De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.passendonderwijs.nl MBO passend onderwijs. “Alle jongeren succesvol op school” Toename startkwalificaties Essentie 1)Leren – leerling – leerkracht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.passendonderwijs.nl MBO passend onderwijs. “Alle jongeren succesvol op school” Toename startkwalificaties Essentie 1)Leren – leerling – leerkracht."— Transcript van de presentatie:

1 www.passendonderwijs.nl MBO passend onderwijs

2 “Alle jongeren succesvol op school” Toename startkwalificaties Essentie 1)Leren – leerling – leerkracht 2) Partnerschap met ouders 3) Verbinding met ketenpartners Passend Onderwijs algemeen

3 Passend onderwijs start 01 augustus 2014 Gevolgen: Toekomstige leerlingen en ouders melden zich binnenkort Voorlichting aangepast op nieuwe situatie Teams op de hoogte van veranderingen en van anticipatie daarop

4 Essentie passend onderwijs Leerling – leren – leerkracht Didactische component Motiverende, eigentijdse, betekenisvolle & uitdagende leersituaties creëren Meer focus op omgaan met verschillen:  Meer maatwerk  Verschillende verwerkingsmogelijkheden  Tempodifferentiatie

5 Essentie passend onderwijs Leerling – leren – leerkracht Pedagogische component De juiste ondersteuning voor elke leerling zoveel mogelijk in de klas laten plaatsvinden Meer focus op handelingsgericht werken Toereikende ondersteuningsstructuur op school

6 Ouderparticipatie Pedagogisch / didactisch partnerschap ouders Afstemmen extra ondersteuning leerling met ouders / verzorgers Management van verwachtingen:  (hoge) verwachtingen van ouders  ondersteuningsaanbod Essentie passend onderwijs

7 Verbinding met ketenpartners Vanaf jan. 2015 hele jeugdzorg bij gemeenten: Schoolmaatschappelijk werk Centrum Jeugd en Gezin Jeugdbeleid Jeugdzorg (nu provincie) Transformatie: 1 gezin, 1 kind, 1 plan, 1 regisseur Essentie passend onderwijs

8 Wat betekent dit voor de school? Leren – leerling - leerkracht Gedeelde visie op het leren:  Zo wordt hier op school geleerd

9 Wat betekent dit voor de school? Leren – leerling - leerkracht 1 gezamenlijke visie op ondersteuning 1 gezamenlijk ondersteuningsprofiel 1 gezamenlijk ondersteuningsplan

10 Wat betekent dit voor de school? Leren – leerling - leerkracht Gevolgen voor de intake LGF-bekostiging gaat veranderen:  Gelden gaan rechtstreeks naar de school (in de lumpsum)

11 Wat betekent dit voor de school? Ouderparticipatie Ondersteuningsverklaring ouders voor leerlingen met extra ondersteuning Minimum standaard ouderbetrokkenheid: operationeel per augustus 2014 Ouders / verzorgers informeren via website, portal, brochure etc.

12 Wat betekent dit voor de school? Verbinding ketenpartners Contacten met gemeente/provincie intensiveren Goede contacten onderhouden met ketenpartners (ook BPV-bedrijven) Goede contacten met collega scholen (VO en MBO)

13 Wat betekent dit voor de leerkracht? Leren – leerling – leerkracht Er zijn afspraken over hoe er binnen de school geleerd wordt Iedereen committeert zich aan de afspraken

14 Wat betekent dit voor de leerkracht? Leren – leerling – leerkracht Leerling met extra ondersteuning krijgt een ontwikkelperspectief Meer focus op wat de leerling KAN Meer focus op differentiëren Handelingsverlegenheid in kaart brengen en leerkrachten toerusten

15 Wat betekent dit voor de leerkracht? Ouderparticipatie Ouders meer betrekken bij het leerproces van de leerling (ook bij 18+)  Ouders vroegtijdig informeren bij (studie)problemen, verzuim  Instellen van een ouderraad  Meeloopdag(deel) voor ouders Ook verwachtingen van ouders

16 Resultaten Welke producten zijn af? Werkgroep heeft opgeleverd: Visie op ondersteuning is geformuleerd Ondersteuningsprofiel is gereed Ondersteuningsverklaring ouders / verzorgers Minimum standaard ouderbetrokkenheid

17 Ambitie Welke ondersteuningsambitie heeft ons MBO? Centrale lijn: de dingen die we nu doen nog beter gaan doen Aanbod uitbreiden met een aanbod voor dyscalculie

18 Wat betekent dit voor de school? SLB-er moet in de gelegenheid gesteld worden om de rol van SLB-er optimaal uit te kunnen oefenen Rollen / taken en verantwoordelijkheden van interne en externe functionarissen zijn helder

19 Wat betekent dit voor de leerkracht? Op de hoogte zijn van het ondersteuningsaanbod Vergroten van de handelingsbekwaamheid van zowel de leerkrachten als het ondersteunende personeel Verbeteren begeleiding nieuwe leerkrachten


Download ppt "Www.passendonderwijs.nl MBO passend onderwijs. “Alle jongeren succesvol op school” Toename startkwalificaties Essentie 1)Leren – leerling – leerkracht."

Verwante presentaties


Ads door Google