De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteit emissiemetingen in Nederland Rol van InfoMil

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteit emissiemetingen in Nederland Rol van InfoMil"— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteit emissiemetingen in Nederland Rol van InfoMil
Contactdag LABS 3 oktober 2008 VITO – Mol Wim Burgers SenterNovem - InfoMil

2 Inhoud Wat is InfoMil? InfoMil en meten van luchtemissies
Hulpmiddelen InfoMil

3 Wat is InfoMil? Informatiecentrum implementatie milieuregelgeving
Opdracht van ministerie VROM aan SenterNovem Helpdesk circa vragen per jaar Autorisatie milieuregelgeving Documentatie en website over regelgeving Instructie- en informatiebijeenkomsten Beleidsondersteuning Schakel tussen het milieubeleid en uitvoering Primaire doelgroep: bevoegd gezag Meer nadruk op controleren emissies

4 InfoMil en meten van luchtemissies - Praktijkinventarisatie 2001
Kwaliteit milieugegevens ontoereikend In regelgeving en vergunningen ontbreekt specificatie van meetnormen, meetdoel, procescondities en meetonzekerheid Verschuiving nationale normalisatie naar Europese normalisatie; nauwelijks Nederlandse participatie beperkte implementatie nieuwe normen Te weinig toezicht op uitvoering metingen door ontbreken knowhow bij bevoegd gezag Accreditatie niet verplicht oneerlijke concurrentie

5 InfoMil en meten van luchtemissies - Aanpak (1)
Ondersteuning VROM bij aanpassing emissieregelgeving Verplichte accreditatie voor meetinstanties Verplichte melding uitvoering emissiemetingen Actuele lijst van meetnormen op website InfoMil

6 InfoMil en meten van luchtemissies - Aanpak (2)
Deelname CEN werkgroepen Verbeterde implementatie doordat normen beter aansluiten bij Nederlandse situatie en minder onduidelijkheden

7 InfoMil en meten van luchtemissies - Aanpak (3)
Ondersteuning Platform Kwaliteit Luchtmetingen Secretariaat Technisch inhoudelijke ondersteuning  Betere afstemming tussen betrokken partijen

8 InfoMil en meten van luchtemissies - Aanpak (4)
Ondersteuning bevoegd gezag Instructie- en informatiebijeenkomsten bv EN 14181 Hulpmiddelen …

9 InfoMil en meten van luchtemissies - Hulpmiddelen (1)
Digitale tool voor vergunningvoorschriften Bepalen emissiegrenswaarde en controleregime conform de Nederlandse emissie Richtlijn (NeR) Informatie in de aanvraag Emissieconcentratie en debiet Reinigingstechiek Vergunningvoorschriften controleren emissies Koppeling met meetnormenoverzicht en factsheets luchtemissiebeperkende technieken

10 InfoMil en meten van luchtemissies - Hulpmiddelen (2)
Handleiding meten van luchtemissies (L40) Type metingen Monstername procedures Monsterconditionering Analyse Berekeningmethodes Rapportage Toetsing aan emissiegrenswaarde Kwaliteitsborging

11 InfoMil en meten van luchtemissies - Hulpmiddelen (3)
Praktijkbladen bij L40 voor toezicht metingen; per norm voor continue en periodieke metingen Beschrijving methode Beschrijving van de kwaliteitsbepalende factoren Checklist

12 InfoMil en meten van luchtemissies - Hulpmiddelen (4)
Praktijkbladen bij L40 voor toezicht O2, NOx, SO2, CxHy, H2O, stof, kwik en zware metalen Debiet en kwaliteitborging automatische meetsystemen 2008: dioxines en EN 15259 (Requirements for measurement sections and sites and for the measurement objective, plan and report)

13 Meer informatie www.infomil.nl Helpdesk InfoMil: Wim Burgers Vragen?
Wim Burgers Vragen?


Download ppt "Kwaliteit emissiemetingen in Nederland Rol van InfoMil"

Verwante presentaties


Ads door Google