De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Op weg naar de Omgevingswet Studiedag Kienhuis & Hoving 25 april 2013 Eenvoudig Beter Arjan Nijenhuis.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Op weg naar de Omgevingswet Studiedag Kienhuis & Hoving 25 april 2013 Eenvoudig Beter Arjan Nijenhuis."— Transcript van de presentatie:

1 Op weg naar de Omgevingswet Studiedag Kienhuis & Hoving 25 april 2013 Eenvoudig Beter Arjan Nijenhuis

2 Doelen vernieuwing omgevingsrecht Inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksgemak Samenhangende benadering Bestuurlijke afwegingsruimte (flexibiliteit) Versnellen en verbeteren van besluitvorming Eenvoudig Beter

3 Centrale doelstelling Omgevingswet Art. 1.3: “Veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit” Beleidscyclus Omgevingswaarden  programma  instructieregels Zorgplicht Milieugebruiksruimte Experimenteerbepaling Eenvoudig Beter

4 Inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksgemak Eén wet  zes instrumenten  lokale regels bijeen Omgevingsvergunning Eén loket, één vergunning Verder loslaten onlosmakelijke samenhang Overdracht bevoegd gezag Hoofdregel is reguliere procedure (26  8 weken) Digitale toegankelijkheid 4 Eenvoudig Beter

5 Samenhangende benadering Omgevingsvisie Integraal Omgevingsplan Verbreding naar milieu, natuur, water e.d. Bundeling plannen en verordeningen Betere afstemming van regels Geen actualiseringsplicht: uitnodigingsplanologie Globaal bestemmen (bestuurscultuur) Projectbesluit (multi)sectoraal, brede participatie 5 Eenvoudig Beter

6 Bestuurlijke afwegingsruimte Omgevingsvisie Omgevingswaarden Programmatische aanpak Omgevingsplan (meer dan alleen r.o.) Gebiedsontwikkelingsplan Lokaal en regionaal maatwerk Experimenteerartikel 6 Eenvoudig Beter

7 Versnellen en verbeteren Vermindering onderzoekslasten Fasering mogelijk Vereenvoudiging m.e.r. Meer mogelijkheden bevoegd gezag voor maatwerk Hergebruik bestaande gegevens (2 jaar) Geen actualiseringsplicht Gegevensautoriteit Eenvoudig Beter

8 Versnellen en verbeteren (2) Projectbesluit Eén instrument voor Rijk, provincies en waterschappen voor complexe projecten Brede participatie aan de voorkant Bevat direct alle vergunningen; fasering mogelijk Werkt door in het omgevingsplan Beslistermijn RvS verkort tot 6 maanden Eenvoudig Beter

9 Tot 1 mei formele consultatie toetsversie: VNG, IPO, UvW, SKVV, OIM en toetsende instanties als Actal Voor de zomer naar Raad van State Eind 2013 wetsvoorstel naar Tweede Kamer Onderliggende regelgeving, invoeringswetgeving, implementatietraject (w.o. digitalisering) Afstemming hoofdlijnen amvb-spoor Vervolgproces Eenvoudig Beter

10 Omgevingswet ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit twitter:#EenvoudigBeter LinkedIn groep Eenvoudig Beter site: rijksoverheid.nl en https://omgevingswet.pleio.nl


Download ppt "Op weg naar de Omgevingswet Studiedag Kienhuis & Hoving 25 april 2013 Eenvoudig Beter Arjan Nijenhuis."

Verwante presentaties


Ads door Google