De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Digitale leermiddelen in het mbo Willem-Jan van Elk

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Digitale leermiddelen in het mbo Willem-Jan van Elk"— Transcript van de presentatie:

1 1 Digitale leermiddelen in het mbo Willem-Jan van Elk (w.vanelk@kennisnet.nl)

2 Agenda Voorgeschiedenis • over LiMBO • over ECK Programma implementatie ECK • visie en doelen • roadmap Strategische verkenningen (Optioneel) • Programma van Eisen • inventarisatie ontwikkelingen technologie en business • financiële aspecten leermiddelenmarkt MBO • handreiking juridische kwesties

3 aanleiding en voorgeschiedenis LiMBO

4 Over LiMBO

5 van knelpunt naar ambitie logistiek gedoe digitaal leermateriaal • complexe keten, verschillende oplossingen • geen afspraken en standaarden • te weinig vraagarticulatie en regie ambitie: “aanmerkelijke verbetering” • leveranciersonafhankelijke omgeving • … voor bestellen & betalen alle leermiddelen • … vanuit schoolomgeving, single sign-on • … per 1/9/2012 werkend

6 techniek is generiek - verschillend aan voorkant - gelijk aan achterkant

7

8

9 aanleiding en voorgeschiedenis ECK

10 Over ECK

11 Ambitie ECK De docent in staat stellen om maatwerk en gepersonaliseerd onderwijs te bieden aan zijn leerlingen/studenten, doordat hij: eenvoudig leermateriaal kan vinden om een verantwoorde leermiddelenmix te maken van methoden-, open en eigen leer- en toetsmateriaal digitaal leermateriaal direct en drempelloos kan inzetten de resultaten van zijn leerlingen die werken met digitaal leer- en toetsmateriaal kan gebruiken om het leren te volgen.

12 iECK: van visie naar doel context • nieuwe technologische mogelijkheden • nieuw aanbod, veranderende vraag prioriteiten onderwijs • opbrengstgericht werken • flexibel/eigentijds onderwijs • beheersbare kosten (randvoorwaarde) daartoe • benutten mogelijkheden digitaal leermateriaal • samenwerking publieke en private partijen

13 iECK: van doel naar resultaat praktische doelstelling • toegang tot digitaal leermateriaal verbeteren • privacy van gebruikers beter waarborgen strategische doelstelling • ruim aanbod leermaterialen, passend bij veranderende vraag • open markt  voldoende keuze, goede prijs/prestatie, geen lock-ins beoogd resultaat • beheerste implementatie ECK Distributie & Toegang in VO en MBO • implementatie standaards voor uitwisselen leerresultaten  standaardisatie is een middel !

14 Roadmap

15 15 Digitale leermiddelen in het mbo Willem-Jan van Elk


Download ppt "1 Digitale leermiddelen in het mbo Willem-Jan van Elk"

Verwante presentaties


Ads door Google