De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Transitie en transformatie Jeugdzorg. Feitenquiz •Vraag 1: Hoeveel organisaties houden zich in de Achterhoek met jeugdzorg bezig? •Antwoord: circa 45.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Transitie en transformatie Jeugdzorg. Feitenquiz •Vraag 1: Hoeveel organisaties houden zich in de Achterhoek met jeugdzorg bezig? •Antwoord: circa 45."— Transcript van de presentatie:

1 Transitie en transformatie Jeugdzorg

2 Feitenquiz •Vraag 1: Hoeveel organisaties houden zich in de Achterhoek met jeugdzorg bezig? •Antwoord: circa 45 instellingen en 75 zelfstandigen/vrijgevestigden.

3 Feitenquiz •Vraag 2: Welk budget is er vanaf 2015 beschikbaar voor de Achterhoek? •Antwoord: circa 60 miljoen.

4 Feitenquiz •Vraag 3: Om hoeveel kinderen in de Achterhoek gaat het als we het hebben over Jeugdzorg (global schatting)? •Antwoord: circa 2.500 kinderen.

5 Stelselwijziging Financiers tot 2015 Rijk; AWBZ, gesloten jeugdzorg, zorgverz.wet Provincie; wet op de Jeugdzorg Gemeente; WMO (prestatieveld 2), Wet preventieve gezondh.zorg (JGZ), CJG vanuit wet op de Jeugdzorg Financiers vanaf 2015 Rijk; Langdurig intensieve zorgwet (LIZ), zorgverz.wet Gemeente; Wet preventieve gezondh.zorg: jeugdgezondheidszorg voor ieder kind, De Jeugdwet: waar nodig kwalitatief en kwantitatief aanbod alle vormen Jeugdhulp

6 Gebaseerd op de uitgangspunten • Meer inzet op preventie (verschuiving van 2 e naar 1 e en 0 e lijn) • Herstel van het gewone leven (normaliseren/ demedicaliseren/versterken 0 e en 1 e lijn/eigen kracht; versterken van het probleemoplossend vermogen ouders) • Waarborgen veiligheid • Één huishouden, één plan, één aanspreekpunt

7 Verbindingen 3D • Jeugdzorg – passend onderwijs – P-wet • Jeugdzorg – 18 tot 27 – wmo en/of P-wet • Jeugdzorg – wmo – combi’s binnen gezin • 1 gezin – 1 plan – 1 aanspreekpunt • Preventieve aanpak • Eigen kracht en netwerk inzetten • Vanuit wijken aansluiting regionaal en bovenregionale Jeugdzorg voorzieningen • Jeugdzorg – veiligheid – wijkgericht werken

8 In de praktijk De heer E. Roelofs, ambulant hulpverlener, vertelt over ervaringen. Hij is één van de professionals die al bijna 2 jaar meedraait met de regionale proef: Familienetwerkberaad. Deze pilot is overigens bijna afgerond.


Download ppt "Transitie en transformatie Jeugdzorg. Feitenquiz •Vraag 1: Hoeveel organisaties houden zich in de Achterhoek met jeugdzorg bezig? •Antwoord: circa 45."

Verwante presentaties


Ads door Google