De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

8-9-2014 De omgevingsvergunning Op weg naar één integrale vergunning 14 juni 2007 Joke de Vroom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "8-9-2014 De omgevingsvergunning Op weg naar één integrale vergunning 14 juni 2007 Joke de Vroom."— Transcript van de presentatie:

1 8-9-2014 De omgevingsvergunning Op weg naar één integrale vergunning 14 juni 2007 Joke de Vroom

2 2 de omgevingsvergunning: doel en achtergrond Herijking en modernisering regelgeving VROM: Regels die werken, lasten beperken Doelen omgevingsvergunning: Verminderen administratieve lasten Betere dienstverlening Kortere procedures (inzet ICT) Afstemming voorschriften

3 3 Omgevingsvergunning: één... Eén loket Eén vergunningaanvraag Eén bevoegd gezag Eén procedure Eén keer bezwaar- en beroep Afstemming voorschriften

4 4 Wat moet de gemeente doen? Processen vraaggericht inrichten - wat wil de burger/het bedrijf - een loket inrichten - werkprocessen integreren 1 besluit binnen de bepaalde termijn kunnen nemen Aanvragen digitaal kunnen ontvangen Toezicht gecoördineerd kunnen uitvoeren DAT BETEKENT HEEL VEEL SAMENWERKING!!!

5 5 Wat betekent de Wabo voor het toezicht? Kwaliteitscriteria Milieuhandhaving zijn verbreed naar de Wabo terreinen: Handhavingsbeleid; Uitvoeringsprogramma Uitvoeringsorganisatie Borging van middelen Rapportage  In een handreiking wordt het een en ander uitgewerkt Gaan uit van een zo’n integraal mogelijke benadering van het toezicht (staat in Mvt)

6 6 Bewegingen in de praktijk ten aanzien van toezicht Ontstaan van brede afdelingen vergunningverlening en handhaving gcoördineerd toezicht, op drie niveaus in bedden: Strategisch: welke ‘integrale’ prioriteiten (samenkomst doelgroep, gebied) Tactisch: regisseur/coördinator, integrale afdeling, middelen Operationeel: checklist -  gemeentelijke ‘vak’groepen werken aan ‘’ toezichtsprotocol”; uitwerking oog- en oorfunctie

7 7 Stand van zaken invoering (1) Provincies Regierol voor opstellen samenwerkingsovereenkomst (intensief onderling contact in IPO-verband) Actief contact met gemeenten gezocht (behalve NB) om kansrijke modellen voor samenwerking te identificeren Grote lijn: inhuur van kennis bij (deel van) gemeenten Vraagstukken: hoe vormen we 1 loket, hoe omgaan met toezicht en handhaving Bijwerking: door open dialoog meer zicht op en waardering voor deskundigheid andere overheid

8 8 Stand van zaken invoering (2) Gemeenten Projectleiders aangesteld in meer dan 400 gemeenten Wabo – stok achter de deur voor verbeteren dienstverlening en optimaliseren ICT (koppeling projecten) Samenwerking in projectleiderskringen (24 definitief) ook met waterschappen Witte vlekken in delen van Gelderland, Zuid Holland en aandacht nodig voor Limburg en Noord Holland Waterschappen en regionale milieudiensten Waterschappen nemen initiatief om helderheid over taakverdeling te krijgen Regionale milieudiensten: kans voor uitbreiding en bedreiging

9 9 Invoeringsaandachtspunten Wabo Bestuurlijk Draagvlak  bevoegd gezag (VNG)  bestuurlijke lasten (VNG + IPO)  invoeringsdatum (VNG + IPO)  integrale aanvraag? (VNG)  indirecte lozingen (waterschappen) landelijke ICT-voorzieningen aanvraagformulier + dossiermodule) parlementaire behandeling (verslag TK)

10 10 Planning invoering WABO genoemd in prioriteitenbrief van Minister Cramer aan de Kamer 26 april jl. ronde tafelgesprek Behandeling Tweede Kamer na de zomervakantie Inwerkingtreding …. 2008…2009?? Blijf op de hoogte via: www.omgevingsvergunning.vrom.nlwww.omgevingsvergunning.vrom.nl -> zie kennisplein


Download ppt "8-9-2014 De omgevingsvergunning Op weg naar één integrale vergunning 14 juni 2007 Joke de Vroom."

Verwante presentaties


Ads door Google