De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Decentralisatie AWBZ naar Wmo Projectleiders Genie Hendriks, directie Ontwikkeling Caroline Krijnen, directie Ontwikkeling 15 juni.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Decentralisatie AWBZ naar Wmo Projectleiders Genie Hendriks, directie Ontwikkeling Caroline Krijnen, directie Ontwikkeling 15 juni."— Transcript van de presentatie:

1 Decentralisatie AWBZ naar Wmo Projectleiders Genie Hendriks, directie Ontwikkeling Caroline Krijnen, directie Ontwikkeling 15 juni 2013

2 Doel presentatie: Decentralisatie AWBZ naar de Wmo -. waarom. - wat
Doel presentatie: Decentralisatie AWBZ naar de Wmo - waarom? - wat? - hoe?

3 Waarom decentralisatie AWBZ
Waarom decentralisatie AWBZ? Zorg en ondersteuning nu te versnipperd Te weinig prikkel om te veranderen Te weinig gebruik van andere, goedkopere mogelijkheden Te hoge kosten

4 Wat gaat er gebeuren? Nu drie ‘zorgwetten’: - AWBZ voor langdurige zorg - Zorgverzekeringswet voor ‘medische zorg’ - Wmo voor rolstoel, hh, vervoer en woning - MEE voor cliëntondersteuning Decentralisatie AWBZ: Gemeenten en zorgverzekeraars moeten de extramurale ondersteuning regelen. Intramurale zorg blijft onder de AWBZ. Voor intramurale zorg thuis komt een pakket ‘thuisverpleging’.

5 Wat gaat er gebeuren? Belangrijkste onderdelen voor gemeenten: - begeleiding (incl. dagbesteding) - persoonlijke verzorging - logeeropvang (kortdurend verblijf) (- huishoudelijke verzorging)

6 Begeleiding Behouden en vergroten zelfstandigheid Voorbeeld mensen helpen met dagritme, hulp bij post, administratie, opstellen van een weekplanning, dagbesteding, vervoer van en naar dagbesteding Aantal in Breda Ong indicaties Uitgaven: miljoen

7 Persoonlijke verzorging Lichaamsgebonden zorg Voorbeeld Wassen, aankleden, steunkousen,eten geven etc. Aantal Ong indicaties Uitgaven: nog niet bekend

8 Huishoudelijke verzorging Leefbaarheid van het huis Voorbeeld Schoonmaken, signaleren Aantal Ong mensen (3.700 ZIN, 800 alfacheque, 600 pgb) Uitgaven: rond de 12 miljoen

9 Opdracht aan de gemeente Regel ondersteuning voor je burgers, zodat zij naar vermogen deel kunnen nemen aan de samenleving of opgevangen kunnen worden. Maak daarbij gebruik van de mogelijkheden van mensen zelf en hun omgeving. Het recht op voorzieningen vervalt. Er komt recht op ondersteuning voor in de plaats. Doe dit een stuk goedkoper dan tot nu toe het geval is (gemeenten krijgen minder budget).

10 Opdracht aan de gemeente Extra middelen voor wijkverpleegkundigen (via de Zorgverzekeringswet) en sociale wijkteams PGB blijft, maar onder voorwaarden Middelen van MEE komen naar de gemeente

11 Hoe gaan we dit doen? We maken gebruik van ervaring van mensen die zelf met zorg te maken hebben. In overleg met cliënt, zorg- en maatschappeljke organisaties maken we afspraken over hoe de ondersteuning eruit moet komen te zien. Wezenlijke punten: toegang tot ondersteuning, indicatiestelling, te leveren zorg, monitoring, pgb etc. Werken volgens het principe van één plan.

12 Wie zijn betrokken? - Klankbordgroep Wmo (maandelijks overleg) - cliëntorganisaties (nog af te spreken) - zorgorganisaties (ong. 70) - welzijnsorganisaties - wijkverpleegkundigen - zorgkantoor / zorgverzekeraar - Ministerie van VWS, Ministerie van SZW - regiogemeenten - allerlei ervaringsdeskundigen

13 Wanneer. Per 1 januari 2015. In 2014 organiseren van de uitvoering
Wanneer? Per 1 januari In 2014 organiseren van de uitvoering. Dus voor 1 januari 2014 duidelijkheid. In 2013 de keuzen voorbereiden Inspiratietafel: onder ‘Familie, zorg, welzijn’ klikken op ‘Van AWBZ naar Wmo’

14 Vragen?


Download ppt "Decentralisatie AWBZ naar Wmo Projectleiders Genie Hendriks, directie Ontwikkeling Caroline Krijnen, directie Ontwikkeling 15 juni."

Verwante presentaties


Ads door Google