De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jan Visscher Lid klankbordgroep Vroeg, Voortdurend, Integraal 23 september 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jan Visscher Lid klankbordgroep Vroeg, Voortdurend, Integraal 23 september 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Jan Visscher Lid klankbordgroep Vroeg, Voortdurend, Integraal 23 september 2009

2 www.vroegvoortdurendintegraal.nl Vroeg, Voortdurend, Integraal Landelijk programma over ketens van vroege signalering, diagnostiek, zorg, onderwijs en ondersteuning kinderen met beperkingen en hun gezin

3 www.vroegvoortdurendintegraal.nl Waarom VVI? Heel veel ouders klagen al decennia lang over onduidelijke diagnoses, verbrokkelde adviezen, slecht op elkaar afgestemde hulpverlening; Bij heel veel jonge kinderen met een handicap geen preventie van gedragsstoornissen én onvoldoende stimulering ontwikkelingspotentieel Weinig afstemming tussen zorg en speciaal/regulier onderwijs

4 Intentieverklaring 2006 ActiZ BOSK MEE Nederlandse Vereniging Kindergeneeskunde Revalidatie Nederland Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland WEC-Raad (Speciaal Onderwijs ) Zorgverzekeraars Nederland

5 www.vroegvoortdurendintegraal.nl Doelgroep VVI Kinderen (0-7 jaar) met: Motorische beperkingen Verstandelijke beperkingen Zintuiglijke beperkingen Meervoudig complexe beperkingen Gedragsproblemen

6 www.vroegvoortdurendintegraal.nl Bouwstenen 4. Informatie & advies aan gezinnen. Trajectbegeleiding (NB kan in feite in alle fases voor- komen). 7. Ketennetwerk van gezondheidszorg, gezinsondersteuning onderwijs- en zorgvoorziening 5. Gezinsondersteuning - preventieprogramma’s - praktische ondersteuning 1. Vroege signalering (vanaf het consultatiebureau) 2b. Speciale centra voor complexe diagnostiek universitair medisch centrum) 2a. Vraagverheldering en multidisciplinaire diagnostiek 6. Onderwijs en zorg - geïntegreerde intake - samenhang onderwijs & zorg 3. Multidisciplinair adviesplan (NB kan in feite in alle fasen voorkomen).

7 www.vroegvoortdurendintegraal.nl Experiment Vroeg, Voortdurend, Integraal binnen Transitieprogramma in de Langdurende Zorg (TPLZ) Wat houdt dit in?

8 www.vroegvoortdurendintegraal.nl Financiële middelen voor: Landelijke coördinatieteam Regionale pilots in periode sept. 2008 – 2010

9 De projectorganisatie

10 Projectorganisatie Stuurgroep 1x per maand bij elkaar Klankbordgroep 3x per jaar bij elkaar Landelijk co ö rdinatieteam

11 www.vroegvoortdurendintegraal.nl 11 pilotregio’s VTO Friesland IV Noord Holland Noord IV Zuid Holland Noord IV Midden Holland Stichting Vroeghulp Rotterdam IV West Brabant IV Zuid Oost Brabant Loket Vroeghulp Midden Brabant IV Twente IV Gelderse Poort IV Zuid Limburg

12 Projectorganisatie in de regio ’ s Alle 11 regio ’ s hebben een projectleider VVI aangesteld voor de duur van het project Intranet voor de pilotregio ’ s Projectleiderbijeenkomsten Expertmeetingen 1-2 x per jaar bezoek van landelijk coordinatieteam

13 www.vroegvoortdurendintegraal.nl Wat gaan de regio’s doen? Zij werken gedurende het experiment aan hun projectplan gemaakt voor alle bouwstenen met hun: - stand van zaken per bouwsteen - ambitie per bouwsteen - innovatieve elementen per bouwsteen

14 www.vroegvoortdurendintegraal.nl Wat maakt VVI uniek? Langdurige trajectbegeleiding voor gezinnen met een kind met beperking(en) Betere en eerdere signalering Ketenzorg voor 0-7 jarigen met beperkingen Gezinsondersteunende program- mabij hele jonge kinderen

15 www.vroegvoortdurendintegraal.nl Aansluiting landelijk beleid Regionaal en landelijk aansluiten bij Centra voor Jeugd en Gezin; Aansluiting bij Passend Onderwijs o.a. zorg advies teams.

16 www.vroegvoortdurendintegraal.nl Vragen?


Download ppt "Jan Visscher Lid klankbordgroep Vroeg, Voortdurend, Integraal 23 september 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google