De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rotterdamse aanpak alcohol & sport Denis Wiering programmamanager Drugs & Alcohol.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rotterdamse aanpak alcohol & sport Denis Wiering programmamanager Drugs & Alcohol."— Transcript van de presentatie:

1 Rotterdamse aanpak alcohol & sport Denis Wiering programmamanager Drugs & Alcohol

2 Breder kader Programma Drugs & Alcohol Rotterdam:  Focus op jongeren tot 23 jaar en hun omgeving 1. Gebruik onder gehele doelgroep voorkomen 2. Gebruik onder risicogroepen aanpakken en terugdringen 3. Gebruiksgerelateerd risicogedrag aanpakken en terugdringen  Samenhang in preventie, curatie en repressie  Actie op domeinen: gezin, school en vrije tijd  Winst op: •Talentontwikkeling: minder schoolverlaters, minder onderprestatie •Veiligheid: minder geweldsincidenten, jeugdcriminaliteit, overlast •Gezondheid: betere gezondheid, kleinere verschillen

3 De strategie Publiek draagvlak en voorlichting Handhaving Beleid en regelgeving preventie 1.Grenzen stellen met beleid en regelgeving 2.Grenzen overdragen met voorlichting en educatie 3.Grenzen bewaken met toezicht, handhaving Rotterdamse norm: • Ouders nemen hun verantwoordelijkheid en zien er op toe dat hun minderjarige kinderen geen alcohol en drugs gebruiken • Talentontwikkeling gaat niet samen met middelengebruik. Het onderwijs voor minderjarigen is daarom alcohol- en drugsvrij • In sportkantines en in het uitgaansgebied wordt niet bovenmatig en niet door minderjarigen gebruikt.

4 Noodzaak aanpak sport & alcohol Waarom aanpak gericht op sport:  Hoog gebruik door jongeren, vaak onder toeziend oog van ouders  Incidenten (overlast, geweld)  Slechte naleving (landelijk 4% – bron: universiteit Twente, 2011)  Integraal beleid (verbinden van domeinen school, gezin, vrije tijd)

5 Uitgangspunten  Structurele methodiek: geen losse acties  Combinatie van  Grenzen stellen  Grenzen overdragen  Grenzen bewaken  Interactieve beleidsvorming: niet verzinnen ‘achter bureau’

6 Aanpak in de steigers  Onderzoek naar alcohol en sport  Selectie ‘hotspots’  Nalevingsonderzoek  Observaties: schenktijden, doortappen, reclamebeleid, prijsbeleid  Interviews met sportbestuurders over ‘formeel beleid’  Focusgroepgesprekken met ouders en jongeren (toetsen van draagvlak voor maatregelen)  Op basis daarvan: ontwikkelen van methodiek

7 De methodiek: SportCode  Voor sportverenigingen met minstens 50 jeugdleden  Verenigingen tekenen samenwerkingsovereenkomst  Advies over alcoholbeleid t.b.v. bestuursreglement (schenktijden, prijs etc.)  Participatie van ouders en jeugdtrainers (opvoedadvies, signalering en toeleiding)  Communicatie naar ouders en jeugdigen over beleid  Groepsinterventies  Eventueel ondersteuning op feesten (ingangscontrole, screening risico- en probleemgebruik)  Na afronding en evaluatie van traject: beloning (consult t.b.v. omzetverhoging kantine) Planning:  Eind 2012: opleveren methodiek en begin werving  Uitvoering in 2013

8 Dank voor uw aandacht  Vragen? Over het programma Drugs & Alcohol: ds.wiering@rotterdam.nlds.wiering@rotterdam.nl Over SportCode: mr.don@rotterdam.nlmr.don@rotterdam.nl


Download ppt "Rotterdamse aanpak alcohol & sport Denis Wiering programmamanager Drugs & Alcohol."

Verwante presentaties


Ads door Google