De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hans Everhardt – MBO Groningen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hans Everhardt – MBO Groningen"— Transcript van de presentatie:

1 Hans Everhardt – MBO Groningen
Passend Onderwijs MBO Hans Everhardt – MBO Groningen Passend Onderwijs in het MBO

2 Passend Onderwijs in het MBO
Vanaf 1 augustus 2014: Wet Passend Onderwijs treedt in werking PO/VO/MB Leerlinggebonden financiering (LGF) vervalt voor REC 3&4 Passend Onderwijs in het MBO

3 Passend Onderwijs in het MBO
Passend onderwijs MBO Wetgeving Passend Onderwijs ook over MBO!? WEB = brede toegankelijkheid MBO Wet gelijke behandeling: gehandicapten + chronisch zieken Tenzij: onevenredige belasting LGF populatie ↔ populatie met ondersteuningsbehoefte Regionale en landelijke netwerken/kenniskringen Passend Onderwijs in het MBO

4 Waarom Passend onderwijs?
“Alle leerlingen / studenten succesvol op school” Behalen startkwalificatie; reductie VSV zo passend mogelijk onderwijs docenten beter toerusten minder bureaucratie beheersbare, transparante budgettering geen “thuiszitters” afstemming met jeugdzorg / gemeenten Passend Onderwijs in het MBO

5 Leerlinggebonden financiering (LGF) tot aug. 2014 op VO en MBO
Leerling / student met LGF op reguliere school: landelijke indicatie-systematiek individueel budget voor vaste periode extra formatie, leer- en hulpmiddelen ambulante begeleiding VSO / REC cl. 1,2,3,4 handelingsplan en evaluatie Passend Onderwijs in het MBO

6 Passend Onderwijs v.a. 2014 op VO en MBO
Samenwerkingsverband SWV: VSO en VO dekkend netwerk scholen met ondersteuningsprofielen SWV indiceert plaatsing en extra ondersteuning elke leerling een passend onderwijstraject ROC en AOC: geen speciaal onderwijs / SWV budget cl. 3 en 4 naar Mbo ondersteuningsprofielen met “grenzen” Wet Gelijke Behandeling “Focus op Vakmanschap”: kwalificatiedossiers Mbo Passend Onderwijs in het MBO

7 Uitgangspunten Passend Onderwijs MBO
Ondersteuningsbehoefte bij intake in beeld: leerling / student vraagt ondersteuning (bijlage OWO) VO draagt info over (intergrip + digitaal doorstroomdossier) Ondersteuningsprofielen MBO: helder informeren over mogelijkheden doeltreffende aanpassingen, tenzij onevenredige belasting aanhouden eisen opleidingsniveau en examens eisen beroep Passend Onderwijs in het MBO

8 Passend Onderwijs in het MBO
Nieuwe trend? Passend Onderwijs in het MBO

9 Passend Onderwijs in het MBO
Focus op vakmanschap Invoering entree onderwijs (bindend studie advies) Drempel niveau 2 Invoering passend onderwijs MBO Nieuwe bekostigingssystematiek (cascademodel) Macro doelmatigheid (Noord Nederland is pilot) Arbeidsmarktrelevantie opleidingen Verkorting en intensivering opleidingen Invoering taal-rekenen-engels Invoering nieuwe kwalificatiestructuur Passend Onderwijs in het MBO

10 Traject van de Toekomst
Integrale benadering van alle mbo jongeren Samenwerking 4 MBO instellingen Verbinden van domein zorg/ondersteuning en het domein werk aan het MBO Ontwikkeld door MBO, 3 RMC regio’s en partners uit werk en zorg VO onderwijs nadrukkelijk betrokken Passend Onderwijs in het MBO

11 Aanpak MBO’s regio Groningen
Visie, beleid en organisatie Passend Onderwijs i.o.: Basisbegeleiding + arrangementen Passend Onderwijs Begeleiding & Advies Team (BAT) op elke Mbo-school Samenwerking met SWV-VO (deelname WIG) VPI voor het MBO Samenwerking met gemeenten / hulpverlening ROC’s en AOC werken samen m.b.t. Entreeopleidingen, speciale (Plus)voorzieningen en …… arrangementen Passend Onderwijs? Passend Onderwijs in het MBO

12 Passend Onderwijs in het MBO
Hoe ver is het MBO? Geen helderheid over het budget PO per MBO Geen helderheid over verevening Geen verplichting overname AB-ers vanuit cl 3 en 4 Collegiaal werkgeverschap Cluster 3 en 4 – MBO Gesprekken CvB’s MBO en REC 3/Renn 4 Wat is de handelingsverlegenheid van het MBO? Inschatting van dit moment: Expertise nodig bij intake om ondersteuning vast te stellen Teamondersteuning voor klassemanagement Mogelijk individuele ondersteuning studenten Passend Onderwijs in het MBO

13 Passend Onderwijs in het MBO
Stellingen Het MBO moet alle leerlingen uit het VO/VSO/PRO kunnen plaatsen Het MBO moet aansluiten bij het SWV-VO Het VO/VSO/PRO is verantwoordelijk voor volledige informatieoverdracht van leerlingen naar het MBO Het VO/VSO/PRO moet goed op de hoogte zijn van de ondersteuningsprofielen van Mbo-scholen in de regio Het VO en het Mbo moeten samen arrangementen bieden voor leerlingen die moeite hebben met de overstap (bijv. KAIRO, Entree) Passend Onderwijs in het MBO

14 Samen voor Passend Onderwijs!
Passend Onderwijs in het MBO


Download ppt "Hans Everhardt – MBO Groningen"

Verwante presentaties


Ads door Google