De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene feedback bij strategieën vanuit sectoren Gezondheidsconferentie tabak, alcohol en drugs 23 november 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene feedback bij strategieën vanuit sectoren Gezondheidsconferentie tabak, alcohol en drugs 23 november 2006."— Transcript van de presentatie:

1 Algemene feedback bij strategieën vanuit sectoren Gezondheidsconferentie tabak, alcohol en drugs 23 november 2006

2 Overzicht feedback sectoren 1.Vlaams Apothekers Netwerk 2.Domus Medica 3.Vlaamse Jeugdraad 4.Socialistische Mutualiteiten 5.Christelijke Mutualiteiten 6.OCMW 7.Vlaams Netwerk Armoede

3 Inleiding Visie en algemene opmerkingen bij middelenbeleid en preventiestrategieën Uitvoerende sectoren Niet steeds officiële visie en opmerkingen organisatie  ook feedback vertegenwoordigers in werkgroepen

4 Vlaams Apothekers Netwerk Multidisciplinaire samenwerking Rol apothekers: –Vroegdetectie en korte interventies –Mediacampagnes en lokale acties

5 Domus Medica Stapsgewijze hulpverlening Eén strategie voor vroegdetectie en kortadvies met specifieke aandacht voor de verschillende middelen en risicogroepen Beroepsgroep betrekken bij geven van vormingen

6 Vlaamse Jeugdraad Een breed preventiebeleid met specifieke aandacht voor jongeren Uitgangspunten: –Positieve kijk op kinderen en jongeren –Jongeren betrekken –Weerbaarheid verhogen –Omgeving die openstaat voor communicatie

7 Vlaamse Jeugdraad Preventiestrategieën: Niet: –Verbodsbepalingen –Criminalisering –Arbitraire leeftijdsgrenzen Wel –Informatie! –Aanmoedigen tot gezond, veilig, gedrag –Detectie risicofactoren + doorverwijzing –Ondersteuning bij gedragsverandering

8 Socialistische Mutualiteiten Uitgangspunt: –Inperken van gezondheidsschade Algemene bedenkingen bij strategieën –Geen absolute, te streng of moraliserende benaderingen –Drugs = illegale drugs, alcohol, medicatie + gokken –Evidence based prevention –Samenwerking + continuïteit –Aandacht voor kansarme doelgroepen

9 Christelijke Mutualiteiten Belang preventief werken middelengebruik Bereid mee te werken realisatie gezondheidsdoelstellingen Op twee manieren –Eigen initiatieven (tabakspreventie) Massamediacampagne en lokale acties Rookstopbegeleiding in groep –Faciliteren andere initiatieven (alcohol & drugs): Bekendmaking initiatieven

10 OCMW Uitgangspunten: –Drugproblematiek geplaatst in totaalproblematiek –Wegnemen van stressfactoren –Herstellen van basisrechten –Weerbaarheid verhogen

11 OCMW Stand van zaken –Bereik: Meest kwetsbare groepen, hoog risico op druggebruik –Weinig tijd en middelen voor begeleiding en opvolging hoogrisico gezinnen –Doorverwijzing lukt slechts partieel Nood: –Betrekken OCMW-sector ontwikkeling beleid –Samenwerking met gespecialiseerde drughulpverlening, straathoekwerk

12 Vlaams Armoede Netwerk Algemene opmerkingen –Mensen in armoede reageren defensief op sensibiliserings- en interventie strategieën –Preventie en hulp wordt ervaren als betutteling –Pint of sigaret soms enige ontspanning –Geen aandacht voor schadelijke gevolgen van middelen

13 Vlaams Netwerk Armoede Strategieën tabak, alcohol, drugs: Niet: –campagnes –1 ste lijn –peergroup –computerbased –school?

14 Vlaams Netwerk Armoede Wel –Vertrouwensrelatie vb. Kind en Gezin, Straathoekwerk, … –Wegnemen van stressfactoren –Ouders –Quit en win


Download ppt "Algemene feedback bij strategieën vanuit sectoren Gezondheidsconferentie tabak, alcohol en drugs 23 november 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google