De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In opdracht van Kwaliteit emissiemetingen in Nederland Rol van Platform Kwaliteit Luchtmetingen Contactdag LABS 3 oktober 2008 VITO – Mol Kees van den.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In opdracht van Kwaliteit emissiemetingen in Nederland Rol van Platform Kwaliteit Luchtmetingen Contactdag LABS 3 oktober 2008 VITO – Mol Kees van den."— Transcript van de presentatie:

1 In opdracht van Kwaliteit emissiemetingen in Nederland Rol van Platform Kwaliteit Luchtmetingen Contactdag LABS 3 oktober 2008 VITO – Mol Kees van den Bosch SenterNovem - InfoMil

2 Inhoud 1. Problematiek /aanleiding 2. Doel / uitgangspunten 3. Status / rol 4. Deelnemende organisaties 5. Werkwijze 6. Resultaten tot nu toe 7. Huidige activiteiten

3 Problematiek / aanleiding Uitvoeren van metingen van emissies naar atmosfeer: complexe aangelegenheid Kwaliteitsborging/-verbetering metingen: expertise vereist Kwaliteitsverbetering van emissiemetingen vereist: nauwe samenwerking in de keten: -> bevoegde gezag -> bedrijf -> meetbureau -> laboratorium Niet voldoende kennis over emissiemetingen en processen

4 Problematiek / aanleiding Geen expliciete kwaliteitseisen Geen eenduidige afspraken Weinig kennis en/of kennisuitwisseling actoren Geen sluitend toezicht Gevolg: - wankele basis monitoring luchtbeleid - prijs/kwaliteit staat onder druk

5 Problematiek / aanleiding

6 Doel en uitgangspunten PKL PKL staat voor (verbeterde) samenwerking tussen het bevoegd gezag en de verschillende organisaties betrokken bij luchtemissiemetingen en luchtkwaliteitmetingen in het milieuveld. Door: 1.waar nodig stimuleren verhoging van de kwaliteit van luchtmetingen: waarborging, goede uitvoering 2. uitwisselen van ervaringen, kennis en andere informatie 3. zo mogelijk ontwikkelen van gemeenschappelijke visie 4. te komen tot aanbevelingen.

7 Doel en uitgangspunten PKL 1. Een succesvolle aanpak vereist een goede samenwerking tussen alle schakels in de keten 2. “Kwaliteit op maat” 3. Toezicht is noodzakelijk voor de bestendiging van een goede kwaliteit 4. Publiek en privaat toezicht kunnen elkaar versterken en aanvullen

8 Status / rol PKL Overleg op ‘brancheniveau’ Deelnemende personen zijn geen vertegenwoordigers maar: - “afkomstig uit de kring van” - “belangenbehartigers” Geen bevoegdheden of mandaat Kracht van het PKL ligt in het uitdragen van gemeenschappelijke visie PKL: signaleert, identificeert, initieert, stimuleert, faciliteert en adviseert

9 Deelnemende organisaties PKL DCMR EnergieNedFHI FeNeLabInfoMil IPOVROM NEaNEN OLMRvA SCIOSFME-CWM VKLVA VNCIVNG VNO-NCW VNPI

10 Werkwijze PKL 3 keer per jaar plenair overleg agendacommissie actieve deelnemers werkgroepjes meningspeiling informatieproducten presentaties jaarlijks werkplan secretariaat door InfoMil

11 Enkele resultaten tot nu toe PKL PKL symposium op 14 september 2004 Meetparagraaf NeR –definitie “representatieve bedrijfsomstandigheden” Inventarisatie mogelijkheden ringonderzoeken –Systematiek derdelijnscontroles: VKL en Vito NTA monsterconservering

12 Huidige activiteiten PKL Prestatiekenmerken derdelijnscontroles Afspraken detectiegrenzen en onzekerheden Ontwikkeling cursus emissiemetingen met VVM Kwaliteitsborging advieswerkzaamheden: uitvoeren van luchtkwaliteit berekeningen Opstellen NPR EN-NEN 14181 Identificatie gewenste activiteiten InfoMil

13 Meer informatie PKL www.infomil.nl secretaris PKL: –+31 70 373.5940 / +31 70 379.7411 –vandenbosch@infomil.nl Vragen?


Download ppt "In opdracht van Kwaliteit emissiemetingen in Nederland Rol van Platform Kwaliteit Luchtmetingen Contactdag LABS 3 oktober 2008 VITO – Mol Kees van den."

Verwante presentaties


Ads door Google