De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

iECK programma, Distributie en Toegang

Verwante presentaties


Presentatie over: "iECK programma, Distributie en Toegang"— Transcript van de presentatie:

1 iECK programma, Distributie en Toegang
ECK klantdag H-P Köhler, Kennisnet Pascal vd Biggelaar, Threeships

2 van knelpunt naar ambitie
logistiek gedoe digitaal leermateriaal complexe keten, verschillende oplossingen geen afspraken en standaarden te weinig vraagarticulatie en regie ambitie: “aanmerkelijke verbetering” leveranciersonafhankelijke omgeving … voor bestellen & betalen alle leermiddelen … vanuit schoolomgeving, single sign-on … per 1/9/2012 werkend

3 Wat hebben we bereikt? succesvolle pilots, want … … en veel bereikt
veel geleerd (LM-beleid, implementatie, …) bewezen dat het werkt in de keten samengewerkt initiatief van koplopers beloond … en veel bereikt aanmerkelijke verbetering bestellen/betalen/toegang  gemak voor leerling en docent eerste stap, … maar nog veel te winnen

4 Pilots MBO-instellingen
techniek is generiek verschillend aan voorkant gelijk aan achterkant Pilots MBO-instellingen Classic ELO D U U adm LL-administr. Horizon ELO BO D U ELO U ELO Bestel- omgeving BO D U U D Deltion ELO BO Distributeur U Uitgever(s) ELO D1 U Folio/Anders U Nova BO Digitaal adm D2

5 Ketenpartijen

6 Praktische voordelen Gemak voor leerling en docent! Incasso voordelen
Bijdrage aan een effectief leerproces Op de langere termijn Privacy voordelen Inzicht in licenties Marktwerking

7 iECK: van visie naar doelstelling
context nieuwe technologische mogelijkheden nieuw aanbod, veranderende vraag prioriteiten onderwijs opbrengstgericht werken flexibel/eigentijds onderwijs beheersbare kosten (randvoorwaarde) daartoe benutten mogelijkheden digitaal leermateriaal samenwerking publieke en private partijen

8 iECK: van doelstelling naar resultaat
praktische doelstelling toegang tot digitaal leermateriaal verbeteren privacy van gebruikers beter waarborgen strategische doelstelling ruim aanbod aan leermaterialen, passend bij veranderende vraag open markt  voldoende keuze, goede prijs/prestatie, geen lock-ins beoogd resultaat beheerste implementatie ECK-std Distributie & Toegang in VO en MBO implementatie aanvullende standaards voor uitwisselen leerresultaten  standaardisatie is een middel !

9 De ervaring van een leverancier…

10 Alle begin is moeilijk Pilot of productie? Krap tijdspad
Ontwikkeling standaarden en implementatie nieuwe werkwijze parallel

11 Succesvolle pilots doordat;
Alle partners een goed resultaat wilden neer zetten Er hard aan getrokken is door de partners Er een aantal pragmatische oplossingen gekozen zijn.

12 Opbrengsten Aanmerkelijke verbetering bereikt
Meer begrip bij de ketenpartners onderling Goede basis gelegd voor vervolg

13 Lessons Learned Rol van de instelling Afspraak is afspraak, toch?

14 Hoe werkt het?

15 Voorbeeldconfiguratie Services
Instelling (ELO) Distributeur Uitgever ReadProductListEntry ProductListService ReadProductListEntry ProductListService NewEducationalContentList DeleteEducationalContentList NewEducationalContentListEntry DeleteEducationalContentListEntry ReadEducationalContentListEntry EducationalContentListService NewOrder ReadOrder CancelOrder Order-Service NewOrder ReadOrder Order-Service Payment-Service Payment-Service ReadPayment ReadPayment TransferCredit ReadCredit CorrectTransfer CreditToCode ReadCode DistributionService TransferCredit ReadCredit CorrectTransfer CreditToCode DistributionService NewEntryLocation ReadEntryLocation DeleteEntryLocation License-Service Entry-Location-Service Entry-Location-Service NewEntryLocation ReadEntryLocation DeleteEntryLocation Profile-Service ReadProfile Profile-Service ReadProfile Account-Service RequestAuthentication Account-Service RequestAuthentication EducationalContent Service Access Broker

16 Leer-omgeving Webshop Betalen Entree/KNF Uitgeverijen

17 Met wie gaan we verder? En hoe gaan we verder?

18 IT-Workz, VDE (per school) DaVinci Dekkers Arcus LWG? ROC v. Twente
Instelling LAS ELO webshop Uitgevers Horizon KRD LWG GEU/niet-GEU Kop van NH ter AA Nova Magister Sharepoint Albeda Deltion Friese Poort ROC W-Brabant SAP Edictis It’s Learning IT-Workz, VDE (per school) DaVinci Dekkers Arcus LWG? ROC v. Twente Peoplesoft VDE Noorderpoort Fronter VDE (SBC) Aventus Learning4U nog onbekend

19 Initiatieven concreet maken
scholen/markpartijen hebben ook belangstelling voor andere configuraties capaciteit van marktpartijen is beperkt, tijdslijnen zijn zeer kort  korte termijn: verkennen wat wanneer mogelijk is  alleen go bij akkoord ketenpartners

20 begeleiden instelling (MBO)
uitgangspunt schaalbaar ondersteuningsmodel van individuele ondersteuning naar generieke ondersteuning ondersteuning instelling workshop projectdefinitie projectadvies/-ondersteuning projectreviews handreikingen individuele ondersteuning generieke ondersteuning toename aantal scholen workshop review review review implementatieproject instelling projectadvies/-ondersteuning

21 organisatie (MBO) besturing implementatie in school/instelling
school zelf verantwoordelijk voor eigen implementatie geen formele besturing uit programma sluiten ‘overeenkomst’ met programma projectmatige aanpak opdrachtgever en projectleider vanuit school monitoring en afstemming tussen treintjes overeenkomst school vastgesteld proj.plan opdrachtgever en PL capaciteit & budget toelaten reviews programma projectbegeleiding testfaciliteit generieke modellen architectuur onderling afstemmen

22 We bieden overzicht en structuur
1. Doel: 2. Risico’s en Barrières 3. Mijlpalen en Resultaten Leermiddelenlijst Leerling administratie Testomgeving, en testprocessen Interne en externe communicatie Service processen 4. Projectorganisatie 5. Budget, begroting Handreikingen en voorbeelden: Format PVA Interne kick off presentatie Brief studenten Passage onderwijsovereenkomst FAQ Service processen

23 organisatie

24 roadmap

25 LiMBO: Pakket van Eisen
Eisen aan de keten gerelateerd aan de processen aan de ict-ondersteuning aan de instellingen zie:

26 kenmerken PvE vanuit perspectief MBO afgebakende scope
eisen van instellingen aan processen afgebakende scope bestellen, betalen, leveren en gebruiken al het leermateriaal folio/digitaal/anders, open/gesloten ‘wat’ boven ‘hoe’ te ondersteunen processen, meer dan techniek rollen, ipv. specifieke partijen geen rolverdeling

27 MBO iECK team Programmamanager Projectmanager Projectadviseur
Technisch adviseur

28 Wat zijn jullie prioriteiten?
Welke knelpunten ervaren jullie in het bestel, betaal en toegangs-proces? Op sector niveau en instellingsniveau


Download ppt "iECK programma, Distributie en Toegang"

Verwante presentaties


Ads door Google