De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van ‘Nee, tenzij’ naar ‘Ja, mits’ Over de Omgevingswet, waterbeheerders en het digitale stelsel Dick Takkebos, Rho adviseurs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van ‘Nee, tenzij’ naar ‘Ja, mits’ Over de Omgevingswet, waterbeheerders en het digitale stelsel Dick Takkebos, Rho adviseurs."— Transcript van de presentatie:

1 Van ‘Nee, tenzij’ naar ‘Ja, mits’ Over de Omgevingswet, waterbeheerders en het digitale stelsel Dick Takkebos, Rho adviseurs

2 Dick Takkebos

3

4

5

6

7 Wet geurhinder en veehouderij Wet inrichting landelijk gebied Natuurbeschermings- wet

8 Besluit activiteiten leefomgeving Besluit bouwwerken leefomgeving Besluit kwaliteit leefomgeving Omgevingsbesluit Materiële regels Algemene / procedurele regels Burgers en bedrijven Overheid

9

10 omgevingsplan alle bestemmingsplannen alle beheersverordeningen 1 Kapverordening 1 monumentenverordening welstandsregels milieuregels overige regels in belang fysieke leefomgeving aanwijzingsbesluiten Beschermde stadsgezichten Integraal omgevingsplan

11 Waterschappen Keur wordt waterschapsverordening Peilbesluit (artikel 2.41) en de legger (artikel 2.39) hoeven niet in de verordening te worden opgenomen (kan wel). Watertoets inhoudelijke beslisregel omgevingsplan (Bkl); uit overlegplicht artikel 2.2. OW (?) Uitbreiding WT tot provinciale verordening / projectbesluit Watervergunning onderdeel omgevingsvergunning Projectplan en coördinatieregeling worden projectbesluit Gecombineerde vergunningverlening / handhaving (RUD)? Integraal werken ≥ samenwerken vanuit disciplines

12

13 Van: Deelbelang Sectoraal Details Middel Regels Beperkingen Risico’s mijden Confectie Reactief Achterdocht Toetsing/vergunningverlening Statisch Intern Naar: Gedeeld belang Integraal Hoofdlijnen Doel Ambities Oplossingen Verantwoordelijkheid nemen Maatwerk Proactief Vertrouwen Toezicht en handhaving Dynamisch Extern Werkwijzen en processen

14 Impactanalyse Kans om al ingezette ontwikkelingen te versterken: gebieds- en zaakgericht werken, vermindering regels en digitalisering integrale afweging vraagt ook van de waterschappen om meer uit ‘comfort-zone’ te komen (bredere blik, proactieve houding) Nauwere samenwerking vraagt om borging waterbelang in vroegtijdig stadium (accountmanagement). Aandacht voor cultuur, werkprocessen en versterking van een aantal competenties van medewerkers is nodig. ICT belangrijke rol: zijn de voorzieningen op tijd klaar, wie ontwikkelt wat en wat zijn de kosten?

15

16

17 Huidig niveau dienstverlening Elektro- nisch in- dienen Lande- lijke voor- ziening- en Omge- vings- docu- menten digitaal Wettelijk minimum Samen- werkings- ruimte Eén loket Onder- zoeks- hulp Informatie -huizen Gebruikersperspectief Vermindering onderzoekslast Digitaal samenwerken Minder procedures, met betrouwbare gegevens 1 2 3

18

19


Download ppt "Van ‘Nee, tenzij’ naar ‘Ja, mits’ Over de Omgevingswet, waterbeheerders en het digitale stelsel Dick Takkebos, Rho adviseurs."

Verwante presentaties


Ads door Google