De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; inhoud en stand van zaken. Remco Mol/Wiebe Bosma (SenterNovem/InfoMil) Helpdesk omgevingsvergunning.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; inhoud en stand van zaken. Remco Mol/Wiebe Bosma (SenterNovem/InfoMil) Helpdesk omgevingsvergunning."— Transcript van de presentatie:

1 Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; inhoud en stand van zaken. Remco Mol/Wiebe Bosma (SenterNovem/InfoMil) Helpdesk omgevingsvergunning

2 InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem Inhoud presentatie Inhoud wet Stand van zaken Betekenis voor de praktijk Voordelen/nadelen Relatie met andere ontwikkelingen ICT Informatiebronnen

3 InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem Inhoud wet Inhoud omgevingsvergunning –Integreren groot aantal afzonderlijke vergunningen, ontheffingen etc. –Locatiegebonden activiteiten met effecten op de fysieke leefomgeving –Bijvoorbeeld bouwvergunning, milieuvergunning, kapvergunning, ontheffing bestemmingsplan, …… –Omgevingsvergunning op basis van bestaande toetsingskaders –Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) –Besluit en ministeriële regeling omgevingsrecht (Bor/Mor) –Invoeringswet

4 InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem Stand van zaken (1) Groot aantal pilots uitgevoerd zowel intern bij overheden als extern waarbij bedrijven zijn betrokken Wabo ligt voor behandeling bij Tweede kamer (sinds 18/10/06) Behandeling uitgesteld Brief minister Cramer (maart 2007): “Wabo zal met veel inzet worden gecontinueerd” Bor en Mor uitgezet met verzoek om commentaar 26 april 2007 ronde tafelgesprek met VROM-commissie en belangenorganisaties Inwerkingtreding 2008

5 InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem Stand van zaken (2) Standpunten diverse koepels –VNG – brief 21 maart 2007 –VNO-NCW – Brief brancheorganisaties (VNO-NCW, MKB- Nederland, Bouwend Nederland) 28-03-2007 –IPO

6 InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem Voordelen/nadelen Voordelen bedrijfsleven –Één loket (gemeente), één bevoegd gezag (gemeente, provincie), één integrale vergunning –Één procedure –Besparing € 30 miljoen/jaar –Toegankelijkheid via ICT-systemen Nadelen bedrijfsleven –Indienen integrale aanvraag –Meer aspecten in 1 vergunning, groter risico in procedure dat er “iets” fout gaat

7 InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem Voordelen/nadelen Voordelen bevoegd gezag –Minder procedures Nadelen bevoegd gezag –Complexere organisatie vergunningverlening en handhaving –Sterkere afhankelijkheid andere overheden –Op verzoek initiatiefnemer verlenen omgevingsvergunning ook als deel moet worden geweigerd

8 InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem Betekenis voor praktijk Één loket, loket verantwoordelijk voor evt. doorsturen naar juist bevoegd gezag Bevoegd gezag verantwoordelijk voor het afgeven van een integrale vergunning Noodzaak voor samenwerking binnen organisatie en tussen organisaties (meerdere samenwerkingsmodellen mogelijk) Mogelijkheden voor deelvergunningen (mits fysiek te scheiden) en fasering

9 InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem Gevolgen specialist

10 InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem Gevolgen specialist Voor specialist weinig veranderingen ten opzichte van huidige situatie Op basis van 2.26 van de Wabo verplichting tot op elkaar afstemmen van voorschriften

11 InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem Rol ICT Bedrijven verplichting voor elektronische indiening (Bor) Ontwikkelen vragenformulier voor keuze relevante onderdelen omgevingsvergunning Voor BG eigen keuze interne stukkenstroom digitaal of papier

12 InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem Relatie met andere ontwikkelingen Overheidsbeleid vermindering administratieve lasten Project strijdige regels Bedrijvenloket Vergunningverlening vs. algemene regels (Activiteitenbesluit) Coördinatieregeling Rijksprojecten (Wro) Wet samenhangende besluiten Waterwet –Brief 30/11/2005 VROM/V&W –Één loket

13 InfoMil is een opdracht van VROM en onderdeel van SenterNovem Informatiebronnen Ministerie van VROM –Kennisplein (http://omgevingsvergunning.vrom.nl/) –Dossier omgevingsvergunning (http://www.vrom.nl/pagina.html?id=18484) Helpdesk omgevingsvergunning –SenterNovem i.o.v. VROM –Via kennisplein (mail) of (070) 373 53 33 (‘s morgens)


Download ppt "Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; inhoud en stand van zaken. Remco Mol/Wiebe Bosma (SenterNovem/InfoMil) Helpdesk omgevingsvergunning."

Verwante presentaties


Ads door Google