De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In opdracht van Kwaliteit emissiemetingen in Nederland Rol van InfoMil Contactdag LABS 3 oktober 2008 VITO – Mol Wim Burgers SenterNovem - InfoMil.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In opdracht van Kwaliteit emissiemetingen in Nederland Rol van InfoMil Contactdag LABS 3 oktober 2008 VITO – Mol Wim Burgers SenterNovem - InfoMil."— Transcript van de presentatie:

1 In opdracht van Kwaliteit emissiemetingen in Nederland Rol van InfoMil Contactdag LABS 3 oktober 2008 VITO – Mol Wim Burgers SenterNovem - InfoMil

2 Inhoud •Wat is InfoMil? •InfoMil en meten van luchtemissies •Hulpmiddelen InfoMil

3 Wat is InfoMil? Informatiecentrum implementatie milieuregelgeving •Opdracht van ministerie VROM aan SenterNovem •Helpdesk circa 25000 vragen per jaar •Autorisatie milieuregelgeving –Documentatie en website over regelgeving –Instructie- en informatiebijeenkomsten •Beleidsondersteuning Schakel tussen het milieubeleid en uitvoering •Primaire doelgroep: bevoegd gezag

4 InfoMil en meten van luchtemissies - Praktijkinventarisatie 2001 •Kwaliteit milieugegevens ontoereikend •In regelgeving en vergunningen ontbreekt specificatie van meetnormen, meetdoel, procescondities en meetonzekerheid •Verschuiving nationale normalisatie naar Europese normalisatie; nauwelijks Nederlandse participatie  beperkte implementatie nieuwe normen •Te weinig toezicht op uitvoering metingen door ontbreken knowhow bij bevoegd gezag •Accreditatie niet verplicht  oneerlijke concurrentie

5 InfoMil en meten van luchtemissies - Aanpak (1) Ondersteuning VROM bij aanpassing emissieregelgeving •Verplichte accreditatie voor meetinstanties •Verplichte melding uitvoering emissiemetingen •Actuele lijst van meetnormen op website InfoMil

6 InfoMil en meten van luchtemissies - Aanpak (2) Deelname CEN werkgroepen •Verbeterde implementatie doordat normen beter aansluiten bij Nederlandse situatie en minder onduidelijkheden

7 InfoMil en meten van luchtemissies - Aanpak (3) Ondersteuning Platform Kwaliteit Luchtmetingen •Secretariaat •Technisch inhoudelijke ondersteuning  Betere afstemming tussen betrokken partijen

8 InfoMil en meten van luchtemissies - Aanpak (4) Ondersteuning bevoegd gezag •Instructie- en informatiebijeenkomsten – bv EN 14181 •Hulpmiddelen …

9 InfoMil en meten van luchtemissies - Hulpmiddelen (1) Digitale tool voor vergunningvoorschriften •Bepalen emissiegrenswaarde en controleregime conform de Nederlandse emissie Richtlijn (NeR) –Informatie in de aanvraag –Emissieconcentratie en debiet –Reinigingstechiek •Vergunningvoorschriften controleren emissies –Koppeling met m eetnormenoverzicht en factsheets luchtemissiebeperkende technieken

10 InfoMil en meten van luchtemissies - Hulpmiddelen (2) Handleiding meten van luchtemissies (L40) •Type metingen •Monstername procedures •Monsterconditionering •Analyse •Berekeningmethodes •Rapportage •Toetsing aan emissiegrenswaarde •Kwaliteitsborging

11 InfoMil en meten van luchtemissies - Hulpmiddelen (3) Praktijkbladen bij L40 voor toezicht metingen; per norm voor continue en periodieke metingen –Beschrijving methode –Beschrijving van de kwaliteitsbepalende factoren –Checklist

12 InfoMil en meten van luchtemissies - Hulpmiddelen (4) Praktijkbladen bij L40 voor toezicht •O 2, NO x, SO 2, C x H y, H 2 O, stof, kwik en zware metalen •Debiet en kwaliteitborging automatische meetsystemen •2008: dioxines en EN 15259 (Requirements for measurement sections and sites and for the measurement objective, plan and report)

13 Meer informatie •www.infomil.nl •Helpdesk InfoMil: –+31 70 3735 575 –info@infomil.nl •Wim Burgers –burgers@infomil.nl –+31 70 3735 297 Vragen?


Download ppt "In opdracht van Kwaliteit emissiemetingen in Nederland Rol van InfoMil Contactdag LABS 3 oktober 2008 VITO – Mol Wim Burgers SenterNovem - InfoMil."

Verwante presentaties


Ads door Google