De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samen verder!. Veranderingen in de zorg  Achtergrond: langer zelfstandig wonen in eigen huis. - kwaliteit van zorg - financiële houdbaarheid  Uitgangspunt:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samen verder!. Veranderingen in de zorg  Achtergrond: langer zelfstandig wonen in eigen huis. - kwaliteit van zorg - financiële houdbaarheid  Uitgangspunt:"— Transcript van de presentatie:

1 Samen verder!

2 Veranderingen in de zorg  Achtergrond: langer zelfstandig wonen in eigen huis. - kwaliteit van zorg - financiële houdbaarheid  Uitgangspunt: zorgzame samenleving - wat kunt u zelf? - wat kunt u in eigen omgeving organiseren?  Huidige AWBZ vervalt per 1 januari 2015

3 Wmo  Meedoen aan de samenleving en zelfstandig wonen  Gemeente verantwoordelijk: - staat dichter bij - meer maatwerk - inspelen op behoefte en lokale omstandigheden

4 Wet Langdurige Zorg  Alleen nog voor de ‘zware zorg’  Permanent toezicht en zorg nodig  Recht op een volledig zorgpakket  Huidige indicatie blijft bestaan  Nieuwe indicatie via CIZ of Bureau Jeugdzorg  Zorg thuis via persoonsgebonden budget (pgb) of volledig pakket thuis (vpt)

5 Zorgverzekeringswet  Medische en verpleegkundige zorg  Per 1 januari 2015 ook persoonlijke verzorging en verpleging voor mensen met een lichamelijk aandoening  Uitvoering door de eigen zorgverzekeraar

6 Wmo  Wat doen we nu al  Geen recht op voorzieningen!  Wat verandert er bij per 1 januari 2015: - begeleiding en dagbesteding - hulp bij huishouden - eigen kracht en sociaal netwerk  Overgangsrecht  Ook daarna is zorg goed geregeld voor mensen die het nodig hebben. Wel op een andere manier dan we gewend zijn!

7 Dorps- en wijkgericht werken Gericht op preventie

8 Dorps- en wijkgericht werken 1.Samenwerking met korte lijnen staat centraal: In de 0 e lijn: samenwerking met (georganiseerde) inwoners (vrijwilligers, verenigingen, maatschappelijke organisaties ea) In de 1 e lijn: samenwerking met professionele partners in het wijkteam (Goed Wonen, buurtbrigadier, Lev Groep, Atlant Groep, wijkzorg, GGD, Wmo-loket) In de regio (Peel 6.1) 2.Eén gezin, één plan (afstemming tussen de verschillende betrokkenen) 3.Herkenbare gezichten in de wijken/dorpen

9 Hoe werkt het dan? Vraag ? Antwoord ! Signaal (bijv van de huisarts, buren, wijkverpleegkundige, seniorenvoorlichter of loket Peel 6.1 Keukentafelgesprek met dorpsondersteuner De vraag kan beantwoord worden door familie, vrijwilligers of is er een algemene voorziening in de buurt Als er meer nodig is legt de dorpsondersteuner de vraag voor aan de professionals uit het wijkteam Het wijkteam kan de gevraagde zorg niet leveren. De vraag wordt beantwoord door gespecialiseerde professionals (uit de regio) 0 e lijn 1 e lijn 2 e lijn nee

10 Wijkteams

11 Peel 6.1  Individuele voorzieningen Wmo  Wmo-consulenten werken gebiedsgericht  Contact met Peel 6.1: - als u al een voorziening heeft - als u dringend een voorziening nodig heeft.  Eigen bijdrage afhankelijk van leeftijd, gezinssituatie, inkomen en vermogen

12 Vragen ?


Download ppt "Samen verder!. Veranderingen in de zorg  Achtergrond: langer zelfstandig wonen in eigen huis. - kwaliteit van zorg - financiële houdbaarheid  Uitgangspunt:"

Verwante presentaties


Ads door Google