of door de omstandigheden waarin ze leven” bv. kindermishandeling zeer ernstig probleemgedrag jongere multiproblemgezin

4 Opvoedingsondersteuning
“…op intentionele wijze steun bieden aan ouders (c.q. ouderfiguren) bij hun opdracht en taak als opvoeders” (Vandemeulebroecke e.a., 2004) opvoedingsondersteuning vs. opvoedingshulp

5 Binnen Kind & Gezin Doelgroepen Programmatische aanpak
algemene doelgroep gezinnen in specifieke opvoedingssituaties verhoogd risico op verstoorde opvoedingssituatie of probeemegedrag kind gezinnen met ernstig verstoorde opvoedingssituatie Programmatische aanpak basisfuncties plusfuncties bv. gezinsondersteuners, inloopteams superplusfuncties bv. CKG’s

6 CKG’s Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG’s) (binnen Kind en Gezin) Doelgroep gezinnen in opvoedingscrisis kinderen tussen 0 en 12 jaar Doelstellingen opvoedingssituatie in kaart brengen via gericht aanbod terug perspectief brengen Ambulante, semi-residentiële en residentiële hulpverlening (ong kinderen) Ondanks recente herprofilering blijven deze centra zoeken naar eigen identiteit en plaats

7 Triple P Positief Pedagogisch Programma (Sanders)
Totaalpakket opvoedingsondersteuning van algemeen tot gespecialiseerd diverse doelgroepen Op maat van de cliënt Theoretisch sterk onderbouwd Kosteneffectief (niet meer hulp dan nodig) Evidence-based gecontroleerde studies in zeer verschillende landen toegepast Info:

8 Doelstellingen Competenter opvoedingsgedrag bij het omgaan met gedrags- en faseproblemen Minder gebruik van dwingende en negatieve disciplinevormen Betere communicatie over opvoedingskwesties tussen ouders onderling en tussen ouder en kind Minder opvoedingsstress

9

10 Basisprincipes Kinderen veilige en stimulerende omgeving bieden
Kinderen laten leren door positieve ondersteuning Een aansprekende discipline hanteren Realistische verwachtingen leren hebben Goed voor jezelf als opvoeder zorgen

11

12 Theoretische onderbouwing
Volksgezondheid-benadering Sociale leertheorie (Patterson) Theorieën over gedragsverandering Startpunt is het opvoeden in de dagelijkse contacten met het kind Sociale informatietheorie Ontwikkelingspsychopathologie Ecologische model

13 Ecologische model

14 Materialen Handleiding professionals
Brochure voor ouders over Positief Opvoeden Diverse folders voor ouders Werkboeken voor ouders DVD en ander audiovisueel materiaal

15 Toepassing in Kind & Gezin
Piloot in Antwerpen-stad Gekoppeld aan spreekuur Training opvoedingsconsulenten en RV’s Effect-onderzoek Vragen rol artsen? wie zal men bereiken?


Download ppt "Opvoedingsproblemen Opvoedingsonzekerheid Opvoedingsspanning"

Verwante presentaties


Ads door Google