De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Contactdag LABS 3 oktober 2008 VITO – Mol Kees van den Bosch

Verwante presentaties


Presentatie over: "Contactdag LABS 3 oktober 2008 VITO – Mol Kees van den Bosch"— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteit emissiemetingen in Nederland Rol van Platform Kwaliteit Luchtmetingen
Contactdag LABS 3 oktober 2008 VITO – Mol Kees van den Bosch SenterNovem - InfoMil

2 Inhoud 1. Problematiek /aanleiding 2. Doel / uitgangspunten
3. Status / rol 4. Deelnemende organisaties 5. Werkwijze 6. Resultaten tot nu toe 7. Huidige activiteiten

3 Problematiek / aanleiding
Uitvoeren van metingen van emissies naar atmosfeer: complexe aangelegenheid Kwaliteitsborging/-verbetering metingen: expertise vereist Kwaliteitsverbetering van emissiemetingen vereist: nauwe samenwerking in de keten: -> bevoegde gezag -> bedrijf -> meetbureau -> laboratorium Niet voldoende kennis over emissiemetingen en processen Meer nadruk op controleren emissies 3

4 Problematiek / aanleiding
Geen expliciete kwaliteitseisen Geen eenduidige afspraken Weinig kennis en/of kennisuitwisseling actoren Geen sluitend toezicht Gevolg: - wankele basis monitoring luchtbeleid - prijs/kwaliteit staat onder druk Meer nadruk op controleren emissies 4

5 Problematiek / aanleiding
Meer nadruk op controleren emissies 5

6 Doel en uitgangspunten PKL
PKL staat voor (verbeterde) samenwerking tussen het bevoegd gezag en de verschillende organisaties betrokken bij luchtemissiemetingen en luchtkwaliteitmetingen in het milieuveld. Door: waar nodig stimuleren verhoging van de kwaliteit van luchtmetingen: waarborging, goede uitvoering 2. uitwisselen van ervaringen, kennis en andere informatie 3. zo mogelijk ontwikkelen van gemeenschappelijke visie 4. te komen tot aanbevelingen. Meer nadruk op controleren emissies 6

7 Doel en uitgangspunten PKL
1. Een succesvolle aanpak vereist een goede samenwerking tussen alle schakels in de keten 2. “Kwaliteit op maat” 3. Toezicht is noodzakelijk voor de bestendiging van een goede kwaliteit 4. Publiek en privaat toezicht kunnen elkaar versterken en aanvullen Meer nadruk op controleren emissies 7

8 Status / rol PKL Overleg op ‘brancheniveau’
Deelnemende personen zijn geen vertegenwoordigers maar: - “afkomstig uit de kring van” “belangenbehartigers” Geen bevoegdheden of mandaat Kracht van het PKL ligt in het uitdragen van gemeenschappelijke visie PKL: signaleert, identificeert, initieert, stimuleert, faciliteert en adviseert Meer nadruk op controleren emissies 8

9 Deelnemende organisaties PKL
DCMR EnergieNed FHI FeNeLab InfoMil IPO VROM NEa NEN OLM RvA SCIOS FME-CWM VKL VA VNCI VNG VNO-NCW VNPI Meer nadruk op controleren emissies 9

10 Werkwijze PKL 3 keer per jaar plenair overleg agendacommissie
actieve deelnemers werkgroepjes meningspeiling informatieproducten presentaties jaarlijks werkplan secretariaat door InfoMil Meer nadruk op controleren emissies 10

11 Enkele resultaten tot nu toe PKL
PKL symposium op 14 september 2004 Meetparagraaf NeR definitie “representatieve bedrijfsomstandigheden” Inventarisatie mogelijkheden ringonderzoeken Systematiek derdelijnscontroles: VKL en Vito NTA monsterconservering Meer nadruk op controleren emissies 11

12 Huidige activiteiten PKL
Prestatiekenmerken derdelijnscontroles Afspraken detectiegrenzen en onzekerheden Ontwikkeling cursus emissiemetingen met VVM Kwaliteitsborging advieswerkzaamheden: uitvoeren van luchtkwaliteit berekeningen Opstellen NPR EN-NEN 14181 Identificatie gewenste activiteiten InfoMil Meer nadruk op controleren emissies 12

13 Meer informatie PKL www.infomil.nl secretaris PKL:
/ Vragen?


Download ppt "Contactdag LABS 3 oktober 2008 VITO – Mol Kees van den Bosch"

Verwante presentaties


Ads door Google