De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Startbijeenkomst voorlopersaanpak 23 april 2012 Gemeente Almere: de AWBZ komt eraan! Atie Gelderloos, directeur Triade divisie Jeugd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Startbijeenkomst voorlopersaanpak 23 april 2012 Gemeente Almere: de AWBZ komt eraan! Atie Gelderloos, directeur Triade divisie Jeugd."— Transcript van de presentatie:

1 Startbijeenkomst voorlopersaanpak 23 april 2012 Gemeente Almere: de AWBZ komt eraan! Atie Gelderloos, directeur Triade divisie Jeugd

2 Voorlopersaanpak Almere Deelnemende Partijen Gemeente, zorg en onderwijs Betrokken Partijen Provincie en Zorgverzekeraar (Agis/Achmea) Drie thema’s • Integrale zorgarrangementen Focus: structurele financiering zorg binnen onderwijs • Integrale zorgtoewijzing Focus: (één kind), één gezin, één plan, ook op school • Overgang naar de WWnV Focus: een soepele overgang van school naar werk Gemeente Almere zet in op een vernieuwend Ondersteuningsstelsel

3 Integrale zorgarrangementen Dagarrangementen zorg en onderwijs richten zich op  In school, na school en thuis Ter vervanging van het huidige aanbod  Versnippering en veel loketten  Verschillende financieringen  Gescheiden domeinen onderwijs – jeugdzorg  Buiten de eigen omgeving van het kind  Ouders (te) weinig aan zet Doel  Kinderen zo veel mogelijk deel te laten nemen aan (speciaal) onderwijs  Eén kind, eén plan, op school en thuis  Betrokkenheid ouders vergroten door opvoedvaardigheden thuis te versterken

4 Vraagstuk van structurele financiering Versnipperde financiering Zorg binnen clusteronderwijs wordt gefinancierd vanuit AWBZ begeleiding  CIZ of BJZ indiceert  Zorg is gekoppeld aan individueel kind Gebruik maken van compensatiemiddelen OCW  Overgangsregeling voor kinderen die geen gebruik meer kunnen maken van de AWBZ  Middelen zijn beschikbaar via onderwijs, maar beperkt Experimentele gelden vanuit de provincie  Verbinding tussen (jeugd)zorg en onderwijs  Prestatieafspraken  Loopt af in 2012 Gemeente Almere geeft projectsubsidie  Samenhangende aanpak binnen regulier onderwijs  Wijkgericht

5 Toekomstbeeld Wet Passend Onderwijs • Invoering 2013 • Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs • Regie, verantwoordelijkheid en financiering voor onderwijs ligt bij onderwijs Nieuwe wet zorg voor Jeugd • Zorgmiddelen bij de gemeenten • Regie, verantwoordelijkheid en financiering voor zorg bij de gemeenten • Middelen afkomstig vanuit de overheveling AWBZ en Jeugdzorg naar gemeenten • Periode van transitie: 2013 – 2015 o Vanaf 2013: overheveling middelen vanuit de AWBZ o Vanaf 2015: overheveling middelen vanuit de Jeugdzorg

6 Vanaf 2013: de AWBZ komt eraan! Welke zorg voor Jeugd gaat over van de AWBZ naar de gemeente?  Extramurale begeleiding: o Begeleiding in de thuissituatie o Begeleiding in het onderwijs  Kortdurend verblijf  Onderwijsvervangende dagbesteding  Vervoer

7 Vragen en puzzels bij de overheveling AWBZ • Welk budget gaat over vanuit de AWBZ naar gemeenten? • Welke kinderen gaan vanaf 2013 een beroep doen op onderwijs die dat nu nog niet doen? • Welke kinderen zullen uitvallen uit onderwijs als er minder zorg beschikbaar is? • Zijn alle kinderen schoolvaardig? • Wat vinden ouders hiervan? • Wat is de rol van de gemeente? • Wat is de rol van de zorgverzekeraar?

8 Welke kinderen gaan een beroep doen op zorg binnen onderwijs?  Kind uit een orthopedagogisch kinderdagcentrum  Met een zware zorgvraag en ontheffing van de leerplicht  LEERVAARDIG  NIET LEERVAARDIG

9 Kunnen kinderen blijven participeren in onderwijs?  Als (intensieve) zorgondersteuning op school wegvalt  ADL en/of sociale vaardigheden  LEERPLICHTIG  NIET LEERPLICHTIG

10 Onderwijs en WMO vanaf 2013 De integrale aanpak van Almere gaat uit van: • Zo veel mogelijk kinderen participeren in (speciaal) onderwijs • Met inzet extra ondersteuning binnen clusteronderwijs: o Kinderen leerplichtig? Onderwijs leidend, begeleiding ondersteunt o Kinderen (nog) niet leerplichtig? Zorg leidend, onderwijs vliegt in o Combinatiegroepen in samenwerking met orthopedagogische kinderdagcentra • In samenhang met voor- en naschools en thuis • En betrokkenheid van ouders • Van individuele aanspraken naar compenserende ondersteuning

11 Onderzoeksvraag in de voorlopersaanpak Gemeente Almere onderzoekt in de voorlopersaanpak voor integrale arrangementen de mogelijkheden voor doorontwikkeling van de aanpak naar structurele financiering en besturing • Te beginnen in 2013 met de overheveling van de middelen AWBZ • Een transitieperiode van 3 jaar voor de zorg voor Jeugd • Veel vragen over landelijk politiek beleid • Aanpak die nu al succesvol blijkt

12

13 Zijn alle kinderen schoolvaardig? Milo  LEERVAARDIG, NIET LEERPLICHTIG  LEERPLICHTIG, NIET LEERVAARDIG


Download ppt "Startbijeenkomst voorlopersaanpak 23 april 2012 Gemeente Almere: de AWBZ komt eraan! Atie Gelderloos, directeur Triade divisie Jeugd."

Verwante presentaties


Ads door Google