De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

IECK programma, Distributie en Toegang ECK klantdag H-P Köhler, Kennisnet Pascal vd Biggelaar, Threeships.

Verwante presentaties


Presentatie over: "IECK programma, Distributie en Toegang ECK klantdag H-P Köhler, Kennisnet Pascal vd Biggelaar, Threeships."— Transcript van de presentatie:

1 iECK programma, Distributie en Toegang ECK klantdag H-P Köhler, Kennisnet Pascal vd Biggelaar, Threeships

2 van knelpunt naar ambitie logistiek gedoe digitaal leermateriaal complexe keten, verschillende oplossingen geen afspraken en standaarden te weinig vraagarticulatie en regie ambitie: “aanmerkelijke verbetering” leveranciersonafhankelijke omgeving … voor bestellen & betalen alle leermiddelen … vanuit schoolomgeving, single sign-on … per 1/9/2012 werkend

3 Wat hebben we bereikt? succesvolle pilots, want … veel geleerd (LM-beleid, implementatie, …) bewezen dat het werkt in de keten samengewerkt initiatief van koplopers beloond … en veel bereikt aanmerkelijke verbetering bestellen/betalen/toegang  gemak voor leerling en docent eerste stap, … maar nog veel te winnen

4 U U U U Pilots MBO-instellingen BO ELO BOELO Horizon Deltion Nova Classic D2 D1 D D BO ELO D Bestel- omgeving Distributeur Digitaal Folio/Anders U Uitgever(s) U U U U adm LL-administr. adm BO D techniek is generiek verschillend aan voorkant gelijk aan achterkant

5 Ketenpartijen

6 Praktische voordelen 1.Gemak voor leerling en docent! 2.Incasso voordelen 3.Bijdrage aan een effectief leerproces 4.Op de langere termijn 1. Privacy voordelen 2. Inzicht in licenties 3. Marktwerking

7 iECK: van visie naar doelstelling context nieuwe technologische mogelijkheden nieuw aanbod, veranderende vraag prioriteiten onderwijs opbrengstgericht werken flexibel/eigentijds onderwijs beheersbare kosten (randvoorwaarde) daartoe benutten mogelijkheden digitaal leermateriaal samenwerking publieke en private partijen

8 iECK: van doelstelling naar resultaat praktische doelstelling toegang tot digitaal leermateriaal verbeteren privacy van gebruikers beter waarborgen strategische doelstelling ruim aanbod aan leermaterialen, passend bij veranderende vraag open markt  voldoende keuze, goede prijs/prestatie, geen lock-ins beoogd resultaat beheerste implementatie ECK-std Distributie & Toegang in VO en MBO implementatie aanvullende standaards voor uitwisselen leerresultaten  standaardisatie is een middel !

9 Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. De ervaring van een leverancier…

10 Alle begin is moeilijk Pilot of productie? Krap tijdspad Ontwikkeling standaarden en implementatie nieuwe werkwijze parallel

11 Succesvolle pilots doordat; Alle partners een goed resultaat wilden neer zetten Er hard aan getrokken is door de partners Er een aantal pragmatische oplossingen gekozen zijn.

12 Opbrengsten Aanmerkelijke verbetering bereikt Meer begrip bij de ketenpartners onderling Goede basis gelegd voor vervolg

13 Lessons Learned Rol van de instelling Afspraak is afspraak, toch?

14 Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Hoe werkt het?

15 ProductLis tService Order- Service Payment- Service Distributio nService License- Service Education alContent Service Education alContentL istService Order- Service Payment- Service Profile- Service Account- Service ReadProductListEntry Entry- Location- Service Instelling (ELO) Distributeur Uitgever Distributio nService ProductLis tService Profile- Service Account- Service ReadProductListEntry NewEducationalContentList DeleteEducationalContentList NewEducationalContentListEntry DeleteEducationalContentListEntry ReadEducationalContentListEntry RequestAuthentication ReadProfile Broker ReadPayment NewEntryLocation ReadEntryLocation DeleteEntryLocation Access RequestAuthentication TransferCredit ReadCredit CorrectTransfer CreditToCode ReadCode TransferCredit ReadCredit CorrectTransfer CreditToCode NewOrder ReadOrder CancelOrder ReadPayment NewOrder ReadOrder Entry- Location- Service NewEntryLocation ReadEntryLocation DeleteEntryLocation Voorbeeldconfiguratie Services

16 Leer- omgeving Webshop Uitgeverijen Entree/KN F Betalen

17 Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Met wie gaan we verder? En hoe gaan we verder?

18 InstellingLASELOwebshopUitgevers HorizonKRDN@tschoolLWGGEU/niet-GEU Kop van NHKRDN@tschoolLWGGEU/niet-GEU ter AAKRDN@tschoolLWGGEU/niet-GEU NovaMagisterSharepointLWGGEU/niet-GEU AlbedaKRDN@tschoolLWGGEU/niet-GEU DeltionKRDN@tschool GEU/niet-GEU Friese PoortKRDN@tschool GEU/niet-GEU ROC W-BrabantSAP EdictisIt’s LearningIT-Workz, VDE (per school) GEU/niet-GEU DaVinciKRDIt’s LearningDekkersGEU/niet-GEU ArcusKRDN@tschoolLWG?GEU/niet-GEU ROC v. TwentePeoplesoftN@tschoolVDEGEU/niet-GEU NoorderpoortPeoplesoftFronterVDE (SBC)GEU/niet-GEU AventusKRDLearning4UVDEGEU/niet-GEU 2013-20142014-2015nog onbekend

19 Initiatieven concreet maken scholen/markpartijen hebben ook belangstelling voor andere configuraties capaciteit van marktpartijen is beperkt, tijdslijnen zijn zeer kort  korte termijn: verkennen wat wanneer mogelijk is  alleen go bij akkoord ketenpartners

20 begeleiden instelling (MBO) uitgangspunt schaalbaar ondersteuningsmodel van individuele ondersteuning naar generieke ondersteuning ondersteuning instelling workshop projectdefinitie projectadvies/-ondersteuning projectreviews handreikingen individuele ondersteuning generieke ondersteuning toename aantal scholen implementatieproject instelling workshop review projectadvies/-ondersteuning

21 organisatie (MBO) besturing implementatie in school/instelling school zelf verantwoordelijk voor eigen implementatie geen formele besturing uit programma sluiten ‘overeenkomst’ met programma projectmatige aanpak opdrachtgever en projectleider vanuit school monitoring en afstemming tussen treintjes overeenkomst school vastgesteld proj.plan opdrachtgever en PL capaciteit & budget toelaten reviews programma projectbegeleiding testfaciliteit generieke modellen architectuur onderling afstemmen … overeenkomst school vastgesteld proj.plan opdrachtgever en PL capaciteit & budget toelaten reviews programma projectbegeleiding testfaciliteit generieke modellen architectuur onderling afstemmen …

22 We bieden overzicht en structuur 1. Doel: 2. Risico’s en Barrières 3. Mijlpalen en Resultaten Leermiddelenlijst Leerling administratie Testomgeving, en testprocessen Interne en externe communicatie Service processen 4. Projectorganisatie 5. Budget, begroting Handreikingen en voorbeelden: Format PVA Interne kick off presentatie Brief studenten Passage onderwijsovereenkomst FAQ Service processen

23 organisatie

24 roadmap

25 LiMBO: Pakket van Eisen Eisen aan de keten gerelateerd aan de processen aan de ict-ondersteuning aan de instellingen zie: www.sambo-ict.nl/2012/10/pakket-van-eisen-leermaterialenketen-mbo

26 kenmerken PvE vanuit perspectief MBO eisen van instellingen aan processen afgebakende scope bestellen, betalen, leveren en gebruiken al het leermateriaal folio/digitaal/anders, open/gesloten ‘wat’ boven ‘hoe’ te ondersteunen processen, meer dan techniek rollen, ipv. specifieke partijen geen rolverdeling

27 MBO iECK team ProgrammamanagerProjectmanagerProjectadviseur Technisch adviseur

28 Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Wat zijn jullie prioriteiten? Welke knelpunten ervaren jullie in het bestel, betaal en toegangs-proces? Op sector niveau en instellingsniveau


Download ppt "IECK programma, Distributie en Toegang ECK klantdag H-P Köhler, Kennisnet Pascal vd Biggelaar, Threeships."

Verwante presentaties


Ads door Google