De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijeenkomst Sociaal Beleidskader RUD’s 11 april 2012 Amersfoort.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijeenkomst Sociaal Beleidskader RUD’s 11 april 2012 Amersfoort."— Transcript van de presentatie:

1 Bijeenkomst Sociaal Beleidskader RUD’s 11 april 2012 Amersfoort

2 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Programma Introductie RUD-vorming Jan Wibier, programmamanager RUD’s VNG Sociaal Beleidskader en sociaal plan RUD’s Paul du Bois, college voor arbeidszaken VNG Sociaal plan in de praktijk Rineke Went, Coördinator P&O van de omgevingsdienst Midden-Holland (vanaf 1 juli), en Bas van Bon van de provincie Zuid-Holland Marc Langenhuijsen, kwartiermaker RUD Midden- en West-Brabant Discussie Afsluiting en Lunch

3 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Waarom RUD’s? Schoner milieu Veiliger Betere naleving Vermindering regeldruk Verbetering dienstverlening Vermindering bestuurlijke drukte door heldere rolverdeling tussen overheden

4 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Packagedeal 2009 Packagedeal Decentralisatie Kwaliteit Bottom-up Baten compenseren kosten Provincie regisseur Basistakenpakket Veiligheidsregio’s in principe leidend Oosting Mans Motie 2e kamer Motie 1e kamer Kabinetsstandpunt 2008 Bestuurlijk overleg januari en juni 2010 en februari 2011 Ambtelijk Overleg In Zeist Wetstraject Wabo

5 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Ontwikkelingen in 2011 In februari bij bestuurlijk overleg checklist RUD’s vastgesteld Voorjaar moesten de provincies de staatssecretaris informeren over stand van zaken Zomer: Eindberichten Najaar: Provincies moesten staatssecretaris informeren over witte vlekken en plan van aanpak

6 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Uitkomsten Bestuurlijk Overleg 2012 Vrijwel alle gemeenten doen mee met de RUD- vorming, aantal witte vlekken beperkt Financiële gevolgen RUD-vorming moeten voor de zomer in kaart gebracht worden Er komen zes gespecialiseerde BRZO-RUD’s, het IPO heeft hiervoor een plan van aanpak gemaakt

7 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Landelijk dekkend netwerkwerk van RUD’s op 1 januari 2013 In totaal 28 tot 30 RUD’s Waarvan 6 BRZO-RUD’s (BRZO = Besluit Risicio Zware Ongevallen)

8 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

9 Welke taken komen er in de RUD’s Basistaken: Milieutaken van gemeenten met een bovenlokale dimensie die op regionaal niveau uitgevoerd moeten worden, taken die zeer complex zijn en provinciale milieutaken. Steeds meer regio’s alle milieutaken (o.a. Drenthe, Gelderland) In sommige regio’s wabo-taken (Overijssel)

10 Vereniging van Nederlandse Gemeenten PUmA Programma Uitvoering met Ambitie: ministeries I&M en J&V, IPO, VNG, Unie van Waterschappen, OM Projecten: Kwaliteit, Afstemming Bestuur/Straf, Kennismanagement, PIM Rud Bouw Combinatie

11 Vereniging van Nederlandse Gemeenten uitvoeringvromtaken@vng.nl www.vng.nl/rud www.uitvoeringmetambitie.nl www.romnetwerk.nl


Download ppt "Bijeenkomst Sociaal Beleidskader RUD’s 11 april 2012 Amersfoort."

Verwante presentaties


Ads door Google