De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Passend Onderwijs MBO Hans Everhardt – MBO Groningen 23-4-2013Passend Onderwijs in het MBO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Passend Onderwijs MBO Hans Everhardt – MBO Groningen 23-4-2013Passend Onderwijs in het MBO."— Transcript van de presentatie:

1 Passend Onderwijs MBO Hans Everhardt – MBO Groningen 23-4-2013Passend Onderwijs in het MBO

2 Passend onderwijs? Vanaf 1 augustus 2014: Wet Passend Onderwijs treedt in werking PO/VO/MB Leerlinggebonden financiering (LGF) vervalt voor REC 3&4 http://www.youtube.com/watch?v=24HeO_3RLRA 23-4-2013Passend Onderwijs in het MBO

3 Passend onderwijs MBO Wetgeving Passend Onderwijs ook over MBO!? WEB = brede toegankelijkheid MBO Wet gelijke behandeling: gehandicapten + chronisch zieken Tenzij: onevenredige belasting LGF populatie ↔ populatie met ondersteuningsbehoefte Regionale en landelijke netwerken/kenniskringen 23-4-2013Passend Onderwijs in het MBO

4 Waarom Passend onderwijs? “Alle leerlingen / studenten succesvol op school” Behalen startkwalificatie; reductie VSV zo passend mogelijk onderwijs docenten beter toerusten minder bureaucratie beheersbare, transparante budgettering geen “thuiszitters” afstemming met jeugdzorg / gemeenten 23-4-2013Passend Onderwijs in het MBO

5 Leerlinggebonden financiering (LGF) tot aug. 2014 op VO en MBO Leerling / student met LGF op reguliere school: landelijke indicatie-systematiek individueel budget voor vaste periode extra formatie, leer- en hulpmiddelen ambulante begeleiding VSO / REC cl. 1,2,3,4 handelingsplan en evaluatie 23-4-2013Passend Onderwijs in het MBO

6 Passend Onderwijs v.a. 2014 op VO en MBO VO Samenwerkingsverband SWV: VSO en VO dekkend netwerk scholen met ondersteuningsprofielen SWV indiceert plaatsing en extra ondersteuning elke leerling een passend onderwijstraject MBO ROC en AOC: geen speciaal onderwijs / SWV budget cl. 3 en 4 naar Mbo ondersteuningsprofielen met “grenzen” Wet Gelijke Behandeling “Focus op Vakmanschap”: kwalificatiedossiers Mbo 23-4-2013Passend Onderwijs in het MBO

7 Uitgangspunten Passend Onderwijs MBO Ondersteuningsbehoefte bij intake in beeld: leerling / student vraagt ondersteuning (bijlage OWO) VO draagt info over (intergrip + digitaal doorstroomdossier) Ondersteuningsprofielen MBO: helder informeren over mogelijkheden doeltreffende aanpassingen, tenzij onevenredige belasting aanhouden eisen opleidingsniveau en examens eisen beroep 23-4-2013Passend Onderwijs in het MBO

8 Nieuwe trend? 23-4-2013Passend Onderwijs in het MBO

9 Invoering entree onderwijs (bindend studie advies) Drempel niveau 2 Invoering passend onderwijs MBO Nieuwe bekostigingssystematiek (cascademodel) Macro doelmatigheid (Noord Nederland is pilot) Arbeidsmarktrelevantie opleidingen Verkorting en intensivering opleidingen Invoering taal-rekenen-engels Invoering nieuwe kwalificatiestructuur 23-4-2013Passend Onderwijs in het MBO Focus op vakmanschap

10 Integrale benadering van alle mbo jongeren Samenwerking 4 MBO instellingen Verbinden van domein zorg/ondersteuning en het domein werk aan het MBO Ontwikkeld door MBO, 3 RMC regio’s en partners uit werk en zorg VO onderwijs nadrukkelijk betrokken 23-4-2013Passend Onderwijs in het MBO Traject van de Toekomst

11 Aanpak MBO’s regio Groningen Visie, beleid en organisatie Passend Onderwijs i.o.: Basisbegeleiding + arrangementen Passend Onderwijs Begeleiding & Advies Team (BAT) op elke Mbo-school Samenwerking met SWV-VO (deelname WIG) VPI voor het MBO Samenwerking met gemeenten / hulpverlening ROC’s en AOC werken samen m.b.t. Entreeopleidingen, speciale (Plus)voorzieningen en …… arrangementen Passend Onderwijs? 23-4-2013Passend Onderwijs in het MBO

12 Hoe ver is het MBO? Geen helderheid over het budget PO per MBO Geen helderheid over verevening Geen verplichting overname AB-ers vanuit cl 3 en 4 Collegiaal werkgeverschap Cluster 3 en 4 – MBO Gesprekken CvB’s MBO en REC 3/Renn 4 Wat is de handelingsverlegenheid van het MBO? Inschatting van dit moment: – Expertise nodig bij intake om ondersteuning vast te stellen – Teamondersteuning voor klassemanagement – Mogelijk individuele ondersteuning studenten 23-4-2013Passend Onderwijs in het MBO

13 Stellingen 1.Het MBO moet alle leerlingen uit het VO/VSO/PRO kunnen plaatsen 2.Het MBO moet aansluiten bij het SWV-VO 3.Het VO/VSO/PRO is verantwoordelijk voor volledige informatieoverdracht van leerlingen naar het MBO 4.Het VO/VSO/PRO moet goed op de hoogte zijn van de ondersteuningsprofielen van Mbo-scholen in de regio 5.Het VO en het Mbo moeten samen arrangementen bieden voor leerlingen die moeite hebben met de overstap (bijv. KAIRO, Entree) 23-4-2013Passend Onderwijs in het MBO

14 Samen voor Passend Onderwijs! 23-4-2013Passend Onderwijs in het MBO


Download ppt "Passend Onderwijs MBO Hans Everhardt – MBO Groningen 23-4-2013Passend Onderwijs in het MBO."

Verwante presentaties


Ads door Google